Strateški menadžment
Vreme za rešavanje testa: 30:00 minuta
Ukupno pitanja: 30
Ukupno poena: 120