Utisci korisnika

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Menadžment znanja

Modul: Osnove menadžmenta znanja

Autor:

Naziv jedinice: Pojam i sadržaj menadžmenta znanja


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test pojam i sadržaj menadžmenta znanja
- Pojam i sadržaj menadžmenta znanja (PDF dokument)Pojam menadžmenta znanja

Menadžment znanja predstavlja eksplicitno i sistematsko upravljanje najznačajnijim znanjima, kao i sve sa tim povezane procese kreiranja, organizacije, širenja, upotrebe i korišćenja – u svrhu ostvarivanja ciljeva poslovanja.

Ovo je samo jedna od brojnih definicija menadžmenta znanja. Sve ove definicije su zasnovane na identifikovanju najznačajnijih aspekata uspešnih programa menadžmenta znanja:
 • Eksplicitnost – analiza pretpostavki, sastavaljanje poznatih činjenica u logičnu celinu
 • Sistematičnost – ostavljanje nezavršenih stvari neće dovesti do ostvarivanja koristi
 • Najvažnija znanja – morate se fokusirati na ono što je najvažnije, nemate neograničene  resurse na raspolaganju
 • Procesi – menadžment znanja predstavlja skup aktivnosti sa njihovim sopstvenim alatima i tehnikama

Prilikom definisanja pojma menadžmenta znanja mora se imati na umu činjenica da znanje može biti neizrečeno (u glavama ljudi) i eksplicitno (kodirano i prikazano kao informacija u bazama podataka, dokumentima...). Dobro osmišljen program menadžmenta znanja mora da razmatra procese razvoja i transfera znanja za oba osnovna oblika znanja.

Posebnu pažnju treba posvetiti poslednjem delu definicije. Ukoliko se aktivnosti menadžmenta znanja ne mogu povezati sa dostizanjem poslovnih ciljeva, sa sigurnošću se može reći da ne postoji ni istinski razvijen sistem menadžmenta znanja.


Osnovni elementi menadžmenta znanja

Najčešći razlog za otpočinjanje programa menadžmenta znanja je verovanje da će oni pomoći u boljem deljenju postojećih znanja, odnosno najboljih poslovnih praksi nastalih tokom poslovanja preduzeća. Međutim, brojna istraživanja pokazuju da postoji još jedan značajan motivator za razvoj sistema menadžmenta znanja – kreiranje i konverzija novih znanja kroz proces inovacije.

Većina programa prenosi vrednosti putem znanja koncentrisanjem na samo neke od ovih sedam elemenata:

 • Znanje o kupcima - koje predstavlja najznačajnije znanje u većini organizacija
 • Znanje o procesima - odnosno primenu najboljih praktičnih znanja prilikom obavljanja osnovnih zadataka
 • Znanje o proizvodima (uslugama) - bolja rešenja, prilagođena potrebama kupaca
 • Znanje u ljudima - maksimalno iskorišćavanje umnih kapaciteta, najznačajnijeg resursa kojim svaki pojedinac raspolaže
 • Organizaciono pamćenje - donošenje zaključaka na osnovu iskustava iz prošlosti i saznanja stečenih u drugim delovima organizacije
 • Znanje o odnosima – znanja kojima raspolaže svaki od pojedinaca koja predstavljaju osnov uspešne saradnje
 • Intelektualni kapital – merenje znanja kojim organizacija i pojedinci raspolažu, upravljanje njime


Praktične primene menadžmenta znanja

U svakodnevnoj primeni menadžmenta znanja susrećemo se sa brojnim praksama i procesima koji se u njemu primenjuju. Najznačajniji od njih su navedeni u sledećoj tabeli:

 Kreiranje i istraživanjeTehnike kreativnosti
Prikupljanje podataka
Prikupljanje tekstova
Skeniranje okruženja
Kreiranje znanja
Poslovna simulacija
Analiza sadržaja
 Deljenje i učenje Zajednice prakse
Mreže učenja
Deljenje najboljih praktičnih rešenja
Analize nakon sprovedenih akcija
Struktuirani dijalozi
Međufunkcionalni timovi
Dnevnici odluka
 Organizovanje i vođenje Centri znanja
Profiliranje ekspertize
Mapiranje znanja
Inventari informacija
Upravljanje informacionim resursima
Merenje intelektualnog kapitalaAlati i tehnike menadžmenta znanja

Veliki broj alata, većinom zasnovanih na računarskim sistemima, u značajnoj meri poboljšavaju efikasnost menadžmenta znanja. Među više od 80 kategorija (koje se često međusobno preklapaju) kao najznačajniji alati i tehnike menadžmenta znanja ističu se:
 • Infrastruktura: intranet, sistemi za upravljanje dokumentacijom, paketi za upravljanje znanjem, sistemi za grupni rad
 • Razmišljanje: konceptualno mapiranje, alati za razvijanje kreativnosti
 • Prikupljanje, otkrivanje: mehanizmi za pretraživanje, upozoravanje, prikupljanje podataka, inteligentni agenti
 • Organizovanje, memorisanje: memorisanje znanja, OLAP, metapodaci, XML
 • Znanje kao podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti: odlučivanje zasnovano na slučajevima iz prakse, podrška odlučivanju, simulacija
 • Specifične aplikacije: CRM, podaci o konkurenciji, baze ekspertskih podataka


Kritični faktori uspeha menadžmenta znanja

Uspeh koncepta menadžmenta znanja, kao što ćemo videti u nastavku kursa, zavisi od velikog broja faktora, od kojih se kao najznačajniji i najkritičniji ističu:
 • Liderstvo znanja - sveobuhvatna vizija značaja znanja koju promovišu najviši nivoi menadžmenta organizacije
 • Čiste poslovne koristi - traganje za uspehom i razvoj novih mera
 • Sistematski procesi - uključujući i mapiranje znanja i upravljanje informativnim resursima
 • Kultura deljenja znanja - timovi koji funkcionišu i izvan granica svojih organizacionih jedinica
 • Kontinulano učenje - uz pomoć mreža znanja i učenja
 • Efikasna komunikaciona i informaciona infrastruktura - kolaborativne tehnologije, poput intraneta

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:5


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: