Utisci korisnika

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

Zašto su online kursevi bolji?

Zašto su online kursevi bolji | Link eLearning


online-kursevi DA Želite vremenom namenjenim za učenje samo Vi da raspolažete?

DA Želite da Vaše sticanje novih znanja ne zavisi od mesta održavanja nastave?

DA Želite samostalno da učite i profesionalno se usavršavate?

DA Pri tom, želite da ne izgubite ništa od tradicionalnog načina učenja i da Vaše znanje ima adekvatnu sertifikaciju?


Naši online kursevi osmišljeni su upravo za Vas! Omogućavamo Vam da u potpunosti iskoristite prednosti online edukacije.

Izdvajamo 10 razloga zašto je odabir online kurseva bolji:

Poštovanje Vašeg vremena

Svaki pojedinac ima doba dana u kojem brže funkcioniše i uspešnije radi. Takođe, savremeni način života nameće brojne obaveze koje je vremenski teško uskladiti. Online kursevi su primarno, poštujući Vaše aktivnosti, vremenski vrlo feksilbilni, maksimalno prilagodljivi Vašem ritmu i dopuštaju Vam da vreme učenja Vi odredite.

Vaš izbor mesta učenja

Online edukacija pruža mogućnost da sami odaberete mesto koje Vam najviše odgovara za učenje ili održavanje nastave. Izborom ambijenta u kojem se osećate najugodnije lakše i bolje se koncentrišete, a time i najbrže ovladavate željenim gradivom. Pohađajući online kurseve u prilici ste nova znanja steći uspešno, bez obzira na to gde se nalazite.

Neograničen pristup gradivu

Kao polaznici online kurseva imate mogućnost neograničeno puta ponavljati gradivo koje želite da naučite. Bez stresa učite brzinom koja Vama odgovara. Konstantna dostupnost materijala i stalni uvid u ono što učite omogućava Vam visok stepen samokorekcije i napredovanja koje vidnije sami možete pratiti i proveravati.

Lepeza kurseva iz različitih oblasti

Izlazeći u susret različitim interesovanjima naših polaznika i potrebama za što savremenijim i primenljivijim znanjima i veštinama, online kursevima smo pokrili široku lepezu oblasti. Naši kursevi su okrenuti informacionim tehnologijama, stranim jezicima, menadžmentu, marketingu, dizajnu i njihovoj primeni u svim nivoima.

Pregledani i ocenjivani assignmenti pomažu Vam tokom učenja

Da bismo ovladali određenim znanjem potrebno je da ga uspešno i primenjujemo, zar ne? Pored teorije, u svakom poslu je važna praksa, a ona zahteva vežbanje. Online kursevi, pored testova, sadrže i assigmente (zadatke, seminarske radove, projekte i sl.) koji Vam omogućavaju najtačniju praktičnu proveru znanja.

Online sesije i konsultacije

Interakcija sa drugima u procesu učenja ponekada je od velikog značaja u procenjivanju sopstvenog znanja, razrešavanju dilema, otkrivanja novih ideja i pravaca daljeg istraživanja. U cilju zadovoljavanja što raznovrsnijih potreba naših korisnika online kursevi Vam nude mogućnost korištenja opcionih chat sesija.

Sa ili bez mentorskog vođenja

Netradicionalni, online načini edukacije Vašem izboru prepuštaju i mentorsko vođenje. Ukoliko ocenjujete da Vam je pogodnije pohođati kurs ili se osećate sigurnije u procesu učenja sa punom instruktorskom podrškom, nudimo Vam i online kurseve koji Vam to pružaju. Vaš lični mentor pratiće Vaš rad i u najkraćem roku odgovarati Vam na sva pitanja.

Adekvatna sertifikacija Vašeg znanja

Online kursevi omogućavaju Vam kontinuiranu proveru znanja i vežbanje, ali i krajnju ocenu kompletne uspešnosti Vašeg pohađanja kursa. Po završetku kursa polažete online završni test kojim proveravate znanje celokupnog gradiva i time stičete pravo na dobijanje adekvatnog sertifikata u skladu sa znanjem koje se stekli ili usavršili.

Visok stepen zadovoljstva korisnika za Vaše smanjenje rizika

Traženje pravog online kursa može da bude veoma naporno i počesto iziskuje nepotreban trud, pa i lutanje. Zbog toga Vas na kraju svakog kursa i pitamo da ocenite naše kurseve, prenesete nam svoje utiske i pomognete drugima da odaberu online kurseve za sebe. Naši polaznici nam daju visoku ocenu za našu posvećenost njihovom učenju. Pogledajte>>>

Visok procenat kompletiranja kurseva osigurava Vaše šanse za uspeh

Ponosni smo na procenat uspeha naših polaznika. Prolaznost se kreće izmedju 75%-80%, a, poređenja radi, u prvoj godini na univerzitetima prolaznost je oko 60%, dok ostale e-learning škole imaju za 10%-20% lošiju prolaznost. Zavidan uspeh naših polaznika nama je najbolji pokazatelj i preporuka našeg programa.

Brojne su prednosti online učenja. Mi smo za Vas napravili uporedni prikaz online i tradicionalnog učenja:

Karakteristike kursa
Link eLearning
Tradicionalno učenje
Nezavisnost od mesta održavanja nastave
da
ne
Nezavisnost od vremena održavanja nastave
da
ne
Niski troškovi za korisnika
da
ne
Mogućnost samoogranizovanja vremena za učenje
da
ne
Diskusije sa drugim polaznicima kursa
da
da
"1 na 1" konsultacije sa nastavnikom
da
da
Tehnička podrška
da
da
Tekstovi za čitanje
da
da
Tutorijali
da
ne
Multimedijalni materijali
da
ne
Lista dodatnih resursa za učenje
da
da
Neograničeno ponavljanje gradiva
da
ne
Projekti i seminarski radovi
da
da
Lokacije za učenje na Interentu
da
ne
Vežbanja
da
da
Testovi
da
da
Završni testovi
da
da
Trenutna dostupnost rezultata
da
ne
Rečnik pojmova i FAQ baza
da
ne
Sertifikat o završenom kursu
da
da

 

Tabela: Uporedni prikaz karakteristika dve vrste učenja: učenja na daljinu

i tradicionalnog načina učenja.