Utisci korisnika

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Core Web Application Technologies

Modul: Osnove veb programiranja

Autor: Marko Stojićević

Naziv jedinice: Uvod u ASP.NET


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test uvod u asp.net
- Uvod u ASP.NET (PDF dokument)Statička veb strana

U ovom kursu se obrađuje ASP.NET 3.5 verzija ASP.NET-a. ASP.NET je moćan alat za kreiranje dinamičkih veb strana koji se bazira na .NET framework-u 3.5. ASP predstavlja skraćenicu termina Active Server Pages (aktivne serverske stranice). Treba odmah napomenuti da ASP.NET nije programski jezik, već tehnologija za kreiranje dinamičkih veb strana. ASP.NET se oslanja na neki od programskih jezika .NET platforme. U ovom kursu će serverski kod biti pisan u programskom jeziku C#. Na veb serveru na kome se izvršava veb aplikacija mogu se naći tri tipa veb strana: statičke veb strane, strane koje pored statičkog sadržaja sadrže i skriptove koji se izvršavaju na strani klijenta i dinamičke veb strane koje sadrže serverski kod. Statička veb strana se sastoji od HTML koda kreiranog u tekst editoru ili nekom od editora za veb strane. Ima ekstenziju .html ili htm. Princip funkcionisanja statičke veb strane je sledeći:

  1. Autor kreira veb stranu koja sadrži samo HTML i čuva je kao HTML dokument na veb serveru.
  2. Posredstvom veb Browser-a (veb pregledač, veb čitač) korisnik zahteva veb stranu i šalje zahtev ka veb serveru.
  3. Veb server locira HTML veb stranu i konvertuje je u HTML Stream (tok).
  4. Browser obrađuje HTML i prikazuje veb stranu.


Karakteristike statičkih veb strana

Posredstvom statičkih veb strana nemoguće je pristupiti serverskim resursima, npr. nemoguće je prikazati tekuće vreme na serveru; nemoguće je personalizovati veb stranu, nego je veb strana ista za svakog korisnika. Veb server je softver koji upravlja veb stranama i čini ih raspoloživim za browser-e klijenata. IIS (Internet Information Services) je veb server koji se isporučuje uz Windows operativne sisteme.


Dinamičke veb strane na klijentskoj strani

Radi se o veb stranama koje sadrže klijentski skript koji se izvršava na računaru klijenta tj. interpretira se od strane njegovog browser-a. Autor veb strane kreira HTML dokument, autor takođe piše skup instrukcija u nekom drugom jeziku (npr. Java Script) koji se može nalaziti u istom HTML fajlu ili u odvojenom fajlu. Korisnik posredstvom browser-a zahteva veb stranu koja sadrži klijentski skript. Veb server locira veb stranu i eventualno fajl koji sadrži instrukcije (ukoliko je klijentski skript u posebnom fajlu). Veb server šalje HTML strim i instrukcije nazad do klijenta. Modul unutar browser-a obrađuje instrukcije i konvertuje ih u HTML unutar HTML strane. Browser obrađuje HTML stranu i prikazuje je klijentu.Nedostaci korišćenja klijentskih skriptova

Potrebno je dosta vremena da se strana učita. Različiti browser-i interpretiraju script kod na klijentskoj strani različito. Postoji problem sa korišćenjem serverskih resursa kao što je npr. baza podataka. Skript kod na klijentskoj strani nije bezbedan jer ga korisnik može editovati.


Dinamičke veb strane na serverskoj strani

Sadrže pored HTML i kod koji se izvršava na serveru. Autor veb strane piše skup instrukcija za kreiranje HTML-a i te instrukcije čuva unutar fajla na veb serveru (npr. aspx strana). Korisnik zahteva veb stranu i korisnički zahtev se prosleđuje serveru. Veb server obrađuje skup instrukcija u cilju kreiranja HTML strim-a. Veb server šalje novokreiranu HTML stranu nazad do klijenta. Browser klijenta interpretira i prikazuje stranu u veb browser-u.


Šta je ASP.NET

Osnovni koncept ASP.NET-a je veb forma. Veb forma je veb strana koju korisnici vide u svom browser-u. Veb forma je dinamička veb strana koja može da pristupi resursima veb servera. ASP.NET aplikacije se mogu razvijati u bilo kom programskom jeziku koji podržava .NET platformu. ASP.NET nije programski jezik, već tehnologija za razvoj dinamičkih veb strana.


Kreiranje ASP.NET aplikacije

Alati za kreiranje ASP.NET aplikacija su, Visual Studio.NET 2005, Visual Studio.NET 2008, Visual Web Developer. Visual Web Developer se koristi isključivo za razvoj veb aplikacija. Kurs se bazira na Visual Web Developer Express izdanju koje se besplatno može preuzeti sa Majkrosoftovog sajta.


Tipovi veb sajtova

U okruženju Visual Studio.NET 2008 moguće je kreirati različite tipove veb sajtova.

File-system veb sajtovi se kreiraju na lokalnom fajl sistemu pri čemu za njihov rad nije neophodno instalirati IIS. Ova opcija se preferira u fazi razvoja veb sajta. Kada se završi izrada veb sajta, on se distrubuira na IIS veb server.

Kod Local IIS veb sajtova sajt se razvija na lokalnom IIS i funkcioniše kao IIS aplikacija.

Remote IIS veb sajtovi - veb sajt funkcioniše kao IIS aplikacija na udaljenom kompjuteru. FTP veb sajt se kreira na udaljnom kompjuteru. Potrebna je dozvola za pristup fajl sistemu udaljenog računara posredstvom FTP-a.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:2


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: