je uređaj koji ima funkciju povezivanja računara sa nekom mrežom. Njegova funkcija je konverzija podataka koje dobija od operativnog sistema u električni ili optički signal i obratno.