OMA_03 - Osnove marketinga
Vreme za rešavanje testa: 15:00 minuta
Ukupno pitanja: 9
Ukupno poena: 34