EPK_01 - Efektivna poslovna komunikacija
Vreme za rešavanje testa: 10:00 minuta
Ukupno pitanja: 5
Ukupno poena: 19