Utisci korisnika

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: - Upper-Intermediate
Oblast kursa: Engleski jezik
Opis kursa: Viši srednji kurs omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik. Pisani jezik dobija formu gotovo nalik onoj kao kod govornika engleskog kao maternjeg jezika.
Ciljevi kursa: Da osposobi polaznika za vođenje razgovora vezanih za veliki broj različitih tema kao i za izdvajanje najvažnijih činjenica iz tekstova i razumevanje detaljnih uputstava. Da osposobi polaznika za pisanje pisama vezanih za netipične teme i za hvatanje beležaka u situacijama kada neko govori.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Present Tenses 1.1 Present Tenses
1.2 Football  free
1.3 Football - Vocabulary
2. Past Tenses 2.4 Past Tenses  free
2.5 Actor Christopher Reeve Dies
2.6 Actor Christopher Reeve Dies - Vocabulary  free
3. Articles 3.7 Articles  free
3.8 The Amish
3.9 The Amish - Vocabulary  free
4. Expressing the Future 4.10 Expressing the Future
4.11 Future Perfect and Future Continuous Tense  free
4.12 Your First Interview  free
4.13 Your First Interview - Vocabulary
5. Adjectives 5.14 Adjectives
5.15 Jewel  free
5.16 Jewel - Vocabulary
6. Relative Clauses 6.17 Relative Clauses  free
6.18 House and Home
6.19 House and Home - Vocabulary  free
7. Participle Clauses 7.20 Participle Clauses
7.21 Tabloiditis  free
7.22 Tabloiditis - Vocabulary
8. Gerund and Infinitiv 8.23 Gerund and Infinitive  free
8.24 Mystery of the Tarot
8.25 Mystery of the Tarot - Vocabulary  free
9. Modals 9.26 Modals
9.27 Facing Life  free
9.28 Facing Life - Vocabulary
10. Past Modals 10.29 Past Modals
10.30 The Dead Wife  free
10.31 The Dead Wife - Vocabulary
11. Clauses of Purpose 11.32 Clauses of Purpose  free
11.33 And a Meatloaf to Go
11.34 And a Meatloaf to Go - Vocabulary  free
12. The Passive 12.35 The Passive  free
12.36 Story on Words
12.37 Story on Words - Vocabulary  free
13. Passive Constructions with Say, Believe... 13.38 Passive Constructions with Say, Believe...
13.39 The Legend of King Arthur  free
13.40 The Legend of King Arthur - Vocabulary
14. Countable and Uncountable Nouns 14.41 Countable and Uncountable Nouns
14.42 Prehistoric Cat Lovers  free
14.43 Prehistoric Cat Lovers - Vocabulary
15. Possessives 15.44 Possessives  free
15.45 Why Love
15.46 Why Love - Vocabulary  free
16. Reported Speech 16.47 Reported Speech
16.48 The Ero from the Other World  free
16.49 The Ero from the Other World - Vocabulary
17. Prepositions 17.50 Prepositions  free
17.51 The Rich Travel
17.52 The Rich Travel - Vocabulary  free
18. Conditionals 18.53 Conditionals
18.54 Are you Worried a Lot  free
18.55 Are you Worried a Lot - Vocabulary
19. Phrasal Verbs 19.56 Phrasal Verbs  free
19.57 Wang Lung`s Marriage
19.58 Wang Lung`s Marriage - Vocabulary  free
Elementi kursa:
  • Prevod
  • Audio
  • Test napredovanja
  • Vežbanja
  • Diktat
Ukupan broj testova: 20
Ukupan broj pitanja: 425
Voditelj kursa: prof. Gordana Matorkić
Opširnije o instruktoru
Preporučeno vreme korišćenja: 1 mesec
Diploma / Sertifikat: Link poslovna škola - centar za strane jezike  Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu