EPI_10_28_V_Pre-intermediate_MakingACake
Vreme za rešavanje testa: 20:00 minuta
Ukupno pitanja: 8
Ukupno poena: 20