Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

Specijalizovana rešenja

Specijalizovana DL rešenja

» eLearning koncept


Distance Learning System je razvijan u skladu sa veličinom, delatnošću i potrebama različitih organizacija i ustanova. Svako prilagodjavanje osnovnog sistema je moguće u skladu sa svakim pojedinačnim zahtevom.

Generalno sve organizacije prepoznaju DLS sistem kao savršen alat za upravljanje znanjem i edukaciju, zaposlenih i korisnika proizvoda ili usluga.

DLS je namenjenjen različitim organizacijama poput navedenih:

 • Kompanije
  • Mala preduzeća
  • Srednja preduzeća
  • Velike kompanije
 • Visokoškolske ustanove
  • Univerziteti
  • Fakulteti
  • Ostale visoke škole
 • Škole
  • Osnovne škole
  • Srednje škole i gimnazije
 • Ostali korporativni korisnici
  • Državne ustanove
  • Lokalna samouprava
  • Zavodi zapošljavanja
  • Agencije za edukaciju
  • Agencije za zapošljavanje itd.

 

Sistem licenciranja za visokoškolske ustanove

 

Akademski program licenciranja – “APL”
Sistem licenciranja iznajmljivanjem platforme – “SLIP”

Predvidjeni sistem licenciranja za edukativne visokoškolske ustanove podrazumeva iznajmljivanje softverske platforme pod izuzetno povoljnim uslovima. Program je predvidjen za sve velilčine edukativnih ustanova. On omogućava da Ustanova korisnik licence na lak način svojim predavačima i studentima obezbedi najnaprednije verzije platforme kao i veliku količinu potrebnih licenci na brz i efikasan način.

Osim toga „APL SLIP“ Program omogućava efikasno upravljanje troškovima, bez početnih ulaganja finansijskih sredstava, unapredjuje poslovanje i potpuno poništava rizike uvodjenja nove usluge u ponudi ustanove – „Učenja na daljinu“.

Ovakav sistem licenciranja dodatno obezbedjuje jednostavan pristup, kreiranje i korišćenje materijala za učenje čime se obezbedjuje efikasniji rad zaposlenih i korisnika. Osim toga korisnik ima pravo korišćenja novih unapredjenih verzija platformi u budućnosti, po sadašnjoj ceni.

Osnovne prednosti sistema licenciranja putem iznajmljivanja su sledeće:

 • održavanje sistema se vrši od strane Providera (LINK group)
 • obezbedjena je automatizovana isporuka novih verzija softvera
 • Provider preuzima obaveze na uspostavljanju potpune sigurnosti i zaštite podataka
 • Provider obezbedjuje tehničku podršku
 • produženo (odloženo) plaćanje
 • mogućnost nezavisnog kreiranja sopstvene ponude usluga (cena, trajanje, dostupnost predmeta-kurseva) od strane edukativne ustanove.

 

Sistem licenciranja za kompanije

 

Kompanijski program licenciranja – “KPL”
Sistem licenciranja iznajmljivanjem platforme – “SLIP”

Predvidjeni sistem licenciranja za kompanije podrazumeva iznajmljivanje softverske platforme pod izuzetno povoljnim uslovima. Program je predvidjen za sve velilčine organizacija. On omogućava da Organizacija korisnik licence na lak način svojim zaposlenima obezbedi najnaprednije verzije platforme kao i veliku količinu potrebnih licenci na brz i efikasan način.

Osim toga „KPL SLIP“ Program omogućava efikasno upravljanje troškovima, bez početnih ulaganja finansijskih sredstava, unapredjuje poslovanje i u velikom procentu smanjuje visoke troškove edukacije zaposlenih uvodjenjem nove poslovne aktivnosti – „Učenja na daljinu“.

Ovakav sistem licenciranja dodatno obezbedjuje jednostavan pristup, kreiranje i korišćenje materijala za učenje čime se obezbedjuje efikasniji rad zaposlenih i korisnika. Osim toga korisnik ima pravo korišćenja novih unapredjenih verzija platformi u budućnosti, po sadašnjoj ceni.

Osnovne prednosti sistema licenciranja putem iznajmljivanja su sledeće:

 • održavanje sistema se vrši od strane Providera (LINK group)
 • obezbedjena je automatizovana isporuka novih verzija softvera
 • Provider preuzima obaveze na uspostavljanju potpune sigurnosti i zaštite podataka
 • Provider obezbedjuje tehničku podršku
 • sistem podrazumeva produženo plaćanje.

 

Sistem licenciranja kupovinok platforme – “SLKP”

Kompanijama koje imaju potrebe za samostalnim korišćenjem DLS-a u svojini, data je mogućnost kupovine kompletnog softverskog rešenja (Distance Learning System) po povoljnoj ceni sa fleksibilnim uslovima plaćanja.

U tom slučaju kompanija ima pravo korišćenja platforme samo za potrebe edukacije zaposlenih.