Utisci korisnika

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Adobe Photoshop CS5

Modul: Bojenje

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Korekcija tonaliteta, kontrasta i boja


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test korekcija tonaliteta, kontrasta i boja
- Korekcija tonaliteta, kontrasta i boja (PDF dokument)U prvoj lekciji smo pominjali padajući meni Image (slika), treći sa leva u komandnom baru. Pomenuli smo prvu opciju Mode u kojoj možemo promeniti model boja sa kojim radimo. Uglavnom ćete koristiti dva modela koja su i najvažnija – RGB i CMYK, ali treba pomenuti i ostale.

RGB – koristi tri osnovne palete boja (Red – crvena, Green – zelena i Blue - plava) u rasponu vrednosti od 0 (crna) do 256 (bela) i svaki piksel dobija vrednost sve tri palete. Njihovim spajanjem dobija se konačna slika. RGB ćete najčešće koristiti za obradu slika koje nemaju namenu da budu štampane, već prikazane na ekranu, web pretraživaču i sl.

 

 

 

CMYK – kada pripremate sliku za štampu, ukoliko želite da boje koje vidite na ekranu stvarno budu tako odštampane, najbolje je raditi u CMYK-ovom modelu boja. Ovde imamo 4 palete koje imaju procentualnu vrednost od 0 (bela) do 100 (crna), to su Cyan, Magenta, Yellow (žuta) i Black (crna).

Lab – je baziran na ljudskoj percepciji boje. L predstavlja Lightness (osvetljenost) u vrednosti od 0 do 100, a označava grupu boja između zelene i crvene, dok b označava grupu između plave i žute, obe u vrednosti od +127 do -128.

Grayscale – svaki piksel zasebno ima vrednost sive palete od 0 (crna) do 255 (bela) i tako formira crno-belu sliku.

Duotone – kao što Grayscale koristi jednu paletu sive, tako duotone može kombinovati najviše četiri takvih paleta boja koje želimo.

Bitmap – ovaj Mode vam omogućava da kreirate crno-bele slike. Pošto ovaj Mode nudi samo dva kanala, sliku koja je u Full Color-u ne možete konvertovati u ovaj Mode, jer bi ta slika izgubila veliki broj informacija.

Sada, kada smo ustanovili razliku u modelima boja (a kasnije ćemo ih dodatno obraditi), možemo da pređemo na obradu boje tj. korekciju tonaliteta, kontrasta i same boje. Sve glavne opcije nalaze se u Image > Adjustments... što i znači podešavanje, ali pre nego što odemo na tu vrstu podešavanja, ispod se nalaze automatska podešavanja sa kojima se takođe treba upoznati (iako predlažemo da se uvek sami bavite podešavanjima jer će vam tako slika ispasti baš kako vama najbolje izgleda tako da ne morate samo da se nadate dobrom rezultatu automatskih podešavanja).

Auto Color – automatski ispravlja balans boja slike. Iako njeno ime implicira da se ova komanda izvršava automatski, na raspolaganju vam stoje opcije za fino podešavanje parametara na osnovu kojih će ona biti izvršavana u prozoru Levels. Ona, po predefinisanim vrednostima, izvršava pretragu slike, na osnovu koje indentifikuje senke (Shadows), srednje tonove (Midtones) i jako osvetljene oblasti (Highlights), zatim uklanje srednje tonove, čineći još neke izmene na senkama i osvetljenim delovima.

 

 

 

Da biste pristupili ovoj komandi, idite na Image > Auto Color. Izvršavanje ove komande je potom momentalno (ne nudi vam se nikakva mogućnost za podešavanje njenih parametara). Skraćenica je Shift+Ctrl+B.

U sklopu sledeće komande Levels biće objašnjeno kako pristupiti parametrima opcije Auto Color.

Auto Tone – automatski ispravlja tonalitete boja.

Auto Contrast – automatski ispravlja kontrast slike.

 

Adjustments

Adjustments tj. korekcije, su jedna od najvažnijih opcija i ukoliko ovladate njima i lejerima (o kojima ćemo govoriti kasnije), sigurno ćete moći mnogo toga da uradite u Photoshop-u. Počnimo od prve grupe za korekcija:

Brightness/Contrast – Kada otvorite komandu, i Brightness (osvetljenost) i Contrasts (kontrasti) će imati vrednost 0. Pomeranjem strelice na liniji ispod njih na levo ćete smanjiti vrednost, a pomeranjem strelice na desno, vrednost ćete povećati. Takođe, možemo reći da pomeranjem klizača osvetljenja na desno povećavamo Highlights (osvetljene oblasti), samim tim i vrednosne oznake boje piksela, a pomeranjem na levo povećavamo Shadows (tamnije oblasti) i smanjujemo vrednostne oznake boje piksela. Klikom na kvadrat Preview (prikaz) moći ćete da vidite promene direktno na slici, a klikom na kvadrat Use Legacy u trenutku kada povećavate/smanjujete vrednosne oznake, boje piksela se jednako menjaju za svaki piksel.

 

 

Levels – Da biste pristupili ovom prozoru idite na Image > Adjustments > Levels… (Ctrl+L). U samom vrhu prozora vidimo padajući meni Preset koji sadrži neke osnovne promene tonalnog raspona, koje vam predlaže Photoshop na osnovu radnje koju želite da izvršite na određenoj slici. Kao i obično predlažemo da je ne koristite, već da uvek sami uređujete tonalni raspored slike kako biste došli do najboljeg rezultata. Ispod se nalazi Channel koji vam, pre svega pokazuje izabrani model boja u kom trenutno radite (RGB, CMYK, Lab...). Ukoliko kliknete desno na njegov padajući meni, videćete osim samog modela i palete boja koje ga čine, koje takođe možete posebno da obrađujete. Recimo da radite u RGB-u, u padajućem meniju ćete imati Red, Green i Blue, palete boja o kojima smo ranije pričali da RGB model sadrži. Ispod toga se nalazi tabela koja pokazuje vrednost boja od Shadows (tamnih tonova) na početku leve strane, Midtones (srednjih tonova) u sredini, do Highlights (svetlih tonova) na kraju desne strane. Crna skala unutar tabele pokazuje količinu određenih tonova tj. ukoliko imamo više crnih površina na levoj strani, znači da je slika ispunjena manjim tonalitetnim vrednostima, da ima više Shadows (tamnih površina). U suprotnom, ako je crna skala više na desnoj strani, slika je ispunjena većim tonalitetnim vrednostima tj. ima više Highlights (svetlijih površina). Kada je u sredini, znači da je pretežno ispunjena srednjim tonalitetnim vrednostima. Svaka od ovih vrednosti ispod tabele ima na klizaču svoju ručicu, crna na levoj strani je za kontrolu Shadows, srednja za Midtones i bela na desnoj strani je za Highlights. Povlačenjem crne ručice u desno, vaša slika će postati tamnija, dok ćete povlačenjem desne ručice ulevo, dobiti suprotan efekat (ovo se odnosi i na Input Levels dok je kod dijaloga Output Levels efekat suprotan). Izmene koje izvršite su destruktivne. Kako biste najbolje videli šta to Photoshop vrednuje kao Shadows i Highlights, držite taster Alt i kliknite na ručicu za Shadows, lagano je pomerite na desno. Crne površine koje vidite su ono što je najtamnije na slici, a što više vučete na desno pojavljivaće se po vrednosti svetlije. Isto probajte i za Highlights pomerajući ručicu na levo.

 

 

Komandom Options… otvarate novi prozor za dijalog u kojem možete podesiti na koji način će biti izvršene Auto komande poput Auto Tone, Auto Color i Auto Contrast. U delu Algorithms možete izabrati koju Auto komandu želite da podesite (prva opcija se odnosi na Auto Contrast, druga na Auto Tone, a treća na Auto Color). U delu Target Colors and Clipping podešavate kako će u opciji Levels Auto komande uticati na tamne i svetle tonove. Predlažemo da ove parametre ne podešavate sami dok ne ovladate korekcijom boja u Photoshop-u.

Curves - Još jedan način za podešavanje tonalnog raspona (Tonal Range) cele slike je upotreba komande Curves (krive). Ova komadna vam omogućava da postavite do 14 tačaka, koje će definisati tonalni raspon vašeg dokumenta (od senki do svetlih tonova), sa druge strane, komadna Levels ima samo tri podešavanja: White Point (belu tačku), Black Point (crnu tačku), Gamma.

Tonal Range je predstavljen pravom dijagonalnom linijom.

Da biste pristupili ovom prozoru, idite na Image > Adjustments > Curves (Ctrl+M). Otvoriće se novi prozor, kao na slici ispod:

 

 

 1. Izvršite izmene dodajući tačke na liniju
 2. Nacrtajte krivu (Curve) olovkom
 3. Highlights
 4. Midtones
 5. Shadows
 6. Klizač crne i bele tačke
 7. Curve Display Options
 8. Postavite crnu tačku (Black Point)
 9. Postavite sivu tačku
 10. Postavite belu tačku
 11. Prikaži presecanje (Clipping)

 

Vibrance - Podešava zasićenost boje. Koristite ga ukoliko želite da prilikom zasićenja zaštitite boju kože na slici koju Photoshop detektuje. Klizač Saturation vrši zasićenje dok Vibrance ispravlje boje.

Hue/Saturation - Ovaj dijalog omogućava podešavanje vrednosti za Hue (nijansa), Saturation (zasićenost) i Lightness (osvetljenost) cele slike ili pojedinačnih kompozicija, takođe ova komanda omogućava i istovremeno podešavanje svih boja na slici. Posebno je korisna za fino podešavanje.

 

 

Pristupa joj se iz Image > Adjustments > Hue/Saturation... (Ctrl+U).

Upotreba komande je veoma laka. Pomeranjem klizača Hue menjate nijansu, pomeranjem Saturation menjate zasićenost, a Lightness je za posvetljivanje.

Klikom na Colorize, menjate sve boje pomeranjem klizača Hue. Ikonica u levom uglu (prst na strelicama) Vam omogućava da pipeticom izaberete tačnu boju na slici koju želite da izmenite i dok držite taster miša pomerajući levo joj smanjujete Saturaciju, a pomerajući desno je povećavate.

Color Balance - Ova komanda menja celokupnu mešavinu boja na slici, koristeći se količinom Cyan, Magenta, Yelow, Red, Green i Blue u njihovom dobijanju, i to zasebno u Shadows, zasebno u Midtones i zasebno u Highlights (tamni, srednji i svetli tonovi).

Povlačenjem klizača, u okviru polja za Color Balance, podesite količine boja prema vašim potrebama.

 

 

Pri tome vodite računa da li se boja koju želite da prilagodite nalazi u senkama, svetlim tonovima ili srednjim tonovima. Pobrinite se da Preview bude uključen.

Komanda se nalazi u Image > Adjustments > Color Balance... (Ctrl+B).

Black & White - Ovo podešavanje vam omogućava da slike u boji konvertujete u nijanse sive zadržavajući punu kontrolu nad konvertovanjem pojedinačnih boja.

 

 

Photo Filter Command - Ova komanda oponaša tehniku pri kojoj se stavlja obojeni filter ispred objektiva foto-aparata da bi se prilagodio Color Balance i „temperatura” svetla koje prolazi kroz objektiv na film. Komandi se pristupa iz Image > Adjustments > Photo Filter...

Otvoriće se prozor:

 

 

U padajućem meniju Filter na raspolaganju vam je veliki broj predefinisanih filtera. Ipak, ako ni jedan ne zadovoljava vaše potrebe, možete obeležiti Color dugme i izabrati boju koja vam odgovara.

Klizačem Density kontrolišete njenu gustinu.

Gledajte da vam dugme Preview uvek bude uključeno, jer vam ono omogućava da vidite kako će izgledati primena neke komande, iako je još niste izvršili.

Invert (obrnuti) – Kada „invertujete” sliku, vrednost svakog piksela, od 0 do 255, dobija suprotnu vrednost u odnosu na srednju (128) tj. ukoliko je piksel imao vrednost boje 0, menja se na 255, ukoliko je imao vrednost 250, promeniće se na 5, što znači da najveće promene imaju bela i crna, a najmanje promene vrednosti imaju boje srednjih tonaliteta oko vrednosnog broja 128. Jednostavno rečeno dobićete boju suprotnih vrednosti.

 

Izgled slike pre i posle primenjenog efekta

 

Posterize – Omogućava da odredite broj tonskih nivoa (Tonal Levels) za svaki panel boja određenog modela. Ako npr. stavite da RGB ima samo 2 nivoa (Levels), na slici ćete videti ukupno 6 boja (dve nijanse R-crvene, dve nijanse G-zelene i dve nijanse B-plave). Ovo može biti zanimljivo za postizanje raznih efekata.

 

 

Threshold – Bilo da su slike sivih tonova ili u boji, ova komanda pravi crno bele slike visokog kontrasta. Do koje mere će izvršiti komandu, možete precizirati na klizaču. Sve boje koje na tonalitetnoj vrednosti od 0 do 255 više idu na tamne (ispod 128) biće pretvorene u crnu boju, a ostale koje su svetlije (iznad 128), biće pretvorene u belo.

 

 

Gradient Map – Ima velike sličnosti sa alatkom Gradient Tool s tim što se gradijacija izabranih boja vrši na celu sliku i ukoliko npr. izaberete Shadows (tamniji tonovi), dve boje će biti mapirane jednom od tih boja, Highlights drugom izabranom, a Midtones će biti mapirane u gradijaciji između njih.

 

 

Selective Color (izborne boje) – Uz pomoć ove komande možete da kontrolišete i menjate pojedinačne nijanse boja.

 

 

Shadows/Highlights – Sada već i sami možete zaključiti na osnovu naziva komande o čemu se radi. Ali s ovom komandom ne samo da možete osvetliti/potamniti tamne i svetle tonove, već ih Photoshop menja na osnovu okolnih piksela. Iz tog razloga postoji odvojeni klizač za podešavanje vrednosti Shadows (tamnih) i Highlights (svetlih tonova).

Desaturate - Nezasićenost bojom.

Match Color - Izjednačava boje sa jedne fotografije sa bojama sa druge, boje sa jednog lejera sa bojama drugog, boje iz jedne selekcije sa bojama druge, koja je ili u istom ili drugom dokumentu.

Replace Color komanda menja jednu boju, na slici ili u okviru selekcije, sa drugom bojom. Komadni se pristupa iz Image > Adjusments > Replace Color.

Boju koju želite da zamenite, birate u polju Selection, klikom na Eyedropper Tool, a ako hoćete da dodate još neku boju, kliknite na Eyedropper Tool sa znakom (+) ili dok birate dodatne boje, držite taster Shift.

Centralni deo zauzima mali prozor koji prkazuje masku. Maskirane oblasti su crne, nemaskirane bele (Selection) ili slike (Image).

 

 

U polju Replacement birate boju kojom želite da zamenite boju, njoj možete podestiti i neke karakteristike, slično kao i u prozoru Saturation.

Sve ove komande je najbolje koristiti na određenoj slici kao novi lejer (o čemu ćemo kasnije govoriti), kako bismo i posle obrade, sačuvali original, spojili novodobijeni crtež sa originalom kroz Blending Mode (modele spajanja dva sloja) ili kako bismo maskirali određene delove na slici na koje ne želimo da promena utiče. To ćemo najlakše učiniti ako aktiviramo Adjustments među radnim panelima, jer kada pokrenete komandu, direktno pravite i novi lejer na kojem se ta komanda izvršava.

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:1


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: