Utisci korisnika

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: --- Adobe Dreamweaver CS5.5

Modul: Kodiranje i upravljanje sajtovima

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Upravljanje sajtovima


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test upravljanje sajtovima
- Upravljanje sajtovima (PDF dokument)Izveštaji

Jedan od vrlo bitnih aspekata sajta koji se često zanemaruje je održavanje nakon što sajt postavimo na server i pošto zaživi. Male greške koje smo prevideli u razvoju mogu (i sigurno će) postati veliki problemi. Zato bi trebalo da se trudimo da minimizujemo mogućnost grešaka, a pomoć nam može pružiti sam Dreamweaver.

Iz padajućih menija otvorićemo opciju Window > Results > Site reports, kako bismo pozvali Site reports panel. U startu je ovaj panel prazan. Pošto pokrenemo kreiranje izveštaja (report), DW će ovaj panel popuniti izveštajem o greškama, upozorenjima i tako dalje. Za početak, potrebno je da kliknemo na ikonicu zelenog trougla (play taster) koja se nalazi u levom gornjem uglu panela, odmah ispod naziva.

 

Site reports panel

 

Pošto pokrenemo kreiranje izveštaja, DW će na početku prikazati dijalog u kome je potrebno da izaberemo oblast i šta želimo od podataka u našem izveštaju.

 
Podešavanje izveštaja

 

Na vrhu dijaloga je polje Report on: u kome biramo oblast izveštaja. Podešavanja mogu biti:

 • Current Document – Ograničava oblast izveštaja samo na tekući, otvoreni dokument.
 • Entire Current Local Site – Oblast izveštaja će biti ceo lokalni sajt, odnosno sve stranice u okviru njega. Nije potrebno da budu otvorene.
 • Selected Files in Site – Izveštajem će biti obuhvaćeni samo izabrani fajlovi pre pokretanja ovog dijaloga.
 • Folder – Pojavljuje se dodatno polje u kome biramo sami folder za oblast izveštaja.

 

Preporuka je da se postavi opcija koja obuhvata ceo lokalni sajt.

U donjem delu po nazivom Select reports: biramo koje uzveštaje želimo. Podešavanja za workflow nam nisu toliko bitna, ali ih možemo koristiti za opšte informacije o sajtu. Nas zanima HTML Reports grupa u kojoj postoje sledeće stavke:

 • Combinable Nested Font Tags – Nalazi i prikazuje u izveštaju sve višestruke <font> tagove koji se mogu iskombinovati. Ovo je domen HTML sitilizacije koju (nadam se) nećete koristiti, pošto je mnogo lakše i bolje koristiti CSS za istu namenu.
 • Missing Alt Text – U izveštaju nalazi i prikazuje slike koje ne poseduju Alt tekst.
 • Redundant Nested Tags – U izveštaju nalazi i prikazuje nepotrebne tagove. Na primer, dvostruke <b> tagove.
 • Removable Empty Tags – U izveštaju nalazi i prikazuje prazne tagove koje možemo ukloniti.
 • Untitled Documents - U izveštaju nalazi i prikazuje sve stranice koje imaju default naslov ili ga uopšte nemaju.

 

Pošto kliknemo na dugme Run i kada DW završi izveštaje, u panelu Site reports će se pojaviti eventualne greške.

 

Izveštaj sa prikazanim greškama

 

U stavkama vidimo o kom je dokumentu reč (file), na kom redu u kodu se nalazi greška (line) i opis greške (Description).

U opcijama sa leve strane nalaze se tri ikonice pored one koju smo koristili. Možemo izabrati više informacija o selektovanom redu ili snimiti izveštaj kao fajl. Opcija koja nije dostupna služi za zaustavljanje kreiranja izveštaja, ako taj proces potraje (kod velikih sajtova).

Dvoklikom na red (grešku) u panelu DW će otvoriti dotični fajl (ako već nije otvoren) i postaviti kursor tačno na grešku kako je možemo ispraviti. Važno je zapamtiti da DW neće ukloniti grešku automatski iz panela pošto je ispravimo i snimimo fajl. Tek kada ponovo uradimo izveštaj videćemo promene.

 

Provera linkova

Tokom rada na sajtu velika je verovatnoća da smo postavili veliki broj linkova. Neki od njih su linkovi između strana, neki su putanje do slika, putanje do CSS fajlova i tako dalje.  Često se može desiti da u toj gomili linkova neki pogrešno unesemo, bilo zbog žurbe, bilo zbog menjanja imena fajlova i foldera van DW-a ili slično. Za proveru linkova možemo koristiti Link checker panel koji možemo uključiti opcijom Window > Results > Link checker iz padajućih menija.

 

4 Link checker panel

 

U opciji Show možemo izabrati vrstu linkova koje želimo da proverimo.

 • Broken links – Proverava za loše postavljene linkove, na strani i u sajtu.
 • External links – Proverava za loše eksterne linkove, ka lokacijama na internetu. Potrebna je internet konekcija za ovu proveru.
 • Orphaned files – Prikazuje sve fajlove koji nisu povezani unutar sajta. Takvi fajlovi će praktično biti nedostupni korisniku jer ne mogu doći do njih.

 

Pošto kliknemo na ikonicu trougla, ponudiće nam u padajućem meniju oblast skeniranja, da li će biti samo na toj stranici, na svim stranama sajta ili samo na izabranim.

Kada dobijemo rezultate možemo iz same liste menjati linkove i ovde će stavke automatski nestajati pošto se isprave, za razliku od izveštaja.

 

Provera kompatibilnosti sa browserima

Izveštaj kompatibilnosti sajta sa raznim pregledačima (Browser Compatibility Report) podrazumeva testiranje naših HTML i CSS dokumenata i pronalaženje tagova ili atributa koji su nedozvoljeni i/ili nepodržani od strane ciljanih browsera (kao, na primer, height atribut <table> taga u Firefoxu 1, Netscape 7 i 8). Ova vrsta testiranja je drugačija od pregleda stranice u browseru koji pokazuje samo kako će stranica izgledati.

Ovaj izveštaj možemo pozvati iz njegovog panela, slično kao kod prethodnih klikom na zeleni trougao i izborom check browser compatibility opcije. Panel browser compatibility možemo uključiti iz padajućeg menija Window > Results > Browser Compatibility.

U izveštaju možemo videti potencijalne probleme sa browserima. Klikom na neku stavku, desno se prikazuje opis, na koji se browser odnosi i koja je verovatnoća manifestovanja. Trebalo bi biti oprezan jer mnogo izlistanih grešaka mogu biti minorni i nerelevanti problemi i modernim browserima. Desnim klikom na neku stavku možemo označiti da je DW ignoriše i neće se više pojavljivati.

 
 5 Browser compatibility

 

Iz panel menija ovog panela ili iz menija koji pozivamo desnim klikom miša negde unutar panela možemo izabrati opciju Settings.. u čijem dijalogu definišemo za koje browsere i njihove verzije želimo da uradimo proveru.

 

Izbor browsera za proveru (sa preporučenim podešavanjima)

 

Definisanje udaljenog servera

Kada završimo sajt, potrebno je iskopirati ga na udaljeni server na kome će biti dostupan putem interneta. Samo kopiranje svih fajlova iz lokalnog foldera u udaljeni možemo učiniti putem bilo kog FTP/SFTP menadžera fajlova (kao što su Total Commander, WinSCP i sl.) ali isto tako i kroz Dreamweaver. Povezivanje i sinhronizacija lokalnog i udaljenog foldera kroz DW ima mnoge prednosti, jer možemo pratiti izmenjene fajlove, automatski prebacivati i tako dalje.

Na početku kursa smo se bavili definisanjem lokalnog sajta, ali smo ove opcije vezane za servere izostavili do sada. Dijalogu kojim podešavamo definiciju sajta možemo pristupiti putem padajućih menija Site > Manage Sites..., putem application bara i opcije site ili iz padajućeg menija files panela gde biramo poslednju opciju Manage Sites. U svakom slučaju, pošto otvorimo manage sites dijalog, selektovaćemo željeni sajt, ukoliko već nije i izabrati edit.

 

Site setup dijalog – izabrana servers kategorija

 

Sada ćemo se baviti Servers kategorijom dijaloga za upravljanjem sajtom. Lista servera je prazna, jer do sada nismo definisali nijedan, a možemo ih definisati jedan ili više. Primetićemo četiri opcije, ikonice, u donjem levom uglu. To su (sleva):

 • Add new Server – Dodavanje novog servera
 • Delete Server – Brisanje servera
 • Edit existing Server – Izmena postojećeg servera
 • Duplicate existing Server – Dupliranje postojećeg servera.

 

Razumljivo, sve osim prve su trenutno nedostupne. Izabraćemo ikonicu znaka + kako bismo dodali novi server. Pojaviće se sledeći dijalog:

 

Postoje dve grupe podešavanja, Basic i Advanced, koja možemo izabrati na vrhu i dijalog će se promeniti. Ukoliko postavljamo udaljeni server koji će služiti za živi (live) sajt potrebno je da imamo pri sebi parametre koje nam je dostavila hosting kompanija kada smo zakupili hosting ili parametre našeg servera ukoliko ga posedujemo.

Basic podešavanja servera su:

 • Server name - Unosimo željeno ime servera koji kreiramo. Može biti bilo šta, ali preporuka je da se unosi smisleno ime. Na primer, live server, test server i tako dalje (ne moramo označavati koji je sajt u pitanju jer serveri se kreiraju posebno za svaki sajt).
 • Connect using – Biramo iz padajućeg menija koji ćemo tip konekcije ka serveru upotrebiti. Može biti FTP, FTPS(samo CS5.5), SFTP, Local/Netowork, WebDAV ili RDS. Ovaj parametar podešavamo na osnovu parametra udaljenog servera, odnosno koji tip konekcije podržava. Uglavnom je FTP. Local/Network koristimo kad pristupamo serveru putem lokalne mreže (u tom slučaju se broj opcija dijaloga smanjuje).
 • FTP Address, Username i Password parametre unosimo kako smo ih dobili.
 • Test – Pošto unesemo prethodna polja, dugme test će postati dostupno. Klikom na njega pokrećemo testiranje veze sa serverom i ako su uneti parametri tačni i pravilno uneti, DW će nas obavestiti da se uspešno povezao sa serverom:
   

  

 

 • Root directory – Podešavamo osnovni folder unutar servera. Često root folder našeg sajta nije i root folder servera. Ukoliko niste sigurni, za početak ostavite prazno.
 • Web URL – Ovaj parametar će DW sam popuniti pošto se povežemo sa serverom, ali, ako želimo, možemo ga i sami uneti u formatu http://www.mojsajt.com/

 

U advanced podešavanjima važne su dve opcije: Maintain synchronization information, pomoću koje postavljamo da DW prati sve promene na fajlovima između lokalnih i udaljenih fajlova. Po default podešavanjima je uključena i preporuka je da se ostavi tako. Druga je Automatically upload files to server on Save i ako je uključena svi fajlovi će se automatski kopirati na server po snimanju. Može biti opasna ako imamo definisan živ server, a isprobavamo razne opcije na lokalu. Tako nesvesno možemo "srušiti" sajt na internetu.

 

Prenos fajlova

Pošto definišemo udaljeni server, u files panelu su nam bitne određene opcije koje do sada nismo koristili. Pored padajućeg menija u kome biramo sajt, nalazi se Site View meni koji nam omogućava prebacivanje u četiri moguća prikaza:

 • Local - Selektujemo ovaj prikaz kako bismo videli strukturu sajta u Files panelu.
 • Remote - Selektujemo ovu opciju kako bismo videli strukturu fajlova i foldera udaljenog servera.
 • Testing server - Ova opcija je dostupna ako smo podesili testing server i lista sve foldere i fajlove koji se nalaze na testing serveru.
 • Repository - Ova opcija prikazuje fajlove i foldere u skladištu kada radimo sa Subversion control sistemom.

 

Opcije koje se nalaze neposredno ispod u vidu ikonica su:

 • Connect/Disconnect - Ova opcija omogućava konektovanje/diskonektovanje sa udaljenim serverom. Ako je FTP konekcija, DW se sam diskonektuje posle 30 minuta neaktivnosti. Idle time (vreme neaktivnosti) možemo podesiti u Preferences panelu, kategorija Site.
 • Refresh - Ova opcija osvežava i lokalne i udaljene fajlove.
 • Get Files - Preuzimanje kopija selektovanih fajlova i foldera sa udaljenog servera u lokalni root folder. Svi fajlovi koji su postojali u lokalnom Files panelu će biti prekopirani za vreme ovog procesa.
 • Put Files - Ova opcija postavlja kopije selektovanih fajlova i foldera iz files panela lokalnog sajta na udaljeni server ili testing server. Fajlovi sa istim imenom na serveru bivaju prekopirani sa novijom verzijom iz lokalnog sajta.
 • Check Out Files - Ova opcija je dostupna samo kada koristimo Check In/Check Out sistem. Klikom na ovo dugme preuzimamo kopiju selektovanog fajla sa remote servera na lokalni sajt. Ako ovaj fajl već postoji u lokalnom sajtu, ova opcija će prekopirati lokalnu verziju fajla. Kada je fajl kopiran u lokalni sajt, fajl na serveru je markiran kao Checked out i mala zelena Check Mark ikonica će se pojaviti pored imena fajla u Files panelu.
 • Check In Files - Ova opcija je takođe dostupna samo kada koristimo Check In/Check Out sistem. Klikom na ovo dugme postavljamo kopiju selektovanog fajla sa lokalnog sajta na remote server. Kada je fajl kopiran, fajl u lokalnom folderu je markiran kao Checked In i mala katanac ikonica će se pojaviti pored imena fajla u Files panelu kao indikacija da fajl ima Read-Only status.
 • Synchronize - Ovo dugme omogućava pokretanje procesa sinhronizacije.
 • Expand/Collapse - Ova opcija prebacuje Files panel iz kolapsiranog u prošireni  prikaz i obratno. Prošireni prikaz je pregledniji kada radimo sa fajlovima. U Extend načinu rada se pojavljuje i ceo red opcija na vrhu panela koje pomažu u transferu fajlova sa remote servera i na remote server. Na Windows sistemima prošireni prikaz zauzima ceo ekran, a na Mac sistemima "pluta" iznad.

 

Sinhronizacija

Pošto izaberemo opciju Synchronize možemo izabrati da li želimo sinhronizovati ceo sajt ili samo određene fajlove. Pored toga imaćemo izbor:

 • Put Newer Files To Remote – Kopira lokalne fajlove koji ne postoje na serveru (ili one koji su noviji od istih) na server.
 • Get Newer Files From Remote - Kopira udaljene fajlove koji ne postoje na lokalu (ili one koji su noviji od istih) na lokal.
 • Get And Put Newer Files – Kopira novije verzije fajlova sa udaljenog servera, kao i na udaljeni server.

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:0


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: