6426_08- Konfiguracija solucija identiteta i pristupa sa Windows Server 2008 AD
Vreme za rešavanje testa: 14:00 minuta
Ukupno pitanja: 7
Ukupno poena: 27