predstavlja dva ili više uređaja koji su međusobno povezani nekim medijumom (kabl, vazduh) i koriste isti „jezik“ (protokol) za međusobnu komunikaciju odnosno razmenu podataka, kreirajući na taj način određenu logičku i fizičku celinu.