tip kabla u računarskim mrežama. Koristi se za Ethernet tehnologiju