6426_04- Konfiguracija solucija identiteta i pristupa sa Windows Server 2008 AD
Vreme za rešavanje testa: 12:00 minuta
Ukupno pitanja: 6
Ukupno poena: 24