Da li ste Makijavelista
Vreme za rešavanje testa: 11:00 minuta
Ukupno pitanja: 11
Ukupno poena: 91