6425_33- Rešavanje problema i konfiguracija Windows Server 2008 Active Directory Domain servisa
Vreme za rešavanje testa: 12:00 minuta
Ukupno pitanja: 6
Ukupno poena: 24