(kolokvijalno)posećivati mesta na nižem društvenom nivou