OMA_01 - Osnove marketinga
Vreme za rešavanje testa: 15:00 minuta
Ukupno pitanja: 6
Ukupno poena: 24