Utisci korisnika

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

LINK Distance Learning System (DLS)

LINK Distance Learning System

» eLearning koncept


LINK-ov Distance Learning System (DLS) - sistem za učenje na daljinu je zasnovan na korišćenju savremene ICT tehnologije u gotovo svim elementima procesa učenja.

Učenje u mreži računara preko Interneta, odnosno Intraneta predstavlja osnovnu ideju ovog sistema.

Internet odnosno Intranet se koristi za ostvarivanje uslova za Interakciju korisnika sa sadržajem, predavačima (autorima) i ostalim učesnicima u Distance Learning modelu učenja.

Ovo softversko rešenje zadovoljava sve buduće očekivane potrebe održavanja DL kurseva različitih vrsta: kursevi računara, stranih jezika, tematski seminari, poslovni kursevi, predmeti iz tradicionalnog školstva (matematika, fizika, istorija itd.).

LINK DLS omogućava rad „na zemlji“ i kompletno upravljanje kursevima na Internetu kao i ostvarivanje dvosmerne komunikacije i razmene podataka.

Sistem je generalno namenjen svim organizacijama koje organizuju obuke kadrova ili obrazovnim ustanovama bez razlike.

 

Korisnici sistema

Sistem pokriva potrebe sledećih glavnih grupa korisnika:

 • Autori, predavači, instruktori, voditelji kurseva, nastavnici
 • Administrativno osoblje, organizatori nastave, adminstratori sistema, menadžeri obuke
 • Studenti, polaznici kurseva, učenici, zaposleni u kompanijama.

 

Glavni elementi Distance Learning sistema:

 • sistem kreiranja kursa
 • sistem za pripremu kursa - vođenja kroz kurs
 • sistem testiranja
 • sistem praćenja napredovanja korisnika
 • sistem praćenja statusa korisnika.

 

Podsistemi:

 • podsistem za evidenciju korisnika
 • podsistem za kreiranje i upravljanje kursevima
 • podsistem za kreiranje materijala za učenje
 • univerzalni podsistem prikaza materijala
 • podsistem za testiranje
 • podsistem bodovanja, praćenja napredovanja
 • podsistem praćenja korišćenja
 • podsistem organizacije kurseva
 • podsistem komunikacije i obaveštavanja
 • hijerarhija pristupa
 • podsistem kvaliteta
 • stablo i baza znanja (pojmovnik, Faq, Search).

 

Mogućnost isporuke gotovih sadržaja

Distance Learning System može biti kompletno pripremljen za potrebe Vaše organizacije za održavanje DL kurseva u sledećih nekoliko oblasti:

 • Računarstvo
 • Strani jezici
 • Prodaja
 • Menadžment
 • Marketing
 • Kvalitet itd.

 

Mogućnost izrade nastavnih sadržaja po zahtevu

Naši stručnjaci su u mogućnosti da u kratkom roku u saradnji sa Vašom kompanijom izrade nastavne sadržaje koji bi se koristili za potrebe interne obuke kadrova iz oblasti Vašeg poslovanja (poznavanje proizvoda, procedura sistema kvaliteta, načina prodaje itd.)

 

Nastavna - edukativna jedinica – osnovni element nastavnog sadržaja

Nastavna jedinica odgovara nastavnom sadržaju jednog do dva časa osnovne obuke u zavisnosti od tematike i sastoji se iz:

 • Nastavnog sadržaja
 • Testova za svaki sadržaj
 • Vežbanja
 • Pratećih materijala za učenje
 • Zadataka uz sadržaj
 • Multimedije.

 

Prednosti korišćenja DLS

Osnovne prednosti korišćenja DLS-a su u direktnoj vezi sa karakteristikama sistema koji omogućava:

 • krajnje jednostavne postupke korišćenja od strane svih učesnika
 • rad u Intranet i Internet varijanti
 • kreiranje, povezivanje i distribuciju kurseva i testova
 • definisanje uslova izvodjenja obuke od strane korisnika
 • visok nivo ineraktivnosti izmedju aplikacije i korisnika
 • praćenje napredovanja korisnika kurseva
 • pristup modulima sa bilo koje umrežene lokacije u skladu sa hijerarhijom pristupa
 • nezavisnost od serverskih platformi i softverskih alata (Open Sources tehnologija)
 • prevazilaženje loše Internet infrastrukture u SCG
 • korišćenje bez posebnih zahteva za konfiguracije radnih stanica i servera
 • korišćenje različitih Browser aplikacija
 • postizanje niske cena korišćenja po kursu za krajnjeg korisnika
 • povezivanje na:
  • postojeće baze podataka
  • postojeće ili nove informacione sisteme
  • odgovarajući sistem za strateško upravljanje ljudskim resursima
  • druge Internet lokacije
  • import postojećih materijala za učenje ili materijala nezavisnih autora.

 

Pogledajte Shemu funkcionalnosti DLS-a >>>