LinkGroup logo
Zaštita privatnosti podataka


Posvećenost kompanije LINK group zaštiti privatnosti podataka

Zaštita Vaših ličnih podataka nam je od izuzetne važnosti, stoga poslujemo u skladu sa važećim zakonima o zaštiti privatnosti podataka i sigurnosti podataka.

Koje informacije prikupljamo

Sakupljamo lične podatke o našim postojećim i budućim polaznicima potrebne za proceduru upisa kao i za vođenje evidencije o svakom polazniku tokom školovanja. Vaše lične podatke prikupljamo na dobrovoljnoj osnovi putem prijava na Internet stranici, popunjavanjem formulara za upis ili putem anketa.

Svrha korišćenja podataka

LINK group sve lične podatke koje prikuplja koristi isključivo u svrhu unapređenja odnosa sa klijentima i razumevanja njihovih potreba kako bi kvalitet usluga koji pružamo bio na vrhunskom nivou.

Zadržavanje podataka

LINK group će zadržati Vaše lične podatke tokom trajanja saradnje i određeno vreme nakon tog perioda.

Ažuriranje i brisanje podataka

Ukoliko je došlo do nekih promena u Vašim ličnim podacima, po obaveštenju sa Vaše strane, podaci se ažuriraju. Ukoliko je došlo do prekida saradnje sa klijentom, nakon određenog vremena, njegovi lični podaci se brišu iz evidencija.

Pravo pristupa podacima

U skladu sa organizacijskim merama sigurnosti podataka i unutrašnjom sistematizacijom radnih mesta, kompanije LINK group, pravo pristupa podacima je strogo regulisano i ograničeno.

Sigurnost podataka

Da bismo zaštitili Vaše lične podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili menjanja, od neovlašćenog odavanja ili pristupa kompanija LINK group koristi tehničke i organizacijske mere.

LINK group sve lične podatke koje prikuplja koristi isključivo u svrhu unapređenja odnosa sa klijentima i razumevanja njihovih potreba kako bi kvalitet usluga koji pružamo bio na vrhunskom nivou. Samim tim isključena je svaka upotreba Vaših ličnih podataka u druge svrhe, a pogotovo pristup ili dostavljanje ličnih podataka trećoj strani.

LINK group sve lične podatke koje prikuplja koristi isključivo u svrhu unapređenja odnosa sa klijentima i razumevanja njihovih potreba kako bi kvalitet usluga koji pružamo bio na vrhunskom nivou. Samim tim isključena je svaka upotreba Vaših ličnih podataka u druge svrhe, a pogotovo pristup ili dostavljanje ličnih podataka trećoj strani.

Upotreba vaše elektronske adrese

Za sve vreme trajanja Ugovora sa kompanijom LINK group, u obavezi ste da prijavljujete promene Vaše adrese za elektronsku poštu koristimo radi povremenog slanja obaveštenja o informacijama u vezi pružanja ugovorene usluge, novim uslugama, događajima i promocijama. Za vreme trajanja Ugovora poruke koje Vam šaljemo nećete biti u mogućnosti da tražite prekid slanja istih.Nakon isteka Ugovora, u slučaju da niste izmirili svoje finanisjke obaveze regulisane Ugovorom, LINK group zadržava pravo slanja poruka u vezi sa finansijama. Ukoliko, nakon isteka Ugovora sa kompanijom LINK group, više ne želite da dobijate ostale vrste promotivnih informacija od nas, potrebno je samo da nas obavestite da želite da se Vaše ime ukloni sa kontakt liste koja se koristi u marketinške svrhe.

Linkovi ka drugim stranicama

Internet stranice kompanije LINK group sadrže linkove koji vode na druge stranice. Kompanija LINK group ne snosi odgovornost za sadržaj tih Internet stranica i njihov odnos prema privatnosti podataka.

Obaveštenja o izmenama

U slučaju da izmenimo politiku zaštite privatnosti, o tome ćete biti obavešteni putem naših web stranica, ovog portala, putem elektronske pošte ili na neki drugi odgovarajući način.