Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Adobe Illustrator CS5

Modul: Bojenje i rad sa bojama

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Uvod u rad sa bojama


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test uvod u rad sa bojama
- Uvod u rad sa bojama (PDF dokument)Ranije smo pomenuli dve osnovne karatkteristike koje elementi mogu da poseduju u Illustrator-u, to su: ispuna bojom (Fill) i kontura (Stroke). Koristeći ove dve osobine vektorskih putanja možemo da ih učinimo raznobojnim. Pre nego da im zadamo određenu boju, pokazaćemo koji su to paneli i alatke u Illustrator-u zaduženi da vam pomognu oko toga.


Upoznavanje sa panelom Swatches, Color Picker prozorom, Fill i Stroke bojama

U bukvalnom prevodu Swatch znači uzorak, što je i glavna karakteristika ovog panela. Panel Swatches sadrži sve uzorke boja koje dolaze u okviru programa Illustrator i uglavnom uvek će se nalaziti sa leve strane radne površine u grupi panela. Ukoliko nije tu, aktivirajte ga komandom Window > Swatches.

 


Ponuđene boje koje se nalaze u panelu ćemo uglavno koristiti kako bismo njima ispunili određene vektorske putanje i objekte, kao i njihove konture. Ali pre nego što to uradite, morate:

a) da selektujete  određenu vektorsku putanju ili objekat koji želite da bojite,
b) da odredite da li će Illustrator bojom na selektovanom objektu obojiti njegovu ispunu (Fill) ili konturu (Stroke).


Selekciju smo obradili u pređašnjim lekcijama, a sada ćemo videti na koje sve načine možemo da odredimo da li je trenutno aktivna boja ispune ili boja konture. Pri dnu panela Tools (ToolBox-a) postoje dva kvadrata koji su pokazatelji za Fill i Stroke Color.

 

 

Ova dva kvadrata pokazuju trenutno aktivnu boju koja im je namenjena. Što znači da u slučaju da pravite novi objekat, kada ga formirate, njegova boja ispune će imati boju koja se nalazi u kvadratu Fill, dok će njegova kontura biti obojena bojom iz kvadrata Stroke. Važno je naponenuti da postoji mogućnost da onemogućite boju jedne i druge opcije (None), i u tom slučaju umesto boje, imaćete crvenu dijagonalnu liniju na beloj površini u okviru kvadrata Fill i Stroke.

 


To znači da vektorska putanja ili objekat neće imati ispunu  bojom, boju konture koja ih opisuje ili pak da se neće bojiti ni jedno ni drugo. U tom slučaju biste formirali samo praznu vektorsku putanju koja bi se videla dok je selektovana. Onog momenta kad ne bude bila selektovana, nećete je videti na radnoj površini jer joj nista ništa obojili.

 

 

Desni objekat nema boju ispune ni konture i vidljiv je samo zato što je selektovan


Ovo važi u slučaju da ste u Preview Mode-u pregleda tastaturnom prečicom Ctrl+Y preći ćete na Outline Mode i time moći da vidite sve vektorske putanje ili tačke usidrenja koje se nalaze na Vašoj radnoj površini.

Klikom na jedan od ova dva kvadrata u ToolBox-u ćete ih učiniti aktivnim, što znači da biste pri izboru boje u panelu Swatches, tu boju namenili za izabranu opciju Fill ili Stroke. Aktivni kvadrat će biti ceo vidljiv, prekrivajući delom drugi ispod njega.  

 

                                                 Na levoj slici aktivan je Fill Color, a na desnoj Stroke Color


Tastaturnom prečicom X možete da promenite trenutni aktivni kvadrat u drugi. Svakim klikom na X videćete da se menja aktivnost između Fill i Stroke kvadrata. Klikom na strelicu sa dva kraja u gornjem desnom uglu ćete zameniti boje dva kvadrata. Na slici vidite predefinisan izgled ovih kvadrata, gde je boja ispune bela, a kontura crna. U bilo kom trenutku možete se vratiti na to predefinisano stanje boja tastaturnom prečicom D ili klikom na dve manje kopije ovih kvadrata u donjem levom uglu.

U slučaju da se na vašem dokumentu nalazi više objekata koji imaju različito obojene ispune i konture, selektovanjem jednog od njih ćete promeniti i aktivne boje u kvadratima Fill i Stroke, koji će tada prihvatiti boje selektovanog objekta. Na ovaj način imate kontrolu nad bojama svake putanje i objekta zasebno. Ukoliko sada promenite boju aktivnog kvadrata (Fill ili Stroke) ili izaberete određenu iz panela Swatches, direktno ćete uticati na selektovani objekat.

 

 


Selektovanjem više različitih objekta, ukoliko svi imaju istu boju ispune, u kvadratu Fill će biti prikazana ta boja. Ukoliko objekti nemaju svi istu boju, kvadrat će imati ? u sebi. Isto važi i za Stroke kvadrat. Sada biste izmenom boje, tu boju namenili svim selektovanim elementima, bez obzira koju su boju pre toga posedovali za Fill ili Stroke.

 

 

Na levoj slici vidimo kako se ponašaju Fill i Stroke kvadrati za izbor boje kada selektujemo objekte sa različitom bojom ispune i konture, a na desnoj slici efekat ukoliko u tom slučaju promenimo boje i primenimo ih na selektovanim objektima


Pored postojećih boja u panelu Swatches (koji ćemo detaljno obraditi uskoro), boje možete sami određivati ukoliko dva puta kliknete na jedan od kvadrata s bojom u ToolBox-u (Fill ili Stroke) kao i u panelu Color (koji je poput Swatches standardan panel u grupi panela, ali ukoliko nije tu, aktivirajte ga komandom Window > Color).


Color Picker

Kada dva puta kliknete na kvadrat Fill, otvoriće se novi prozor za izbor boje ispune Color Picker. Ukoliko dva puta kliknete na kvadrat Stroke, otvoriće se isti prozor, ali će izabrana boja uticati na boju konture.

 

 

A. Polje za izbor boje
B. Izabrana boja locirana u okviru prozora za izbor boje
C. Klizač za izbor nijanse boje (Color Slider)
D. Aktivna boja u trenutku otvaranja prozora Color Picker
E. Nova izabrana boja
F. Upozorenje da je boja van gamuta
G. Upozorenje da izabrana boja nije Web-Safe boja
H. Check Box čijim aktiviranjem birate samo Web-Safe boje
I. Vrednosti koje određuju boju u kanalima RGB, CMYK i HSB


Najveći deo ovog prozora zauzima polje sa bojama. Povlačenjem kruga, tj. semplera iz njenog gornjeg levog ugla na novu poziciju birate novu boju, tj. boju koja će zameniti postojeću. Klizač koji se nalazi desno od ovog polja, služi Vam da biste lakše izabrali određenu nijansu boje.

U polja koja su na grafici označena sa (I) možete, kada postanete malo iskusniji, upisivati vrednosti i na taj način određivati svojstva boje. Na primer R stoji za količinu crvene (Red), G za količinu zelene (Green), B za količinu plave (Blue), kada radite sa RGB paletom boja. Dok u poljima pored možete uneti količinu Cyan, Magenta, Yellow i BlacK, kada radite sa CMYK paletom boja. Iznad oznaka za ove dve palete boja nalazi se oznaka za obe koja određuje paleta HSB - Hue (nijansu boje), Saturaton (zasićenost bojom) i Brightness (osvetljenost boje).

Svaka boja se beleži pomoću heksadecimalne vrednosti, koja se unosi u polje koje je označeno sa (#). Izabravši neku boju možete da vidite njenu heskadecimalnu vrednost. Kada sledeći put budete želeli da izaberete tu identičnu boju, možete jednostavno upisati tu vrednost u polje za izbor.


Color Panel

Ovaj panel sadrži klizače uz pomoć kojih mešate osnovne boje trenutno aktivne palete boja (RGB ili CMYK) čime dobijate beskonačno mnogo različitih nijansi koje potom možete primeniti na određenom objektu kao boju ispune ili konture.

Napomena: Kako biste na što bolji način shvatili ovo, zamilite da rad sa CMYK paletom boja posmatramo kao krečenje zida. Imate pet kofica sa bojama. U prvoj je Cyan, u drugoj Magenta, u trećoj Yellow (žuta) i u četvrtoj BlacK (crna) boja. Peta služi da napravite željenu boju od ove četiri osnovne. Uzećete određenu količinu od svake i njihovim mešanjem u petoj kofici, dobićete novu boju za zid koji krečite. Da se ne bi dešavalo da vam ponestane te novonapravljene boje i da posle morate ponovo da ih mešate stavljajući tačnu količinu od svake četri kako biste dobili istu nijansu, što je skoro nemoguće, Illustrator omogućava da količinu iskorišćene boje iz svake od četiri kantice CMYK boja, zabeležite brojčanom vrednošću tj. procentualno i time svaki sledeći put dobijate apsolutno istu nijansu stavljajući isti procenat određene boje od četiri osnovne. Upravo zato služi kako panel Color, tako i sve ostale oznake vrednosti boja u Illustrator-u.

 

 

A. Fill Color - boja ispune
B. Stroke Color - boja konture
C. Klizači za podešavanje vrednosti boja
D. None - poništenje boje koje će biti providna kada je zadate ispununi ili konturi
E. Spektar boja aktivnom Color Mode-a
F. Bela boja
G. Crna boja
H. Upozorenje da izabrana boja nije Web-Safe
I. Upozorenje da je boja van gamuta
J. Opcije panela u kojima možemo odabrati različite palete boja (Color Modes)


Boje možete definisati uz pomoć pet različitih paleta boja (Color Modes) i klizača koji ih čine. Izabraćete ih iz padajućeg menija opcija ovog panela koji se otvara klikom na trouglić sa četiri horizontalne linije u gornjem desnom uglu:

  • RGB - Red, Green, Blue
  • CMYK - Cyan, Magenta, Yellow i BlacK
  • HSB - Hue, Saturation i Brightness
  • Grayscale - sive nijanse između crne i bele boje
  • Web Safe RGB - 216 boja za web


Modeli boja

Modeli boja su sistemi za opisivanje boja. Pomoću modela boja se biraju i kreiraju boje koje se primenjuju u radu.

Illustrator koristi pet modela boja: Grayscale, RGB, HSB, CMYK i Web Safe RGB.

Modeli boja koriste numeričke vrednosti kako bi predstavili vidljivi spektar boja. Kada radimo sa bojama u dokumentu, zapravo podešavamo numeričke vrednosti boja u dokumentu. Svaki uređaj (štampači, monitori, mobilni telefoni, video uređaju itd.) poseduje sopstveni prostor boja koji reprodukuje boje samo iz sopstvene skale boja. Svaki uređaj na kome se boje mogu reprodukovati ima specifičnu skalu boja koje može prikazati.Zbog toga, boje koje se štampaju na desktop štampaču ne mogu biti identične bojama koje vidimo na monitoru jer su njihove skale boja drugačije tj. štampač radi u CMYK prostoru boja, a monitor u RGB prostoru boja.

Grayscale (nijanse sive)

Grayscale model boja predstavlja skalu sa koje biramo crnu boju koja ima vrednosti od 0% do 100%. Vrednost 0% predstavlja belu boju, vrednost 100% crnu boju, a sve nijanse između su nijanse sive boje. Obojeni crtež se može pretvoriti u crno-beli crtež odlaskom na Edit > Edit Colors > Convert to Grayscale.

 

                                                                         Grayscale Paleta Boja

                                                           Pretvaranje obojenog crteža u crno-beli


RGB (Red, Green, Blue) - aditivni model boja

RGB model boja predstavlja crvenu (Red), zelenu (Green) i plavu (Blue) boju. Ove tri boje su osnovne boje svetlosti i njihovim međusobnim mešanjem se dobija veliki opseg boja. Na mestu preklapanja crvene, zelene i plave boje nastaju cijan, magentna ili žuta. RGB model boja se naziva i aditivnim bojama zbog toga što nastaje bela boja kada se spoje crvena, zelena i plava boja. Aditivne boje se koriste za kompjuterske monitore, osvetljenje i televizore. Model boja RGB koristi vrednosti od 0 do 255. Vrednost 0 predstavlja crnu boju, a vrednost 255 belu boju.

 

 

                                                                                 RGB model boja

 

                                                                                   RGB model boja

 
HSB (Hue, Saturation, Brightness)

HSB model boja se zasniva na ljudskoj percepciji boje kroz tri osnovne karakteristike:

  • nijansa (Hue) – glavno svojstvo boje (plava, crvena...). Meri se vrednošću od 0 do 360 stepeni.
  • zasićenost (Saturation) – jačina i čistoća boje. Meri se kao količina sive u odnosu na datu nijansu sa vrednošću od 0% (siva boja) do 100% (potpuno zasićena boja).
  • osvetljenost (Brightness) – odnos svetlog i tamnog u boji sa vrednostima od 0% (crna boja) do 100% (bela boja).

 

 

                                                                            HSB paleta boja


CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key Black) - subtraktivni model boja

CMYK model boja se zasniva na reprodukovanju boja putem pigmenata i mastila koji se nanose na podlogu.

CMYK model boja se naziva još i subtraktivnim bojama zbog toga što kombinacija čistog cijana, magente i žute proizvode crnu apsorbujući delove svetlosnog spektra. Crna boja ili „ključna” boja je dodata zbog bolje gustine senke. Ovaj model boja koristi vrednosti od 0% do 100%. Najsvetlije nijanse boja koriste mali procenat boje, a tamnije nijanse koriste veći procenat boje. Različite boje se dobijaju kombinovanjem procenata. Ovakva kombinacija CMYK boja za štampu se naziva četvorobojna procesna štampa, a boje nastale CMYK mešanjem se nazivaju procesnim bojama.

 

 

                                                                                CMYK paleta boja

 

                                                                               CMYK valer boja


Web Safe RGB

Web Safe RGB model boja predstavlja modifikovani model RGB boja koje su namenjene za Web. Prilikom korišćenja ovog modela boja garantovano je da će boje na webu biti prikazane baš onakvim kakve ste ih zadali. Vrednosti boje u Web Safe RGB modelu boja se označavaju heksadecimalnim sistemom, odnosno kombinacijom brojeva i slova.

Web Safe paleta boja


Sa leve strane panela, odmah ispod imena Color nalaze se dva kvadrata koji na isti način kao i u ToolBox-u, određuju da li ste trenutnu boju koju stvarate u Color panelu namenili za Fill ili Stroke boju, u zavisnosti od toga koji je aktivan. Klikom na kvadrat iznad aktiviraćete boju za ispunu (Fill Color), dok ćete klikom na kvadrat ispod aktivirati boju za konturu (Stroke Color). Trenutno aktivan kvadrat u ToolBox-u će automatski biti aktivan i u panelu Color, što znači da ćete opet moći da prelazite sa jednog na drugi tastaturnom prečicom X. Ukoliko dva puta kliknete na jedan od kvadrata, baš kao i malopre, otvorićete Color Picker prozor.

Veoma koristna alatka pri radu sa bojama i njihovom izboru je Eyedropper Tool, koja se nalazi u ToolBox-u, a njena tastaturna prečica je I.

 


Ova alatka služi za uzimanje uzorka boje sa objekta u dokumentu, bez obzira na to da li je u pitanju ilustracija, fotografija ili tekst. Dok je aktivan panel Color, izaberite ovu alatku i kliknite na određenu boju objekta u dokumentu, automatski ćete njene vrednosti ubaciti u Color Panel i time moći dalje da bojite izabranom bojom.

Kada izaberete određenu boju koju ste dobili mešanjem osnovnih iz palete ili je izabrali iz dokumenta Eyedropper alatkom, biće primenjena na ispuni/konturi selektovanog objekta ali vam panel Color ne pruža mogućnost da je sačuvate. To ćete uraditi u panelu Swatches.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:4


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: