Odnosi sa javnošću
Vreme za rešavanje testa: 36:00 minuta
Ukupno pitanja: 36
Ukupno poena: 142