saobračaj poslat sa jednog ka određenom broju računara