OMA_02 - Osnove marketinga
Vreme za rešavanje testa: 15:00 minuta
Ukupno pitanja: 8
Ukupno poena: 32