Utisci korisnika

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Adobe Photoshop CS5

Modul: Vektori

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Vektori, vektorski oblici i crtanje uz pomoć alatke Pen


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test vektori, vektorski oblici i crtanje uz pomoć alatke pen
- Vektori, vektorski oblici i crtanje uz pomoć alatke Pen (PDF dokument)Iako je Photoshop CS5 pre svega rasterski program, u njemu možete crtati vektorsku grafiku ili Import-ovati vektorski fajl.

Za ilustraciju razlike između vektorske i rasterske grafike poslužićemo se slikama ispod:

 

 

Vektorska grafika

 

 

Rasterska grafika

 

Iako isprva ne primećujete nikakvu razliku, počećete da je uočavate kada krenete da zumirate objekte. Prilikom zumiranja, vektorska grafika zadržava postojanost i oštrinu ivica:

 

 

Vektor

 

Rasterska grafika, čim pređe 100% zumiranja, počinje da se prikazuje sa iskrzanim ivicama. Što više budete uveličavali to će biti sve izraženije.

 

 

Raster

 

Ovo se dešava zato što se rasterska grafika sastoji iz piksela, jedinica koji predstavljaju jednu tačku na vašem monitoru, tako da kada pričamo o rezoluciji 800x600 px, to znači da će se ta površina sastojati od 480.000 piksela, tj. da će imati 800 px u širini i 600 px u visini. Ovi pikseli se ređaju jedan do drugog, kao na slici ispod, formirajući objekat koji prikazuju:

 

 

Uveličan piksel

 

Vektorska grafika se, za razliku od rasterske grafike (koja je sačinjena iz mnoštva piksela) sastoji od vektorskih putanji (Vector Paths). One su definisane takozvanim tačkama usidrenja -Anchor Points- koje matematički određuju izgled prave ili krive vektorske linije koja čini putanju. Sve unutar te, matematički određene linije je ispuna bojom. Upravo zbog toga ona zadržava oštrinu ivica i jasnoću sadržaja u svim rezolucijama, čineći sebe idealnim formatom za pravljenje logoa ili drugih grafičkih elemenata koji će se prikazivati u različitim veličinama. Najvažnije je da zapamtite da je vektorska grafika nezavisna od rezolucije, ali isto tako da vektorsku grafiku uvek veoma lako možete pretvoriti u rastersku, dok u suprotnom to nije slučaj. Photoshop je prvenstveno rasterski program ali sadrži alatke poput Pen Tool, kojima možete da crtate vektorske objekte, kreirate selekciju itd. Što se tiče detaljnijeg rada sa vektorima, za to služe programi kao što su Adobe Illustrator, Adobe InDesign, AutoCad, CorelDraw...

 

Crtanje vektorske grafike

Photoshop nudi nekoliko alata za crtanje vektorske grafike kao što su Pen ili Shape Tool. Sa oblicima možete raditi u Shape Layer-u ili kao sa putanjom (Path). Oblike možete rasterizovati, a zatim ih dalje editovati. Alati koji vam stoje na raspolaganju za iscrtavanje raznih oblika su:

 

 

 

  • Rectangle Tool – ovim alatom se crtaju četvorouglovi.

 

 

 

  • Rounded Rectangle Tool – alat kojim se crtaju četvorouglovi sa zaobljenim uglovima.

 

 

 

  • Ellipse Tool – alat za crtanje elipsastih ili kružnih oblika.

 

 

 

  • Polygon Tool – alat kojim se crtaju oblici sa tri ili više strana, broj stranica možete definisati.

 

 

 

  • Line Tool – alat za crtanje linije.

 

 

 

  • Custom Shape Tool – ovi alati služe za iscrtavanje vektorske grafike u obliku različitih vinjeta. Možete da koristite već predefinisane, ili da kreirate nove vinjete, a potom ih sačuvate.

 

Ako izaberete Custom Shape Tool, iz padajućeg menija Shape možete da izaberete neki od predefinisanih oblika:

 

 

U slučaju da ih ne vidite sve, idite na strelicu koja se nalazi u gornjem desnom delu prozora, kliknite na nju i iz padajućeg menija izaberite All.

Svaki od ovih alata ima gotovo identične opcije u Options baru:

 

Opcije za Rectangle Tool

 

Kliknite na alatku oblika koji želite da iscrtate, zatim podesite vrednosti:

 (Shape Layer) – ova opcija stvara oblik na novom sloju. Spoljna ivica tog oblika je putanja.

 (Path) – ova opcija iscrtava samo putanju, čiji izgled možete menjati ili je pretvoriti u selekciju.

 (Fill Pixels) – ova opcija stvara rasterizovani oblik na sloju koji je aktivan.

Ako želite, možete promeniti trenutnu alatku na neku drugu alatku za crtanje vektorskih oblika, ili neku od alatki penkala (Pen).

 

 

 

Princip crtanja je isti kao i kod pravljenja selekcije nekim od Marquee alata.

 

Selekcija

Ako želite da stvorite selekciju iz oblika, kliknite desnim tasterom miša na oblik i izaberite Make Selection...

Takođe možete iz selekcije da napravite putanju, tako što ćete selektovati neki objekat, zatim se prebaciti na Path panel i kliknuti na dnu palete na ikonicu Make Work Path from Selection.

Work Path je privremena putanja, koja se pojavljuje u Path panelu i definiše spoljnu ivicu (Outline) putanje.

 

Rasterize Layer

Kada stvorite „vektorsku” grafiku na ovaj način, možete je rasterizovati, tako što ćete, sloj na kome se nalazi učiniti aktivnim i kliknuti desnim tasterom miša na njega. Zatim izaberite opciju Rasterize Layer. Jedan od razloga za upotrebu ove opcije je nemogućnost primene velikog broja filtera na grafiku koja je u vektorskom formatu.

 

Pen Tool - penkalo

Kada je u pitanju precizna selekcija i iscrtavanje, ova alatka je vrhunac u Photoshop-u. Isto važi i za vas, ukoliko je naučite i ovladate njome, bićete u stanju da radite, u kombinaciji sa svim dosada naučenim, mnogo kreativnih stvari u Photoshop-u, kao i u većini programa s obzirom da je ova alatka sastavni deo raznih drugih grafičkih programa. Možete je naći među alatkama za crtanje i kucanje u paleti sa alatkama, koje ćete takođe u radu sa Pen alatkom često koristiti. Ime alatke će vas zavarati jer asocira na crtanje poput Pencil ili Brush alatki, ali je efekat sasvim drugačiji. Pen alatka iscrtava putanje (Paths) koje možete kriviti, njima iscrtavati površinu i pretvarati u selekciju, zato ćete se susresti sa imenom Path Tool ili Bezier Pen (ime je dobila po inženjeru Bezijeru (Pierre Bézier), koji je osmislio ovu alatku sa matematičkim krivljenjem linija kako bi olakšao posao dizajnerima automobila u Renou). Kao što ste pročitali u prethodnoj lekciji, Photoshop je uglavnom rasterski program, ali ima i svojih alatki koje rade na principu vektora. To su upravo ove grupe alatki. Putanje (Paths) su upravo bazirane na vektorima. Putanja se sastoji iz linija koje se prostiru između tzv. usidrenih tačaka (Anchor Points).

 

Izgled kursora prilikom stavljanja prve usidrene tačke

 

Te tačke su slične sigurnosnim tačkama kod selekcija sa Lasso alatkama, s tim što svaka usidrena tačka ima opciju krivljenja linije. Da biste imali liniju, morate imati minimum dve tačke usidrenja, dok jedna linija može sama po sebi da bude i putanja, ali ne i selekcija ili površina. Da je Pen alatka samo vaše pomagalo, govori i to da u slučaju da bilo šta iscrtate ili selektujete njom i takvu sliku sačuvate kao JPG, na sačuvanoj slici se neće videti nikakva putanja niti oblik iscrtan Pen alatkom (sem ukoliko je niste pretvorili u selekciju ili površinu i obojili). Ovo je alatka za komunikaciju između vas i programa.

Otvorite novi dokument i izaberite Pen alatku kako bismo zajedno prošli kroz njen način rada i opcije. Kliknite levim tasterom miša bilo gde u okviru novog dokumenta (samo kliknite, nemojte da kliknete i da držite taster miša jer ćemo to raditi kasnije). Kao što možete videti, zadali ste prvu, početnu tačku putanje koju želimo da opišemo. Anchor Point (tačka usidrenja) se tako zove jer kada ste joj zadali poziciju klikom miša, ona će ostati tu gde jeste i pomoću više takvih tačaka ćemo formirati putanju. Pomerite kursor desno u odnosu na prvu tačku i opet samo kliknite (slobodno možete da probate da kliknete i da povlačite dalje dok držite taster miša kako biste videli kako se linija od prve do druge tačke krivi, kada pustite taster miša vraćate se korak unazad standardno prečicom za Undo (Ctrl+Z), kao što vidite dobili smo ravnu liniju određenu uz pomoć dve tačke usidrenja.

 

Postavljanje druge tačke

  

Dodaćemo još nekoliko takvih tačaka i dobiti linije koje formiraju u ovom slučaju pravolinijsku putanju.

 

 

Ukoliko sada želimo da zatvorimo putanju i formiramo površinu od nje, jednostavno ćemo kliknuti na početnu tačku putanje. U trenutku kada stavljate kursor miša iznad nje, kursor, koji je i dalje u obliku penkala, je dobio mali krug, što znači da zatvaramo putanju i pravimo površinu od nje, a takođe tu površinu možemo da pretvorimo u selekciju.

 

Izgled kursora prilikom zatvaranja putanje i formiranja oblika

 

 

Sada biste i sami mogli da obcrtate neki pravolinijski predmet na slici ili grafici koju crtate, ali šta ukoliko je to predmet sačinjen od krivih linija različitog oblika? Tada nam kao pomoć dolaze dve direkcione ručke koje izlaze iz tačaka usidrenja.

 

 

 

Kada, umesto običnog klika, kliknete i, bez puštanja levog tastera miša, povučete kursor u određenom pravcu, dobijate upravo te ručke. Što dalje budete držali taster miša od zadate tačke usidrenja, to će vam i ručke biti duže.

 

 

 

Ručke određuju zakrivljenje linije, svaka za svoju stranu u odnosu na zadatu tačku. U početku će vam se dešavati da ne možete da dođete do željenog oblika ili zakrivljenosti linije ali tu su alatke Path Selection Tool (crna strela) i Direct Selection Tool (bela strela) koje vam omogućavaju da upravljate kako oblikom, putanjom i linijama, tako i svakom tačkom usidrenja i njenim ručicama ukoliko ih ima.

 

 

 

 Path Selection Tool - bira ceo oblik ili putanju i sve postojeće usidrene tačke (Anchor Points) u njoj i daje vam mogućnost da je bez ikakve deformacije pomerate sa mesta na mesto.

 Direction Selection Tool - pruža mogućnost selektovanja samo dela putanje, jedne ili nekoliko tačaka usidrenja. Klikom na neku tačku i njenim povlačenjem, ovom alatkom možete da joj menjate položaj ili da prepravljate zakrivljenje linija uz pomoć ručki. Ako želite da izaberete više tačaka, posle prve izabrane držite taster Shift i izaberite sledeću ili opkružite više tačaka odjednom koje želite da dodate. Izabrane tačke biće ispunjene crnom bojom.

Tastaturna prečica za obe alatke je A. Menjate ih na Shift+A.

Kada prepravljate zakrivljenje linija, to možete činiti tako što pomerate obe ručke ili pojedinačno. Obe ručke će uticati na zakrivljenost linije i sa jedne i sa druge strane tačke, dok će pomeranje jedne ručke uticati na liniju samo sa strane ručke na kojoj radite.

 

 

 

Ukoliko u toku crtanja želite da prepravljate ručke, od velike pomoći će vam biti tastaturne prečice Ctrl (prečica za Direction Selection Tool). Držeći Ctrl, kliknite na neku tačku. Kada je izaberete možete je pomerati na željeno mesto kao i njene ručke. Ukoliko držite i dalje Ctrl i pomerate ručke, delovaće na obe... pritisnite taster Alt (Convert Point Tool) i moći ćete da pomerate samo jednu od izabranih ručica.

Pored ove Pen alatke tu su i:

  • Freeform Pen - služi za crtanje slobodnom rukom. Princip crtanja je isti kao i kod crtanja selekcije sa Lasso alatom.
  • Add Anchor Points Tool – dodaje na aktivnu putanju nove tačke usidrenja tj. tačke koje definišu putanju.
  • Delete Anchor Points Tool – briše tačke usidrenja na koje kliknete.
  • Convert Point Tool – konvertuje krive tačke usidrenja u prave.

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:1


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: