Utisci korisnika

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Adobe InDesign CS5.5

Modul: Upoznavanje sa programom i kreiranje novih dokumenata

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Upoznavanje sa prostorom za rad


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test upoznavanje sa prostorom za rad
- Upoznavanje sa prostorom za rad (PDF dokument)Prilikom pokretanja Adobe InDesign-a CS5.5, pod uslovom da prethodno niste menjali standardna podešavanja (Default Settings), trebalo bi da na Vašem ekranu vidite raspored panela i menija isti kao na slici ispod. U slučaju da je Vaš radni prostor izmenjen, preduzmite sledeće korake:

Window > Workspace > Essentials (kako bi ste bili sigurni da je to originalni režim Essentials, za svaki slučaj pokrenite i komandu Window > Workspace > Reset Essentials).

 

 

 

Radni prostor se može podeliti u nekoliko celina:

 • Menu Bar (komandna linija),
 • Workspace Menu (radni meni),
 • Control Panel (kontrolni panel),
 • Toolbox (Tools Panel),
 • Grupe Panela i
 • Radna površina.

 

Menu bar (komandna linija)

Na vrhu prozora nalazi se komandna linija (Menu Bar), čak i ukoliko ste početnik u radu na računarima, primetićete da je komandna linija konceptualno slična svim ostalim programima koji imaju opcije otvaranja fajlova, čuvanja, korigovanja, štampanja istih, kao i mnoštvo drugih opcija.

 

 

 

Sastoji se od padajućih menija: File, Edit, Layout, Type, Object, Table, View, Window i Help. Klikom na ime, otvaraju se njihovi podmeniji sa ostalim opcija. Sa desne strane imena svake komande iz padajućih menija Komandne linije, nalazi se njena tastaturna prečica. Ako kliknete levim dugmetom miša na neku komandu, rezultat će varirati u zavisnosti od komande koju ste izabrali.

 • Ukoliko komanda koju ste izabrali iza svog imena nema prateće simbole, InDesign će je momentalno izvršiti
 • Ukoliko komanda iza svoga naziva ima tri tačke (...) otvoriće se okvir za dijalog Dialog Box
 • Ukoliko komanda ima trougao pored imena, koji pokazuje na desno, pojaviće se podmeni, posle toga možete odabrati neku od ponuđenih komandi iz podmenija


U okviru za dijalog možete da vršite različite izbore. Mogućnosti koje se najčešće nude su sledeće:

 • Okvir sa padajućim menijem - Kliknite levim dugmetom miša na strelicu koja pokazuje na dole (nalazi se sa desne strane okvira), otvoriće se padajući meni, uz pomoć klizača (scroll), dođite do željene opcije i izaberite je levim klikom

 

 

Primer prozora za okvir sa padajućim menjem i okvir sa tekstom

  

 • Okvir sa tekstom - Kliknite unutar okvira ili prevucite (selektujte) vrednost koja se nalazi unutar njega kursorom miša, zatim upišite novu vrednost
 • Opciono dugme (Radio Button) - Kliknite unutar opcionog polja da biste ga izabrali ili poništili njegov izbor, veoma je moguće da ćete u slučaju da Vam se nudi izbor između više opcionih dugmadi u grupi, klikom na jedno automatski deaktivirati ostala

 

 

Primer prozora sa poljima za potvrdu: kvadratić za potvrdu i opciono dugme

  

 • Kvadratić za potvrdu (Check Box) - Kliknite unutar polja kvadratića, da biste čekirali (štiklirali), odnosno dodatnim klikom odštiklirali i poništili željenu opciju
 • Klizač (Slider) - polvlačenjem klizača birate različita podešavanja ili vrednost za određeno podešavanje, nekada vrednost možete uneti u okvir sa tekstom ili do te vrednosti doći stavljajući klizač na mesto koje određuje tu vrednost
 • Komandno dugme - kao što je već rečeno, klikom na dugme iza koga slede tri tačke (...) otvorićete novi prozor (Dialog Box). Klikom na dugme OK ili na dugme Done, zatvorićete novi prozor i primeniti izmene prema zadatim podešavanjima. Klikom na dugme Cancel, zatvorićete prozor, ne primenjujuće izmene; isto postižete i pritiskom tastaturne prečice Esc (Escape)

 

File Menu sadrži standardne opcije većine programa. Oni sa kojima ćete se Vi u početku najviše susretati su:

 

 

 

 • (New) pravljenje novog dokumenta (o čemu ćemo govoriti kasnije)
 • (Open...) otvaranje postojećih dokumenata
 • (Open Recent) otvaranje poslednjih deset dokumenata na kojima ste radili
 • (Browse in Bridge...) pregled i otvaranje dokumenata iz programa Adobe Bridge
 • (Close) zatvaranje dokumenta koji je trenutno aktivan
 • (Save) čuvanje aktivnog dokumenta
 • (Save as...) čuvanje aktivnog dokumenta u nekom drugom formatu ili pod drugim imenom
 • (File Info…) skup svih informacija koje dokument sadži u sebi - Metadata
 • (Print…) uređenje parametara vezanih za štampanje dokumenta i pokretanje štampe
 • (Exit) napuštanje programa


Edit Menu sadrži sve one osnovne opcije koje ćete koristiti za uređivanje dokumenta, kao što su:

 

 

 

 • (Undo) - ukoliko napravite grešku u toku rada, možete se vratiti jedan ili više koraka unazad. Isto ćete uraditi i tastaturnom prečicom Ctrl+Z
 • (Redo) - ovom komandom možete poništiti jedan ili više koraka unazad (Undo) vraćajući se na prethodno stanje. Isto ćete uraditi i tstaturnom prečicom Shift+Ctrl+Z
 • (Cut, Copy, Paste,…) - šta god da je u datom momentu izabrano, bilo da je to ceo dokument, izabrani objekti itd. opcija Cut će isti iseći i ukloniti ga, dok će Copy samo iskopirati, ne brišući objekat na kojem je izvršena komanda. Uz pomoć komande Paste, ono što je isečeno/iskopirano (Cut/Copy) biće prenešeno na novu željenu poziciju i to na vrh postojećih objekata ili ispod njih (u zavisnosti od toga koju smo komandu Paste izabrali)
 • (Clear) - izabrani objekti biće uklonjeni
 • (Menus…, Preferances) - opcije za uređenje izgleda padajućih menija komandne linije (Menu Bar-a) i nekih najčešće korišćenih komandi i opcija u radu sa InDesign-om
 • (Keyboard Shortcuts) - tastaturne prečice su od velike važnosti u InDesign-u jer nam omogućuju olakšan i ubrzan rad. Bilo bi veoma korisno da ih pregledate i za početak naučite one najosnovnije koje će Vam u početku trebati. Kako kurs bude odmicao, učeći nove komande i opcije, pokušajte da naučite i njihove tastaturne prečice. Ovde možete osim pregleda i da ih menjate po Vašoj želji. Komanda je Edit > Keyboard Shortcuts…

 

 

 

Pri vrhu prozora ćete primetiti padajući meni Set, u njemu se nalaze trenutno zapamćeni i predefinisani Indesign setovi sa tastaturnim prečicama.

Ispod njega se nalazi padajući meni Product Area tastaturnih prečica za: komande iz menija, alatke, rad sa tekstom, navigaciju itd.

Centralni deo zauzimaju prozor Commands, u kojem možete naći željenu komandu kako bi ste videli njenu trenutnu ili standardnu tastaturnu prečicu u prozoru ispod - Current Shortcuts, dok ćete je promeniti, ukoliko to želite, klikom u okviru prozora New Shortcut, a potom unošenjem nove tastaturne prečice (jednog tastera ili kombinacije više tastera).

Kada završite sa upisivanjem nove skraćenice, InDesign će Vas obavestiti u slučaju da je ta skraćenica već zauzeta porukom u dnu Dialog Box-a.

 

 

 

Primer na slici pokazuje sledeće - iz padajućeg menija Product Area izabran je meni Edit komandne linije (Menu Bar), a potom i komanda Copy koja se nalazi u njemu. U prozoru Current shortcuts prikazana je standardna (Default) tastaturna prečica Ctrl+C. Prilikom pokušaja da se prečica promeni u Ctrl+V, InDesign nas je opomenuo da je ta prečica već namenjena komandi Paste kao standardna.

Ukoliko ipak želite da je promenite, kliknućete na komandu sa desne strane Assign, ali će Vas InDesign prvo upozoriti da se standardni Set tastaturnih prečica (Default Set) ne može modifikovati, a potom će Vam dati opciju u Dialog Box-u New Set u kojem ćete moći da kreirate novi Set.

 

 

 

Pošto izvršite željene izmene tastaturnih prečica, možete sačuvati izmene novi Set možete kreirati takođe i klikom na komandu New Set... u gornjem desnom uglu, koja će Vam otvoriti New Set Dialog Box.

Tom novokreiranom setu možete uvek pristupiti iz padajućeg menija Set. Da biste izbrisali set, otvorite ga, a zatim kliknite na ikonicu Delete Set.

Ukoliko izaberete jedan od sačuvanih Set-ova radi njegovog uređivanja, izvršite željene promene, a potom kliknite na komandu Save, koja se nalazi ispod komande za novi Set.
Za sada je važno da ste upućenu u to da sve komande u InDesign-u imaju svoje tastaturne prečice i da su one veoma korisne u radu. S obzirom da Vam je većina komandi za sada nepoznata, najbolje bi bilo da se po završetku svake lekcije vratite na ove prečice i pregledate one čije ste komande u toj lekciji naučili, kako bi ste ih i sami probali.

O ostalim padajućim menijima (Layout, Type, Object, Table, View, Window i Help) i njihovim opcijama govorićemo dok budemo obrađivali te oblasti InDesign-a ponaosob.

U nastavku komandne linije nalaze se ikone za pristup nekim često korišćenim komandama u okviru InDesign-a:

 

 

 

 1. Link na Adobe Bridge aplikaciju
 2. Zoom Level - Meni za izbor nivoa uveličanja aktivnog dokumenta
 3. View Options - Opcije za vidljivost lenjira, vođica, pametnih vođica, mreža itd.
 4. Screen Mode - Meni sa različitim načinima pregleda dokumenta na ekranu
 5. Arrange Documents - Meni za izbor prikaza više aktivnih dokumenata


Na samom kraju Menu Bar-a nalazi se Workspace Menu, o kojem ćemo govoriti u nastavku lekcije.


Tools Panel (Panel sa  alatkama - Toolbox)

Panel sa alatkama sadrži sve potrebne alakte za radu i InDesign-u, kao što su alatke za selektovanje i pomeranje objekata, rad sa tekstom, crtanje, primenu boja, kontura i gradijenta. Standardno je "privezan" uz levu stranu radne površine, prikazujući sve alatke u jednom redu. Ukoliko kliknete na dve strelice (dva trouglića) okrenuta nadesno, alatke u Toolbox-u će biti raspoređene u dva reda. Dva trouglića će sada biti okrenute nalevo, a dodatnim klikom ćete alatke ponovo rasporediti u jednoj koloni.

 

 

Panel Tools sa alatkama raspoređenim u jednoj i dve kolone

 

Ovaj panel možete takođe pomeriti na drugo mesto u okviru radne površini ili ga sakriti. Ukoliko želite Toolbox da sklonite na drugo mesto ili uklonite, kliknite na dve horizontalne isprekidane linije na vrhu, odmah ispod dva trouglića, držeći taster miša pomerite panel gde god Vam odgovara u okviru radne površine.

 

    

Prevlačenjem Panela Tools u prostor (Float) pojaviće se "X" u gornjem desnom uglu

 

Videćete da se pojavo "X"  pored dve strelice u vrhu, klikom na njega sakrićete ceo panel, a opet ga vratiti opcijom Window > Tools. Pripojićete ga opet uz levu stranu Vašeg radnog prostora tako što ćete ga povući ka njoj i kada se pojavi plava linija (koja označava da će se panel „pripojiti” uz tu stranu) pustite miša.

Kada se ToolBox nalazi nepripojen uz levu (ili desnu stranu, sa grupama panela), već slobodan u okviru radne površine, klikom na dva trouglića u mogućnosti ste da ga postavite horizontalno. Prvim klikom alatke će biti raspoređene horizontalno u jednom redu, drugim klikom vertikalno u dva reda i trećim ponovo vertikalno u jednom redu. Na taj način u toku rada možete odabrati izgled ToolBox-a koji Vam najviše odgovara.

 

 

Horizontalni izgled panela sa alatkama

 

U narednim lekcijama, upoznavaćemo se sa svim alatkama koje nam InDesign CS5.5 nudi, ali pre toga, potrebno je da znate neke osnovne stvari u vezi sa ovim panelom - ukoliko postavite kursor miša preko određene alatke iz ToolBox-a, pojaviće Vam se kvadrat u donjem desnom uglu kursora u kojem će biti ispisano ime i tastaturna prečica alatke.

 

 

 

Neke od ikonica alatki iz ToolBox-a imaju mali crni trougao u donjem desnom uglu, čime Vam InDesign poručuje da se u njenom meniju nalaze skrivene alatke do kojih možete doći ukoliko kliknete na takvu ikonicu i držite levi taster miša. Otvoriće Vam se meni sa skrivenim alatkama. Crna tačka na levoj strani ukazuje na to koja je trenutno vidljiva kao ikonica u ToolBox-u. Pored ikonice stoji ime i u nastavku tastaturna prečica te alatke. Sada ste u mogućnosti da izaberete jednu od ponuđenih alatki koje su bile skrivene, kako bi ste je upotrebili u radu.

 

 

Meni skrivenih alatki koje se nalaze iz Pencil Tool-a

 

Kao veoma koristan prilikom učenja svih alatki koje postoje u ToolBox-u je panel Tool Hints. Njega možete aktivirati komandom Window > Utilities > Tool Hints. Kada ga otvorite, klikom bilo koju od alatki iz ToolBox-a, dobićete njen detaljan opis. Mi ćemo ih savladati u nastavku kursa.

 

 

 


Control Panel (Kontrolni panel)

Kontrolni panel Vam nudi brz i lak pristup svim opcijama i komandama u vezi sa alatkom koja je izabrana ili izabranim objektom na radnoj površini. Upravo zato će Kontrolni panel menjati svoj izgled, nudeći Vam korisne opcije.

 

 

Različit izgled kontrolnog panela pri radu sa Selection (iznad) i Type alatkom (ispod)

 

Standardna pozicija Kontrolnog panela je odmah ispod Menu Bar-a, ali kao što smo to mogli da uradimo sa ToolBox-om, i kontrolni panel možemo izmestiti ili sakriti. To ćete uraditi na sledeći način - za razliku od ToolBox-a, njegove isprekidane linije za izmeštanje se nalaze vertikalno sa leve strane panela.

 

 

 

Kliknite na njih, a potom držeći levi taster miša, pomerite Kontrolni panel na željeno mesto. Ukoliko hoćete da ga "privežete" to možete uraditi u ovom slučaju odmah ispod Menu Bar-a, kada se pojavi horizontalna plava linija kao znak da će panel biti privezan, ili na samom dnu radne površine. Uvek ga možete sakriti i ponovo vratiti komandom Window > Control ili tastraturnom prečicom Alt+Ctrl+6.

Sa suprotne, desne strane Kontrolnog panela nalaze se opcije u kojima možete izmeniti način prikaza određenih opcija, možete podesiti i ovde da li će Vam kontrolni panel biti "privezan" sa gornje (Dock at Top), donje strane (Dock at Bottom) ili će biti slobodan u prostoru (Float). Na dnu opcija, klikom na Customise... otvorićete Dialog Box u kojem možete podesiti koje opcije i komande će se pojavljivati u Kontrolnom panelu, a koje želite da sakrijete. Otvoriće Vam se šest osnovnih grupacija opcija i komandi, čiji podmeni možete otvoriti klikom na trougao levo od imena. Sve ono što je štiklirano će se pojavljivati u Kontrolnom panelu, u suprotnom biće skriveno.

 

 

 


Quick Apply - Dialog Box za „brzo primenjivanje”

Ikonica koja otvara ovaj Dialog Box se nalazi sa desne strane Kontrolnog panela, ispred opcija i ima izgled munje, a takođe će isti Dialog Box otvoriti komanda Edit > Quick Apply... ili tastaturna prečica Ctrl+Enter. Trenutno će Vam delovati kao velika nepoznanica, s obzirom da ste tek na početku kursa, ali Vam kasnije može značiti u slučaju da želite brzo da primenite određene sačuvane ili predefinisane tekstualne i grafičke stilove, skripte, itd. Ukoliko ste kreirali stil koji želite da koristite na Vašem dokumentu i znate njegovo ime, vrlo jednostavno možete dodeliti taj stil objektu. Dakle, pozivanjem Quick Apply prozora, zatim kucanjem prvih slova imena stila, ovaj panel će odmah pronaći Vaš stil, a zatim potvrdom izbora tj. pritiskom na Enter na tastaturi, možete lako primeniti stil na objekat. Stilove možete primeniti na slike, tekstove, pasuse pa čak i na tabele.

 

 

 

 

 

  

Upišite ime stila u prazno polje kako bi ste ga pronašli, dok ćete klikom na trougao nadole otvoriti meni gde ćete moći da filtrirate pretragu štikliranjem


Workspace Menu (Radni meni) i grupe panela

Nalaze se na desnoj strani radnog okruženja i usko su povezani sa "Window" padajućim menijem iz komandne linije (Menu Bar). Tu ćete moći da prikažete ili sakrijete svaki od ponuđenih panela, kao i da sačuvate izgled radnog menija sa izabranim panelima i grupama panela po Vašem nahođenju, raspoređene kako Vama odgovaraju. Ovo je još jedan od načina pored tastaturnih prečica da budete produktivniji, da olakšate sebi rad i preglednost Vašeg radnog prostora u Adobe InDesign-u CS5.5.

Kliknite levim tasterom miša na Window padajući meni u kontrolnom panelu (Menu Bar). Pored opcija Arrange (koja služi da rasporedi već otvorene dokumente, a susreli smo je i u nastavku Menu bar-a kao ikonu) i Workspace (koja nudi predefinisane izglede radnog prostora prilagođene vrsti obrade dokumenta kao i grupe koje ste Vi napravili, možete videti u nastavku, mnoštvo panele koje možete otvoriti kao prečice i rasporediti ih zasebno u radnom prostoru ili u grupi panela koja se nalazi sa desne strane radne površine.

 

 

 

Kliknite na neki od ponuđenih panela i automatski ćete ga aktivirati u radnom prostoru, a on će dokle god je aktivan, biti štikliran u padajućem meniju Window. Ukoliko dva puta kliknete na naslov panela, smanjićete ga (sakriti), a on više neće biti štikliran u podmeniju Window. Isto će se desiti ukoliko kliknete desnim tasterom miša na njegov naslov, takođe u random prostoru i izaberete komandu Close (zatvoriti), s tim što je sada panel isključen, dok je malo pre bio samo sakriven.

Po ulasku u InDesign, ukoliko niste menjali sami izgled radnog prostora, osnovni koji će biti uključen je Essentials (iako je Essentials standardni, mi ćemo raditi u Advanced režimu), što znači glavni ili osnovni. Sa desne strane radne površine videćete grupu panela smanjenu u ikonice, koja će izgledati kao na slici ispod.

 

     

Izgled grupe panela sa desne strane u režimu Essentials i Advanced

 

Klikom na dva mala trougla (strelice) koja se nalaze na vrhu, grupe panela će se iz ikonica povećati u otvorene panele kao na slici ispod:

 

 

 

A. Strelice za otvaranje panela koji su smanjeni i vraćanje u ikonice
B. Trenutno aktivni panel u grupi
C. Padajući meni sa opcijama panela aktivnog panela iz grupe
D. Grupa panela (aktivni paneli u prvoj grupi su Page, a u drugoj Effects)


Ako ste pak sami promenili, aktivirajte ga na Window > Workspace > Advanced ili na desnom kraju Menu Bar-a gde piše koji je aktivan, a na trouglić otvorite padajući meni i izabirate željeni, u ovom slučaju Advanced. Kao što možete videti, radni prostor Essentials je sastavljen od 10 panela koji su podeljeni u 5 grupa i svi smanjeni u ikonice, klikom na ikonicu iz određene grupe, otvorićemo celu grupu ali će biti aktivan panel na čiju smo ikonicu kliknuli. U svakoj grupi može biti aktivan samo jedan panel koji ima boju u naslovnom okviru (Title Bar) istu kao i unutar panela, dok ostali, neaktivirani paneli, imaju naslovni okvir tamnije boje.

 

 

 

Paneli sa sličnim namenama grupisani su u grupe panela radi lakšeg snalaženja samog korisnika. Ako Vam se učini da bi bilo bolje grupisati panele u nove grupe, to možete učiniti na sledeći način:

Uhvatite željeni panel za deo gde mu je ispisano ime (tzv. jezičak panela) i prevucite ga u sledeću grupu; nešto slično možete da uradite i sa celom grupom panela, uhvatite kursorom za Title Bar (prazan prostor desno od naziva panela koji se u grupi nalaze) željene grupe, i prevucite je na novo mesto, ono može biti skoro bilo gde unutar radnog prostora InDesign-a. Neke panele je moguće povećati kada stoje zasebno (imaju mali trougao sačinjen od tačkica u donjem desnom uglu panela), druge ne.

 

 

Panel Pages grupisan je sa panelima Layers i Links, a panel Swatches sa panelima Stroke i Gradient

 

Ako mislite da nekom panelu nije mesto u grupi, možete ga sakrijete (isključite) desnim klikom na ime tog panela i klikom na Close. Ako želite da isključite celu grupu panela kliknite na Close Tab Group.

Ako želite da smanjite sve grupe panela sa desne strane, kliknite na dve bele strelice koje pokazuju u desno, a nalaze se na tamnoj podlozi na vrhu svih grupa panela, u takozvanom prostoru za njihovo usidravanje. Primetićete da su se paneli pretvorili u ikonice, ponovan klik na strelice koje sada pokazuju u levo će vratiti panele na prvobitan položaj.

 

 

Paneli pretvoreni u ikonice (manje bez imena i veće sa imenom) čijim klikom otvaramo željeni panel s leve strane, i grupe panela koje su smanjene (minimizovane) u okviru grupa panela na desnoj strani, duplim klikom na ime ćemo ih opet povećati


Pošto izvršite željena podešavanja unutar radnog prostora: dodajte nove panele, sortirate ih u nove grupe, promenite veličinu pojedinih verovatno ćete želeti da novi radni prostor i sačuvate.

To ćete učiniti komandom Window > Workspace > New Workspace...

Klikom na ovu komandu, pred Vama će da se otvori novi prozor (Dialog Box), u kome možete dati ime Vašem novom radnom prostoru. Pošto ste ovo obavili, moći ćete pristupiti novokreiranom radnom prostoru iz menija:

Window > Workspace > Ime koje ste dali

 

 

Prozor New Workspace

 

Ispod komande New Workspace, nalazi se komanda Delete Workspace, koja Vam omogućava da izbrišete sačuvani radni prostor.

Još jedna novina u InDesign-u CS5 verzije bila je to što je omogućena promena Workspace Menu-a (izgled radnog prostora) bez ulaska u padajući meni Window u Meni Bar-u. Naime, na samom Menu Bar-u, u gornjem desnom uglu postavljen je padajući meni iz kojeg lako i brzo možete menjati radno okruženje, izborom kako predefinisanih InDesign-ovih tako i onih koje ste Vi formirali.

 

 

Padajući meni Workspace

 

Na ovaj način, u zavisnosti od razloga upotrebe InDesign-a možete brzo promeniti raspored panela.

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:5


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: