EIN_11_27_V_Intermediate_IsHonestyAlwaysTheBestPolicy
Vreme za rešavanje testa: 20:00 minuta
Ukupno pitanja: 11
Ukupno poena: 21