Utisci korisnika

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Adobe Photoshop CS5

Modul: Uvod u Photoshop CS5

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Upoznavanje sa prostorom za rad


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test upoznavanje sa prostorom za rad
- Upoznavanje sa prostorom za rad (PDF dokument)Prilikom pokretanja Adobe Photoshop-a CS5, pod uslovom da prethodno niste menjali standardna podešavanja (Default Settings), trebalo bi da na vašem ekranu vidite raspored panela i menija isti kao na slici ispod. U slučaju da je vaš radni prostor izmenjen, preduzmite sledeće korake:

Window > Workspace > Essentials (Default) Workspace

 

Radni prostor se može podeliti u nekoliko celina:

 • Menu Bar,
 • Workspace Menu,
 • Options Bar,
 • Toolbox,
 • grupe panela i
 • radna površina.

 

 

Menu Bar (komandna linija)

Na vrhu prozora nalazi se komandna linija (Menu Bar). Čak i ukoliko ste početnik u radu na računaru, primetićete da je komandna linija konceptualno slična svim ostalim programima koji imaju opcije otvaranja fajlova, čuvanja, korigovanja, štampanja istih, kao i mnoštvo drugih opcija.

 

Sastoji se od padajućih menija: File, Edit, Image, Layer, Select, Filter, Analysis, 3D, View, Window i Help. Klikom na ime, otvaraju se njihovi podmeniji sa ostalim opcija. Ako kliknete levim dugmetom miša na neku komandu, rezultat će varirati u zavisnosti od komande koju ste izabrali.

 • Ukoliko komanda koju ste izabrali iza svog imena nema prateće simbole, Photoshop će je momentalno izvršiti.
 • Ukoliko komanda iza svoga naziva ima tri tačke (...), otvoriće se okvir za dijalog.
 • Ukoliko komanda ima trougao pored imena, koji pokazuje na desno, pojaviće se podmeni, a posle toga možete odabrati neku od ponuđenih komandi iz podmenija.


 

U okviru za dijalog možete da vršite različite izbore. Mogućnosti koje se najčešće nude su sledeće:

 • Okvir sa padajućim menijem - Kliknite levim dugmetom miša na strelicu koja pokazuje na dole (nalazi se sa desne strane okvira), otvoriće se padajući meni, uz pomoć klizača (Scroll), dođite do željene opcije i izaberite je levim klikom.

 

 

Primer prozora za okvir sa padajućim menjem i okvir sa tekstom

 

 • Okvir sa tekstom - Kliknite unutar okvira ili prevucite vrednost koja se nalazi unutar njega kursorom miša, zatim upišite novu vrednost.
 • Opciono dugme (Radio Button) - Kliknite unutar opcionog polja da biste ga izabrali ili poništili njegov izbor. Veoma je moguće da ćete u slučaju da vam se nudi izbor između više opcionih dugmadi u grupi, klikom na jedno automatski deaktivirati ostala.

 

Primer prozora sa poljima za potvrdu: opciono dugme i kvadratić za potvrdu

 

 • Kvadratić za potvrdu (Check Box) - Kliknite unutar polja kvadratića, da biste čekirali, odnosno poništili željenu opciju.
 • Klizač - Polvlačenjem klizača birate različita podešavanja.
 • Komandno dugme - kao što je već rečeno, klikom na dugme iza koga slede tri tačke (...) otvorićete novi prozor (Dialog Box). Klikom na dugme OK ili na dugme Done, zatvorićete novi prozor i primeniti izmene prema zadatim podešavanjima. Klikom na dugme Cancel, zatvorićete prozor, ne primenjujući izmene; isto postižete i pritiskom tastaturne prečice Esc (Escape).

 

File Menu sadrži standardne opcije većine programa. Oni sa kojima ćete se vi u početku najviše susretati su:

 

 

 • New... - pravljenje novog dokumenta (o čemu ćemo govoriti kasnije).
 • Open... - otvaranje postojećih dokumenata.
 • Open Recent - otvaranje poslednjih deset dokumenata na kojima ste radili.
 • Close - zatvaranje dokumenta koji je trenutno aktivan.
 • Close All - zatvaranje svih dokumenata koji su otvoreni.
 • Save) - čuvanje aktivnog dokumenta.
 • Save as... - čuvanje aktivnog dokumenta u nekom drugom formatu ili pod drugim imenom.
 • Print Setup... - opcije štampanja.
 • Print with Preview... - štampanje dokumenta sa prethodnim pregledom istog.
 • Print... - štampanje dokumenta.
 • Exit - napuštanje programa.

  

Edit Menu sadrži sve one osnovne opcije koje ćete koristiti za uređivanje dokumenata, kao što su:

 

 • Undo - ukoliko napravite grešku u toku rada, možete se vratiti korak unazad.
 • Redo - ovom komandom možete poništiti korak unazad (Undo).
 • Step Forward/Step Backward - dok sa opcijama Undo/Redo možete ići po korak napred i nazad, ove komande vam omogućavaju da idete više koraka unapred/unazad s obzirom da Photoshop beleži istoriju vaših poteza (o čemu ćemo govoriti kasnije).
 • Cut, Copy, Paste - šta god da je u datom momentu izabrano, bilo da je to ceo dokument, određena selekcija, lejer itd., opcija Cut će isti iseći i trajno ga ukloniti, dok će Copy samo iskopirati, ne brišući selekciju na kojoj je izvršena komanda. Uz pomoć komande Paste, ono što je isečeno/iskopirano (Cut/Copy), biće prenešeno na željenu poziciju.
 • Fill - omogućava vam da ispunite bojom izabranu selekciju, površinu, lejer...
 • Stroke - omogućava vam da uokvirite različitim debljinama i bojama izabranu selekciju.
 • Free Transform/Transform – veoma važne opcije vezano za transformaciju selekcije koju ćemo kasnije obrađivati.
 • Defining Patterns, Brushes and Custom Shapes - pravljenje novih šablona (Patterns), četki (Brushes) i oblika (Costume Shapes) o kojima ćemo kasnije pričati.
 • Keyboard Shortcuts - tastaturne prečice su od velike važnosti u Photoshop-u jer nam omogućuju olakšan i ubrzan rad. Bilo bi veoma korisno da ih pregledate i za početak naučite one najosnovnije koje će vam u početku trebati. Kako kurs bude odmicao, učeći nove komande i opcije, pokušajte da naučite i njihove tastaturne prečice. Ovde možete osim pregleda i da ih menjate po vašoj želji. Komanda je Edit > Keyboard Shortcuts… 

 

 

Pri vrhu prozora ćete primetiti padajući meni Set. U njemu se nalaze trenutno zapamćeni setovi.
Desno od njega se nalaze tri ikonice:

 • ikonica za snimanje izmena u trenutno aktivnom setu (flopi disketa)
 • ikonica za pamćenje izmena u novom setu, na osnovu trenutno aktivnog seta (manja flopi disketa sa strelicom),
 • brisanje trenutno aktivnog seta (kanta za otpatke).

 

Ikonice za upravljanje setom tastaturnih skraćenica

 

Ispod njega se nalazi padajući meni skraćenica za: komande iz menija, panele i alate. Centralni deo zauzimaju skraćenice, koje su radi lakšeg pronalaženja svrstane u određene grupe, npr. za skraćenice iz padajućeg menija Application Menu (aplikacije iz komandnog menija), one su: Filter, Edit, Image...

Pojedinim skraćenicama pristupate tako što dvaput kliknete na grupu, a zatim na željenu skraćenicu iz te grupe.

Pošto vidite koja je skraćenica za datu komandu, možete kliknuti na nju da biste upisali novu.

 

Pošto završite sa upisivanjem nove skraćenice, Photoshop će vas obavestiti u slučaju da je ta skraćenica već zauzeta. Ako to nije slučaj, postaće aktivne komande iz desnog dela prozora:

 • Accept - klikom na ovu komandu prihvatate novu skraćenicu.
 • Undo/Redo - poništavate sve što ste uradili u prethodnom koraku i obrnuto.
 • Use Default - u slučaju neke izmene na skraćenici za selektovanu komandu, vraća predefinisanu skraćenicu za tu komandu.
 • Add shortcut - dodaje novu skraćenicu na komandu koja već ima jednu skraćenicu.
 • Delete Shortcut - briše skraćenicu koja je izabrana.

 

 

 

Pošto izvršite izmene u meniju tastaturnih skraćenica, možete sačuvati izmene:

 • u trenutnom setu (ukoliko nije predefinisani set proizvođača, Photoshop Defaults),
 • novom setu kome ćete dati ime, a koji će biti zasnovan na izmenama koje ste izvršili u trenutno aktivnom setu.

 

Tom novokreiranom setu možete pristupiti iz padajućeg menija set. Da biste izbrisali set, otvorite ga, a zatim kliknite na ikonicu kante za otpatke.

Za sada je važno da ste upućeni u to da sve komande u Photoshop-u imaju svoje tastaturne prečice i da su one veoma korisne u radu. S obzirom da vam je većina komandi za sada nepoznata, najbolje bi bilo da se po završetku svake lekcije vratite na ove prečice i pregledate one čije ste komande u toj lekciji naučili, kako biste ih i sami probali.


Image Menu je mesto gde ćete pronaći opcije za obradu slika:

 

 

 • Mode - opcija gde se može promeniti režim boja kao i bit-na dubina boja. Dostupni režimi boja su Bitmap, Grayscale, Duotone, Multichannel, Index, RGB, CMYK i Lab. Ove opcije paleta boja nam služe ako želimo da nam npr. slika bude u rangu boja između bele i crne (Grayscale), ako je pripremamo za web prezentaciju (RGB) ili za štampu (CMYK). Bit-na dubina ima veze sa količinom boja na slici i može biti 8-bitna, 16-bitna i 32-bitna. Što je veća paleta boja, to će i veličina konačne slike biti veća i obratno.
 • Image Adjustments - opcija gde ćete moći da prepravite tonove i boje. Uz pomoć raznih opcija koje ćemo kasnije pominjati omogućićete da vam slika izgleda što je bolje moguće.
 • Image Size…/Canvas Size… - opcija pomoću koje možete menjati veličinu slike/platna.
 • Image Rotation – rotacija platna.

 

O ostalim menijima (Layer, Select, Filter, Analysis, 3D, View, Window i Help) i njihovim opcijama govorićemo dok budemo obrađivali te oblasti Photoshop-a ponaosob.
 

U nastavku komandne linije nalaze se ikone za pristup nekim često korišćenim komandama u okviru Photoshop-a i Workspace menu.

 

A) Link na Adobe Bridge aplikaciju.
B) Link na Adobe Mini Bridge aplikacije.
C) View Extras - ikonica za prikaz dodatnih pomagala.
D) Zoom Level - prikaz i izbor stepena uveličanosti.
E) Arrange Documents - Meni za izbor prikaza više aktivnih dokumenata.
F) Screen Mode - izbor za prikaza dokumenata.

 

Tools Panel (Panel sa  alatkama - Toolbox)

Na levoj strani ekrana je panel sa alatkama poznatiji kao Toolbox. Ovo je mesto gde ćemo naći sve različite alate koji su nam potrebni za rad na slikama. U Photoshop-u CS5 alatke su u jednoj koloni, ali ih takođe možete podeliti u dve kolone klikom na dve strelice na samom vrhu panela. Kliknite ponovo ukoliko želite da vratite na jednu kolonu. Ukoliko želite Toolbox da sklonite na drugo mesto ili uklonite, kliknite na dve isprekidane linije na vrhu odmah iznad Move Tool-a, držeći taster miša pomerite panel gde god vam odgovara. Videćete da se pojavo "X"  pored dve strelice u vrhu, klikom na njega isključićete ceo panel, a opet ga vratiti opcijom Window > Tools.

 

ToolBox privezan i ToolBox slobodan

 

Neki od alata iz Toolbox-a imaju svoje opcije koje se modifikuju u Options Bar-u (objašnjenom posle ToolBox-a) kada je alat aktivan. To su alati pomoću kojih možete da kucate, selektujete, bojite, crtate, semplirate, editujete, pomerate, pravite beleške i pregledate slike. Druge alatke vam omogućavaju da menjate boje (Foreground/Background Color), idete na Adobe Online i menjate način prikazivanja.

U panelu sa alatkama postoje alati koji u sebi sadrže nekoliko podalata ili alata slične namene. Mali trougao koji se nalazi desno od alatke pokazuje da ona sadrži još jedan ili više skrivenih alata.

Ako neko vreme zadržite kursor iznad alata, pojaviće se mali Pop-up prozor koji će sadržati naziv alata i njegove tastaturne prečice.

Ispod se nalazi spisak svih alata koje sadrži Toolbox, zajedno sa njihovim nazivima i tastaturnim skraćenicama:


Alati za selektovanje:

 • Move Tool - alat koji služi za pomeranje selekcije, slojeva, linija za navođenje (Guidelines)... Kliknite na sloj čiji sadržaj želite da pomerite, zatim prevucite sadržaj na novo mesto.

 

 

 • Rectangular Marquee - selektuje oblast u obliku pravougaonika.
 • Elliptical Marquee - selektuje oblast u obliku elipse.
 • Single Column Marquee - selektuje jednu kolonu širine 1 piksela.
 • Single Row Marquee - selektuje jedan red visine 1 piksela.

 

 

 • Lasso - služi za iscrtavanje selekcije slobodnom rukom, da bi se selekcija zatvorila lasom, mora se obuhvatiti neka oblast (gde ste počeli selekciju, tu je i završavate), otuda naziv ove alatke.
 • Polygonal Lasso - prvim klikom se započinje iscrtavanje pravih linija koje označavaju ivice selekcije. Selekcija se zatvara kada se njen početak i kraj spoje.
 • Magnetic Lasso - alatka koja pomaže selektovanje, tako što prijanja za jednobojne ivice.

 

 

 • Quick Selection - alatka koja omogućava korisniku da njom “oboji” oblasti slike koje želi da budu selektovane.
 • Magic Wand - jednim klikom selektuje oblasti slične boje i tonaliteta.

 

 

Alati za Crop-ovanje slike i pravljenje Slice-ova:

 • Crop Tool - trimuje sliku, odsecajući neželjeni deo.
 • Slice Tool - služi za iscrtavanje Slice-ova.
 • Slice Select Tool - služi za selektovanje Slice-ova.

 

 

Alati za retuširanje:

 • Spot Healing Brush - uklanja neželjene objekte sa slike.
 • Healing Brush Tool - preslikava odabranu oblast na željenu lokaciju slike, najčešće se koristi za uklanjanje nepravilnosti.
 • Patch Tool - ispravlja nepravilnosti unutar selektovane oblasti slike, koristeći uzorak (Sample) ili šablon.
 • Red Eye Tool - uklanja crveni odraz sa očiju na slici, izazvan blicem.

 

 

 • Clone Stamp Tool - preslikava uzorak uzet sa jednog dela slike, na željenu lokaciju.
 • Pattern Stamp - služi za preslikavanje dela slike, koji se koristi poput šablona (Pattern).

 

 

 • Eraser Tool - služi za brisanje piksela.
 • Background Eraser - briše deo slike do transparencije.
 • Magic Eraser - briše do providnosti isto obojene delove slike.

 

 

 • Blur Tool - zamagljuje deo slike na koji se klikne.
 • Sharpen Tool - izoštrava deo slike na koji se klikne.
 • Smudge Tool - ovom alatkom se postiže efekat zamuljanosti.

 

 

 • Dodge Tool - delovi slike koji se tretiraju ovom alatkom postaju svetliji.
 • Burn Tool - zatamnjuje delove slike koji se tretiraju ovom alatkom.
 • Sponge Tool - menja saturaciju (zasićenost boja) slike.

 

 

Alati za bojenje:

 • Brush Tool - služi za simuliranje poteza četkicom.
 • Pencil Tool - služi za simulaciju poteza olovkom.
 • Color Replacement - zamenjuje selektovanu boju novom bojom.
 • Mixer Brush Tool - meša izabranu boju sa postojećim bojama.

 

 

 • History Brush - služi za slikanje kopije selektovanog Snapshot-a ili State-a (stanja) u trenutnom prozoru slike.
 • Art History - služi za bojenje stilizovanim potezima, koji simuliraju izgled akvarela, pastela itd. korišćenjem izabranog stanja ili Snapshot-a.

 

 

 • Gradient Tools - simulira pravolinijski, Radial, Angle, Reflection ili Diamond preliv (Gradient) između 2 boje ili više boja.
 • Paint Bucket - ispunjava slično obojene oblasti, ili selekciju sa bojom prednjeg plana (Foreground Colour).

 

 

Alati za crtanje i kucanje:

 • Path Selection Tools - služi za selektovanje oblika (Shape) ili njihovih delova: Anchor Points, Direction Lines, i Direction Points.

 

 

 • Type Tool - služi za ispisivanje teksta.
 • Type Mask Tool - stvara selekciju u obliku teksta.

 

 

 • Pen Tools - omogućavaju iscrtavanje putanje (Path), pomoću koje se definiše oblik (Shape).

 

 

 • Shape Tools - služi za iscrtavanje oblika na normalnom ili Shape Layer-u.
 • Line Tool - služi za iscrtavanje linija na normalnom ili Shape Layer-u.
 • Custom Shape Tool - omogućava izbor posebnih oblika iz Custome Shape liste.

 

 

Alati za beleške, merenje i navigaciju:

 • Eyedropper Tool - semplira boju na slici sa mesta na kome se njome klikne.
 • Color Sampler Tool – pravi informaciju o vrednosti boja na koje kliknemo i čuva četiri informacije  u Info panelu.
 • Ruler Tool - meri razdaljinu, lokaciju i uglove.
 • Note Tool – daje vam mogućnost da ostavljate beleške u panelu Notes
 • Count Tool – pomoćna alatka za brojanje objekata na slici.

 

 

 • Hand Tool - pomera sliku unutar prozora dokumenta.
 • Rotate View Tool – rotira pregled slike koja je trenutno aktivna.

 

 

 • Zoom Tool - uvećava i smanjuje pogled na sliku.

 

 

3D alati:

 

3D Object Rotate Tool sa podmenijem

 

3D Orbit tool sa podmenijem

 

 

Kako se koristi alat

Kliknite na alat koji želite da koristite. Ako se u njegovom donjem desnom uglu nalazi mali trougao, pozicionirajte kursor iznad alata, stisnite i držite levi taster miša neko vreme, da biste videli skrivene alate.

Isto ovo se postiže upotrebom tastaturne prečice alata, koja je zapisana pored svakog alata u zagradi. Za prelazak na skrivene alate koristi se Shift+tastaturna prečica za određeni alat (u slučaju da je ova opcija isključena, idite na Edit > Preferences > General, zatim izaberite Use Shift Key For Tool Switch).

 

Menjanje kursora alata

Svaki alat ima dugačiji kursor, tj. ikonicu za njega, u većini slučajeva on je isti kao i ikonica za taj alat. Ako želite, možete da taj kursor privremeno promenite u precizniji, radi lakšeg rada. Idite na Edit > Preferences > Cursors...

Prozor Preferences za podmeni Cursors

 

Kursori (Painting Cursors):

 • Standard: kursor će biti prikazan isto kao ikonica alata.
 • Precise: prikazuje kursor kao krstić, radi preciznijeg selektovanja, bojenja...
 • Normal Brush Tip: spoljna linija kursora, pokazuje otprilike 50% oblasti koja će biti obojena, a na koju će biti naneta najveća količina boje.
 • Ful Size Brush Tip: linija kursora, pokazuje 100% oblasti koja će biti obojena.
 • Show Crosshair in Brush Tip: selektujete ovaj Check Box, da bi vam mali krst bio iscrtan unutar kursora za četkicu.

 

 

Option Bar (opciona linija)

Odmah ispod komandne linije nalazi se opciona linija (Options Bar). To je kontekstualni meni, što znači da se u zavisnosti od trenutno aktivnog alata u panelu sa alatima (Toolbox) na Options Bar-u prikazuju dodatne opcije za taj alat.

Options Bar i opcije koje su ponuđene prilikom aktivnog alata Brush Tool

 

Options bar i opcije koje su ponuđene prilikom aktivnog alata Erase Tool


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:4


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: