Utisci korisnika

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Web dizajn

Modul: JavaScript

Autor:

Naziv jedinice: Uvod u JavaScript


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test uvod u javascriptJavaScript predstavlja programski jezik koji možete koristiti za dodavanje interaktivnosti svojim web stranicama. JavaScript je skript jezik koji se interpretira u web browseru i   uključen je u neku HTML stranu

JavaScript je kreirala firma Netscape i prvobitno je ovaj skript jezik nazvan LiveScript. JavaScript ima korene u Javi, ali je mnogo više povezan sa HTML-om. JavaScript je platformski potpuno nezavistan i može da se izvršava na bilo kom kompatibilnom browseru.

 

MOGUĆNOSTI JAVASCRIPTA

 

JavaScript vam dopušta da napravite aktivni korisnički interfejs, dajući korisnicima povratne informacije dok se kreću kroz stra­nice. JavaScript možete koristiti kako biste obezbe­dili da korisnici unose ispravne informacije u obrasce. Ukoliko vaši obrasci zahtevaju izračunavanja, možete ih izvršavati u JavaS­criptu na mašini korisnika, bez bilo kakve obrade na strani servera. Sa JavaScriptom, imate mogućnost da pravite namenske HTML stranice, u zavisno­sti od postupaka korisnika.

 

OGRANIČENJA JAVASCRIPTA

 

JavaScript ne dopušta čitanje i pisanje datoteka na mašini klijenta. To je dobro, jer svakako ne biste želeli da web stranica bude u stanju da čita datoteke sa vašeg diska, ili da upisuje viruse na vaš disk, ili da rukuje datotekama na vašem računaru.

JavaScript ne dopušta čitanje ili pisanje datoteka na mašinama servera. Postoji ve­liki broj slučajeva u kojim bi ovo bilo zgo­dno (kao što je čuvanje broja ostvarenih poseta te strane ili podataka za popunu obrasca), ali JavaScriptu nije dopušteno da to radi. Umesto toga, potrebno je da na serveru imate program koji će rukovati ovim podacima i čuvati ih.

JavaScript ne može da zatvori prozor koji nije sam otvorio. Tako se izbegava situ­acija u kojoj neka lokacija preuzima vaš pretraživač, zatvarajući prozore svih dru­gih lokacija.

 

ALATI JAVASCRIPTA

 

Da bi u web pretraživaču videli efekte JavaScripta, browser mora biti JavaScript kompatibilan. Za pisanje ili modifikovanje skriptova se može koristiti bilo koji jednostavni tekst editor kao što je na primer Notepad. Pre postavljanja skripta u kod, potrebno ga je testirati u što većem broju pretraživača.

 

OBJEKTI, OSOBINE I METODE

 

JavaScript je zasnovan na objektno orjentisanim konceptima i zato koristi objekte. Jedna od glavnih osobina JavaScripta je manipulacija objektima korišćenjem ugrađenih funkcija i predefinisanih objekata. Svaki objekat ima atribute (promenljive). Ove promeljive su poznate kao osobine objekata (Object properties). Izmena atributa nekog objekta može da mo­difikuje taj objekat, a ista osobina može da se primeni na potpuno različite objekte.

 

Objekat može da izvrši i neke funkcije. Ono što objekti mogu da rade naziva se meto­dama objekata (Object Methods). Zagrade označavaju da je u pitanju metoda, a ne osobina.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:8


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: