Osnove marketinga
Vreme za rešavanje testa: 30:00 minuta
Ukupno pitanja: 20
Ukupno poena: 80