Utisci korisnika

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Adobe Photoshop CS5

Modul: Selekcija

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: History panel; Undo-Redo i Step Backward-Step Forward


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test history panel; undo-redo i step backward-step forward
- History panel; Undo-Redo i Step Backward-Step Forward (PDF dokument)Panel History prati sve promene na vašoj slici i omogućava vam da se vratite na prethodno stanje obrade slike u bilo kom trenutku. Ona vodi evidenciju o određenom broju promena od momenta kada ste otvorili sliku pa dok je ne zatvorite. Krenuvši od poslednje promene, standardni broj praćenih izmena (States) je uglavnom 20, ali taj broj možete povećati komandom Edit > Preferences > Performance... Povećajte broj na klizaču History States.

 

Hajde da, u grupi panela, pogledamo panel History. Ukoliko nije otvoren, to možete učiniti na sledeći način: Window > History.

 

Na vrhu, ispod naslova videćete pregled slike koju obrađujete u trenutku kada ste je otvorili. Ako ste pak otvorili novi dokument, ta slika će ostati bela tj. prazna, s obzirom da je takva bila u trenutku kada ste je napravili. Ta slika se zove Snapshot (snimak) i ona će vam biti veoma značajna za dve stvari: klikom na nju se uvek možete vratiti na početak tj. momenat kada ste otvorili/napravili dokument i u slučaju kada koristite History Brush Tool. Kako biste to bolje shvatili, na novoformiranom dokumentu, izaberite npr. Brush Tool i napravite određeni crtež po želji. Jedan potez (dokle god držite taster miša i bojite) History beleži kao jednu promenu stanja (State) i sada ćete ispod naslova videti da je dodat novi red izmena stanja (States) ispod postojećeg New (koji predstavlja trenutak kada ste napravili nov dokument). Njegov naslov je Brush što vam govori da ste po otvaranju dokumenta prvo koristili tu alatku. U naslovu svakog reda koji pamti panel History stajaće, ili ime alatke s kojom ste radili ili vrsta transformacije, uređivanja boje, zadate komande itd. Sada aktivirajte alatku Gradient i prevucite je s jednog kraja na drugi kako biste dobili raspon boja. Pogledajte panel History, zabeležen je novi red tj. vaš zadnji potez i nazvan je poput alatke Gradient. Sada idite na Image > Image Size... i u Pixel Dimensions smanjite širinu (Width) za 50% i pritisnite OK. Novi red u History panelu, Image Size, zabeležen je kao vaš zadnji potez. Ako ste koristili iste komande, u panelu ćete ispod Snapshot-a i naslova dokumenta videti četiri kolone: New, Brush, Gradient i Image Size. Klikom na bilo koju od njih, vratićete se na stanje kada je ta komanda bila vaš zadnji potez. Recimo da kliknete na Brush kolonu u panelu, Gradient i Image Size kolone će postati svetlije i dokle god ne zadate novi potez, History će ih pamtiti kao komande koje ste zadali i potom poništili, pružajući vam šansu da pogledate kako je slika izgledala pre neke promene i posle.

Kao što smo malo pre pomenuli, ovaj panel je usko povezana sa History Brush alatkom, a posebno sa Snapshot-om. U predelu gde njom bojite, slika se u zavisnosti od veličine četke, tvrdoće i transparentnosti, vraća u stanje koje je zadato kao Snapshot. Mali kvadrat sa leve strane svake od kolona u paleti, kao i samog naslova, daje mogućnost da izaberete koji će to zabeležen momenat u vašem radu biti izvor History Brush alatke, tj. tada predeo koji bojite četkom neće izgledati kao Snapshot, već onako kako je slika izgledala u trenutku kada je to bila zadnja zadata komanda.

Kao i kod svih ostalih panela, u gornjem desnom uglu videćete strelicu, koja pokazuje na dole, sa četiri reda crta pored - to su opcije panela.

 

Undo/Redo i Step Backward/Step Forward

Ove komande ćete veoma često koristiti i zato je najbolje da upamtite njihove tastaturne prečice. Undo (Ctrl+Z) će vas u History panelu vratiti za jedan korak unazad i izbrisati kolonu sa imenom promene koju ste napravili u panelu, dok će Redo (Ctrl+Z) poništiti zadatu komandu Undo i vratiti kolonu koju ste izbrisali u panelu. Jednostavno rečeno, ići ćete korak nazad, korak napred, dokle god pritiskate Ctrl+Z na tastaturi.

 

Dok se Undo/Redo vrti oko jednog koraka i to poslednjeg, komande Step Backward (Alt+Ctrl+Z) i Step Forward (Shift+Ctrl+Z) gledajući na History panel, idu po korak unazad/unapred. Kao što smo pomenuli na početku, Photoshop po standardu pamti poslednjih 20 koraka u panelu, što znači da ukoliko ste uradili više od toga, komandom Step Backward ćete doći do poslednje koju je zapamtio, prve na vrha kolona, ispod Snapshot prikaza i naslova dokumenta.

 

Komanda Revert

Pored komande Undo, koju smo razmatrali malopre, u Photoshop-u, postoji komanda koja vas vraća na poslednju sačuvanu verziju vašeg dokumenta. Ta komanda je komanda Revert. Njoj pristupate na sledeći način: File > Revert.

Pošto se u nastavku ove lekcije budemo upoznali sa History panelom, primetićete da je Revert opcija dodata u ovaj panel kao neponištivo stanje (History State).

 

History panel

Preko History panela na brz i lak način možete se vratiti do 20 koraka unazad unutar dokumenta na kome ste izvršili izmene. Svaki put kada izvršite neku izmenu na slici, novo stanje se beleži u History panelu. Klikom na neko od ovih stanja, dokument poprima izgled koji je imao kada je na njemu primenjena ta promena. Od nje dalje možete vršiti nove promene.

Takođe, možete koristiti History panel da biste brisali stanja slike, ili da biste kreirali dokument iz stanja (State) ili Snapshot-a.

Da biste prikazali History panel izaberite: Window > History ili kliknite na ikonicu History Palette 

 

Sam panel može se podeliti u 2 regiona:

 • U prvom su Snapshot-ovi. Čim otvorite History panel, u njemu se nalazi jedan Snapshot dokumenta na kome radite i to je poslednji sačuvani izgled dokumenta. U ovaj region će se slagati svi nov Snapshot-ovi koje budete stvarali (na slici iznad to je Snapshot1).
 • U drugom regionu su stanja (States) dokumenta, tj. njegov izgled posle izvršenih promena. Ta stanja sadrže naziv akcije koja je preduzeta, a rezultirala je promenom dokumenta. Poslednje stanje slike iznad je stanje posle akcije Blur Tool. Ovo stanje je trenutno obeleženo, tj. aktivno stanje. Ako želite, možete da obeležite bilo koje drugo stanje, kao što je već rečeno.

 

Ispod ove druge grupe nalaze se tri dugmeta:

 •   - dugme za kreiranje novog dokumenta iz trenutnog stanja,
 •  - dugme za pravljenje novog Snapshot-a,
 •   - dugme za brisanje stanja (State).

 

Prilikom upotrebe History panela treba obratiti pažnju na sledeće stvari:

 • Izmene unutar samog progama, kao što su: izmene na panelima, akcije, podešavanja, Collor Setting... neće se pojaviti unutar History panela, zato što to nisu izmene na samom dokumentu.
 • Kao što je rečeno, panel po predefinisanim podešavanjima može da prikaže proteklih 20 stanja. Ovaj broj možete da promenite tako što ćete ići na: Edit > Preferences > Performances, a zatim upisati novu vrednost u History States dijalog.

 

 

 • Starija stanja se automatski brišu da bi oslobodila mesto za memoriju (RAM) koju Photoshop koristi. Ako određeno stanje želite da zadržite kroz rad, kliknite na njega, a zatim napravite njegov Snapshot.
 • Kada jednom zatvorite i ponovo otvorite dokument, primetićete da su sva stanja i Snapshot-ovi uklonjeni iz panela.
 • Nova stanja se dodaju na dno liste, dok su najstarija na samom vrhu.
 • Svako stanje se izlistava tako da se prikazuje ime alata ili komande korišćene za promenu dokumenta.
 • Kada izaberete neko stanje, ako ispod njega postoje neka stanja, ona postaju slabo vidljiva. Na ovaj način možete da vidite koje će promene biti poništene, ako nastavite da radite sa izabranim stanjem (po predefinisanim podešavanjima).
 • Kada izaberete stanje ispod koga postoji još stanja, i izvršite neku izmenu na tom stanju, sva stanja koja su se nalazila ispod njega biće poništena, i ustupiće mesto izmeni koju ste načinili (po predefinisanim podešavanjima).
 • Kada već učinite nešto slično gornjem primeru, a poželite da u sledećem koraku vratite poništena stanja, iskoristite komandu Undo.
 • Po predefinisanim podešavanjima, brisanje nekog stanja briše sva stanja koja dolaze posle njega. Ako želite da to izmenite idite na strelicu za otvaranje opcija panela i iz padajućeg menija izaberite History Options:  • Čekirajte Allow Non-Linear History - kada izbrišete neko stanje, stanja ispod njega će biti nedirnuta ako je ovo polje čekirano.
  • Ostala podešavanja ovog prozora su:
   • Automatically Create First Snapshot - automatski stvara Snapshot dokumenta čim se novi dokument otvori.
   • Automatically Create New Snapshot When Saving - stvara novi Snapshot čim sačuvate dokument.
   • Show New Snapshot Dialog by Default - aktiviranje ove komande primoraće Photoshop da vas svaki put pita za ime novog Snapshot-a, umesto da mu ga on sam daje.
   • Make Layer Visibility Changes Undoable - po predefinisanim podešavanjima uključivanje ili isključivanje vidljivosti lejera, tj. male ikone koja predstavlja oko sa njegove leve strane, ne beleži se u History panel, tako da ga nije ni moguće poništiti komandom Undo. Kada čekirate ovu komandu, ova promena na lejeru se onda beleži u History panel...

 

 

 

Edit History Log

Veoma je moguće da ćete se u budućnosti sresti sa situacijom da morate da beležite sve što ste uradili u Photoshop-u radi vaših potreba (da biste videli koje ste sve izmene primenili), ili potreba vašeg klijenta (koliko ste vremena proveli prilikom izrade dokumenta). Edit History Log vam pomaže u tome. On beleži tekstualnu istoruju promena (imena alata i komandi) koje ste primenili na dokument, njegove metadata možete da pregledate preko File Info prozora, ili preko Adobe Bridge-a.

Pored beleženja ovih podataka u metadata nekog dokumenta, možete da izaberete da se ona čuvaju u posebnom tekstualnom fajlu. Ako ste izabrali prvu mogućnost, trebalo bi da zante da će to povećati težinu fajla, kao i vreme njegovog snimanja i učitavanja.

Pošto je ova opcija po predefinisanim podešavanjima isključena, da biste je uključili idite na: Edit > Preferences > General.

 

Čekirajte Box History Log, kao na slici iznad.

Pod Save Log Items To možete da izaberete da li Log želite da čuvate u metadata, tj. u samom dokumentu, posebnom tekstualnom fajlu (čiju lokaciju bi potom trebalo da definišete), ili želite da čuvate Log na oba načina.

Edit Log Items sadrži sledeće mogućnosti:

 • Session Only - samo da snimite podatke o tome kada i koliko je Photoshop bio uključen, kao i kada ste započeli rad na dokumentu i kada ste ga završili. Ne sadrži podatke o izmenama koje ste vršili na dokumentu.
 • Concise - pored informacija o sesiji, sadrži i tekst koji se nalazi u History panelu dokumenta.
 • Detailed – Sadrži, pored svega što sadrži i Concise, još i tekst iz Actions panela. Ovo je najdetaljnije beleženje Log-a, kao što mu i samo ime kaže.

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:0


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: