OMA_05 - Osnove marketinga
Vreme za rešavanje testa: 15:00 minuta
Ukupno pitanja: 7
Ukupno poena: 28