5116_14 - Konfiguracija Windows Vista operativnog sistema za prenosne platforme i aplikacije
Vreme za rešavanje testa: 10:00 minuta
Ukupno pitanja: 5
Ukupno poena: 20