BESPLATAN SEMINAR u Sarajevu: Budućnost lidera u složenom svijetu