6425_11- Rešavanje problema i konfiguracija Windows Server 2008 Active Directory Domain servisa
Vreme za rešavanje testa: 10:00 minuta
Ukupno pitanja: 5
Ukupno poena: 20