Utisci korisnika

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Adobe InDesign CS5.5

Modul: Rad sa grafičkim i tekstualnim objektima u InDesign-u

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Uređivanje tekstualnih karaktera i paragrafa - paneli Character i Paragraph


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test uređivanje tekstualnih karaktera i paragrafa - paneli character i paragraph
- Uređivanje tekstualnih karaktera i paragrafa - paneli Character i Paragraph (PDF dokument)U prošloj lekciji radili smo na unosu teksta u okvire, protoku teksta iz jednog okvira u drugi i slaganju sa grafikama ukoliko ih ima na stranicama. Sada je došao trenutak da se pozabavimo izgledom samog teksta, odnosno da ga ulepšamo, lepo organizujemo, poravnamo, napravimo dinamičnijim i zanimljivijim. InDesign Vam pruža pregršt opcija uz pomoć kojih možete da doterate Vaš tekst da izgleda profesionalno bilo u okviru Vaše prezentacije, časopisa, knjige, kataloga, brošure itd.

Pre svega ćemo videti kako možemo da izvršimo izmene u okviru našeg teksta. Za to nam služi Dialog Box Find/Change koji se nalazi u opadajućem meniju Edit (Edit > Find/Change). Ovde možemo da nađemo određenu rečenicu ili reč i da je potom zamenimo novom, a takođe možemo da nađemo delove teksta koje smo preoblikovali ili kojima smo primenili određene atribute, odnosno efekte i na taj način da ih zamenimo, obrišemo ili uredimo.

 

 

 

 1. Prozor za unos tražene reči ili rečenice
 2. Prozor za unos reči ili rečenice koja će zameniti upisanu u prozoru -Find what-
 3. Pretraga u okviru selektovanog tekstualnog okvira ili svih tekstova u dokumentu
 4. Dodatne opcije vezane za pretragu uključuju pretragu zaključanih, master tekstova itd.
 5. Find Format — traženje oblikovanog teksta i zamena drugim oblikovanjem ili efektom u polju Change Format
 6. Ikonica koja otvara novi Dialog Box u kojem možete da izvršite selekciju ponuđenih oblikovanja teksta (boja ispune ili konture, izbor fonta, veličina fonta, stilovi koji su primenjeni, oblikovanje slovnih karaktera i celog paragrafa itd.)

Kada govorimo o uređivanju teksta, morate znati da to možete izvršiti na dva načina: uređujući slovne karaktere teksta i izgled paragrafa. Kao i u svim ostalim programima Adobe paketa, za takvu obradu teksta nam je potrebna pomoć dva panela — Character i Paragraph, a oba se nalaze u podmeniju Window > Type & Tables > . Do njih takođe možete dođi ukoliko radni prostor Workspace menu promenite sa Essentials na Typography, jer će ih InDesign postaviti grupisane sa desne strane radnog prostora sa svim ostalim panelima koji Vam mogu biti potrebni u radu sa tekstom. Kao i uvek, u zavisnosti od alatke koju ste odabrali ili selektovanog objekta, Kontrolni panel se menja i prilagođava vašim potrebama. U InDesignu CS5.5 Kontrolni panel sadrži skoro sve one ikonice i opcije koje možete naći u dva spomenuta panela, samim tim Vam je rad sa tekstom olakšan i produktivniji ste.


Panel Character

Pre nego što krenete da radite u ovom panelu bitno je da selektujete tekst na kojem će promene biti izvršene, u suprotnom nećete videti nikakve promene. Kao i u radu sa vektorskim objektima, da biste primenili određenu transformaciju ili efekat morate ga prvo selektovati. Jedino u slučaju kada je Type Tool alatka aktivna, a pri tom nijedan tekstualni objekat nije selektovan, vršeći izmene u ovom panelu utičete na promenu standardnih, odnosno Default podešavanja. U tom slučaju svaki novi započet tekst u okviru aktivnog dokumenta će poprimiti takve osobine.

 

 

 

 1. Font Family — odabir fonta koji će biti primenjen selektovanom tekstu
 2. Font Style — odabir stila izabranog fonta (Regular, Italic, Bold,...)
 3. Font Size — veličina slovnih karaktera fonta izražena u Pt (Points)
 4. Leading — veličina razmaka između redova selektovanog teksta
 5. Kerning — podešavanje razmaka između dva selektovana slovna karaktera
 6. Tracking — podešavanje razmaka između slovnih karaktera selektovanog teksta
 7. Vertikalno izduživanje slovnih karaktera
 8. Horizontalno izduživanje slovnih karaktera
 9. Izmeštanje osnovne slinije -Baseline Shift-
 10. Skew — krivljenje slovnih karaktera
 11. Izbor jezika na osnovu kojeg će InDesign vršiti eventualne ispravke (ako je ta opcija omogućena)

 

Dodatne opcije za uređivanje slovnih karaktera možete dobiti kada otvorite meni sa opcijama panela Character. Kao i u toku dosadašnjeg rada sa podmenijima, štiklirana opcija je trenutno aktivna za selektovani tekst.

 

 

 

 1. Podmeni sa dodatnim opcijama za OpenType Fontove koji u meniju Font Family imaju oznaku 
 2. Svi selektovani slovni karakteri će biti KAPITALNI (velika slova)
 3. Svi selektovani slovni karakteri će biti mala kapitalna slova
 4. Selektovani slovni karakteri postaće Superskript (1st - 1st)
 5. Selektovani slovni karakteri postaće Subscript (A25 - A25)
 6. Selektovani slovni karakteri biće podvučeni (Underline)
 7. Selektovani slovni karakteri biće precrtani (Strikethrough)
 8. Ligatures — u zavisnosti od odabranog fonta, ova opcija spaja određene slovne karaktere. Najbolje efekte ipak ima najsavremenija vrsta fontova, a to je OpenType
 9. Underline Options... — Dialog Box sa opcijama za podvlačenje teksta
 10. Strikethrough Options... — Dialog Box sa opcijama za precrtavanje teksta
 11. No Break — ukoliko selektovanom tekstu primenite ovu opciju, on neće biti "polomljen", odnosno podeljen u dva reda


Većinu opcija možete videti u vidu prozora, padajućih menija i ikonica u Kontrolnom panelu:

 

 

 


Panel Paragraph

Paragraf je deo Vašeg teksta koji u suštini dobijate kada u toku kucanja pređete u sledeći, novi red tastaturnom prečicom Enter. Kada uređujete praragraf, ne menjate izgled slovnih karaktera već uglavnom njihovu poziciju i organizaciju u okviru paragrafa u kojem su. Za razliku od uređivanja slovnih karaktera koje je potrebno selektovati, što se paragrafa tiče, potrebno je samo da uđete u tekst i kliknete unutar određenog paragrafa, postavljajući vertikalnu "trepereću" liniju — tada se promene u panelu Paragraph odnose na paragraf u kojem se trenutno nalazi ta linija ili na više paragrafa koje ste selektovali.

 

 

 

 1. Align Left/Centre/Right — Poravnanje teksta sa leve strane, centralno i sa desne strane margine ili kolone
 2. Justify — prostiranje teksta u redovima od leve do desne margine sa poravnanjem poslednjeg reda po levoj strani, centralno, po desnoj strani ili od leve do desne margine
 3. Align towards/away from spine — poravnanje teksta prema sredini duplerice (kičmi), ka i od sredine
 4. Razmak celokupnog paragrafa od leve margine
 5. Razmak celokupnog paragrafa od desne margine
 6. Razmak prvog reda paragrafa od leve margine
 7. Razmak poslednjeg reda paragrafa od desne margine
 8. Razmak iznad paragrafa u odnosu na prethodni ili na vrh stranice
 9. Razmak ispod paragrafa u odnosu na sledeći ili na kraj stranice
 10. Drop Cap Number of Lines — visina inicijala koja se odnosi na broj redova
 11. Drop Cap One or More Characters — broj slovnih karaktera koji će biti uračunat u inicijale
 12. Hyphenate — kada je štiklirana ova opcija, reč koja ne može da stane u red se deli crticom i nastavlja u sledećem redu
 13. Do not Align/Aligh to Baseline Grid — svaki dokument ima svoju mrežu horizontalnih linija koje se zovu osnovne ili baseline, možete ih videti komandom View > Grids & Guides > Show/Hide Baseline Grid koje pomažu prilikom poravnanja objekata po njima. Aktiviranjem Align to Baseline Grid, redovi paragrafa će se poravnati upravo sa tim horizontalnim osnovnim linijama, u suprotnom će razmak među njima biti određen Leadingom

 

 

Primer inicijala na početku paragrafa koji sadrži tri karaktera (računajući i razmak) u tri reda
čija podešavanja možete videti na dnu panela

 

Kao što je bio slučaj sa panelom Character, i u ovom slučaju veliki broj komandi iz panela Paragraph možemo naći na kraju Kontrolnog panela.

 

 

 

Kao što možete da vidite, u Kontrolnom panelu se trenutno nalazi manji broj komandi i i opcija koje se nalaze u panelu Paragraph. To možete promeniti i na taj način pristupiti većem broju komandi iz panela Paragraph na početku Kontrolnog panela sa leva, dok će se u tom slučaju komande iz panela Character naći u umanjenoj verziji na desnoj strani. Kada radite sa tekstom, primetićete sa leve strane Kontrolnog panela dve ikonice koje simbolišu panele Character i Paragraph. Klikom na jednu od njih ćete u Kontrolnom panelu postaviti veći broj komandi iz odabranog panela, a na desnom kraju manji broj iz drugog.

 

 

 

Kada radite sa uređivanjem slovnih karaktera i znakova, kliknite na ikonicu slova A, a kada uređujete izgled pasusa, kliknite na ikonicu obrnutog slova P, odnosno znaka novi pasus.

Dodatne opcije vezane za pomenute komande iz panela Paragraph možete naći u meniju sa opcijama ovog panela.

 

 

 

Najbitnije komande otvaraju Dialog Box u kojima možete izvršiti precizne izmene vezane za poravnanje pasusa, izgled inicijala, granične linije iznad/ispod pasusa, podela paragrafa u kolone itd.

Justification... — precizna podešavanja Justify poravnanja

 

 

 

 1. Dozvoljeni minimum (koji se odnosi na oznake D,E i F)
 2. Željena veličina
 3. Dozvoljeni maksimum
 4. Razmak između reči
 5. Razmak između slova
 6. Korekcija veličine slova
 7. Automatsko podešavanje razmaka između redova
 8. Poravnanje reči
 9. Kompozeri


Drop Caps & Nested Styles... — podešavanje izgleda inicijala

 

 

 

 1. Visina inicijala određena brojem redova u paragrafu
 2. Broj karaktera koji će biti uvećan u inicijale
 3. Poravnanje inicijala sa levom ivicom okvira
 4. Regulisanje veličine donjih delova malih slovnih karaktera (descent) koji prelaze preko redova ispod
 5. Stil slova


 
Paragraph Rules... — granične linije iznad/ispod pasusa

 

 

 

 1. Pozicija linije u odnosu na pasus (iznad ili ispod)
 2. Debljina linije izražena u Pt (points)
 3. Tip linije
 4. Boja linije i boja razmaka između (ukoliko za tip odaberete isprekidanu liniju)
 5. Dužina linije
 6. Vertikalno odstupanje linije
 7. Levo odstupanje linije
 8. Desno odstupanje linije
 9. Držanje linije unutar tekstualnog okvira


Span Columns... — raspon, podela paragrafa u kolone

Hyphenation... — opcije za detaljno podešavanje odvajanja reči u dva reda crticom na kraju

Bullets & Numbering... — brojčane oznake i oznake u vidu simbola za nove pasuse


Bojenje ispune i konture slovnih karaktera

U jednoj od pređašnjih lekcija obrađivali smo boju ispune i konturu vektorskih objekata u InDesignu, na isti način možete uticati na izgled slova, reči, rečenica, pasusa, menjajući im boju ispune, boju, debljinu ili tip konture, dodavajući im gradijentalnu ispunu itd.

U InDesignu CS5.5 to možete menjati na više načina, ali prethodno je važno da selektujete tekst na kojem vršite izmene u okviru Vaše priče, jer bi se u suprotnom (kada je selektovan tekstualni okvir) izmene primenile na celom tekstu.

Prilikom selektovanja tekstualnog okvira, ukoliko pokušate da promenite boju konture ili ispunu, uticaćete na sam okvir koji drži tekst. Kako biste uticali na tekst, potrebno je da uđete unutar okvira (klikom unutar okvira alatkom Type ili dva puta alatkom Selection), ili u ToolBoxu naznačite InDesignu da promene želite da utiču na tekst u okvirima klikom na ikonicu T, koja se nalazi ispod kvadrata boje ispune i konture.

 

 

 

Kada je aktivna opcija Formatting affect text kvadrati iznad se odnose na boju ispune i konturu celokupnog teksta u okviru ili selektovanog unutar. Kada ste unutar tekstualnog okvira, takođe ćete primetiti promene i u Kontrolnom panelu, kvadrati Fill i Stroke će se promeniti u kvadrate sa slovom T u sebi, čime Vam InDesign poručuje da će promene uticati na selektovani tekst, odnosno na njegovu boju ispune i njegovu boju konture.

 

 

Izgled kvadrata Fill i Stroke kada radite sa vektorskim objektom (levo) i kada selektujete određeni tekst
ili odaberete opciju Formatting affect text kada selektujete tekstualni objekat (desno)

 

Tekstu možete dodvati čak i gradijentalnu ispunu ili konturu, možete mu primenjivati uzorke boja iz panela Swatches ili menjati trenutno aktivnu boju u panelu Colour, i to sve na isti način kao što ste to radili sa vektorskih objektima. Jedan tekstualni objekat može imati različito uređene slovne karaktere i što se tiče boje ispune i boje konture.

Što se efekata tiče, kada selektujete tekst unutar okvira, niste u mogućnosti da primenite određene efekte na njemu, ali selektovanjem celog tekstualnog okvira i primenom efekata (poput Drop Shadow) dobićete efekat koji se odnosi na tekst unutar okvira.

 

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:1


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: