6426_16- Konfiguracija solucija identiteta i pristupa sa Windows Server 2008 AD
Vreme za rešavanje testa: 10:00 minuta
Ukupno pitanja: 5
Ukupno poena: 20