Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Adobe Illustrator CS5

Modul: Upoznavanje sa prostorom za rad

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Upoznavanje sa prostorom za rad u Illustrator-u


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test upoznavanje sa prostorom za rad u illustrator-u
- Upoznavanje sa prostorom za rad u Illustrator-u (PDF dokument)Prilikom pokretanja Adobe Illustrator-a CS5, pod uslovom da prethodno niste menjali standardna podešavanja (Default Settings), trebalo bi da na ekranu vidite raspored panela i menija isti kao na slici ispod. U slučaju da je vaš radni prostor izmenjen, preduzmite sledeće korake: Window > Workspace > Essentials.

 

Radni prostor se može podeliti u nekoliko celina:

 • Menu Bar (komandna linija),
 • Workspace Menu (radni meni),
 • Control Panel (kontrolni panel),
 • Toolbox (Tools Panel),
 • grupe panela
 • radna površina.

 

Menu Bar (komandna linija)

Na vrhu prozora nalazi se komandna linija (Menu Bar). Čak i ukoliko ste početnik u radu na računaru, primetićete da je komandna linija konceptualno slična svim ostalim programima koji imaju opcije otvaranja fajlova, čuvanja, korigovanja, štampanja, kao i mnoštvo drugih opcija.

 

Menu Bar se sastoji od padajućih menija: File, Edit, Object, Type, Select, Effect, View, Window i Help. Klikom na ime, otvaraju se njihovi podmeniji sa ostalim opcijama. Ako kliknete levim tasterom miša na neku komandu, rezultat će varirati u zavisnosti od komande koju ste izabrali.

 • Ukoliko komanda koju ste izabrali iza svog imena nema prateće simbole, Illustrator će je momentalno izvršiti.
 • Ukoliko komanda iza svoga naziva ima tri tačke (...), otvoriće se okvir za dijalog: Dialog Box.
 • Ukoliko komanda ima trougao pored imena, koji pokazuje na desno, pojaviće se podmeni. Posle toga možete odabrati neku od ponuđenih komandi iz podmenija.

 

U okviru za dijalog možete da vršite različite izbore. Mogućnosti koje se najčešće nude su sledeće:

 • Okvir sa padajućim menijem - Kliknite levim dugmetom miša na strelicu koja pokazuje na dole (nalazi se sa desne strane okvira) i otvoriće se padajući meni. Uz pomoć klizača (Scroll), dođite do željene opcije i izaberite je levim klikom.  Primer prozora za okvir sa padajućim menjem i okvir sa tekstom
 • Okvir sa tekstom - Kliknite unutar okvira ili prevucite (selektujte) vrednost koja se nalazi unutar njega kursorom miša. Zatim upišite novu vrednost.
 • Opciono dugme (Radio Button) - Kliknite unutar opcionog polja da biste ga izabrali ili poništili njegov izbor. Moguće je da ćete u slučaju da se nudi izbor između više opcionih dugmadi u grupi klikom na jedno, automatski deaktivirati ostala.  Primer prozora sa poljima za potvrdu: opciono dugme i kvadratić za potvrdu
 • Kvadratić za potvrdu (Check Box) - Kliknite unutar polja kvadratića da biste čekirali (štiklirali), odnosno dodatnim klikom odštiklirali i poništili željenu opciju.
 • Klizač (Slider) - Polvlačenjem klizača birate različita podešavanja ili vrednost za određeno podešavanje. Nekada vrednost možete uneti u okvir sa tekstom ili do te vrednosti doći stavljajući klizač na mesto koje određuje tu vrednost.
 • Komandno dugme - Kao što je već rečeno, klikom na dugme iza koga slede tri tačke (...) otvoriće se novi prozor (Dialog Box). Klikom na dugme OK ili na dugme Done, zatvoriće se novi prozor i primeniti izmene prema zadatim podešavanjima. Klikom na dugme Cancel, zatvoriće se prozor ne primenjujući izmene. Isto postižete i pritiskom tastaturne prečice Esc (Escape).

 

File Menu sadrži standardne opcije većine programa. Oni sa kojima ćete se u početku najviše susretati su:

 

 • (New...): pravljenje novog dokumenta (o čemu ćemo govoriti kasnije),
 • (Open...): otvaranje postojećih dokumenata,
 • (Open Recent Files): otvaranje poslednjih deset dokumenata na kojima ste radili,
 • (Browse in Bridge): pregled i otvaranje dokumenata iz programa Adobe Bridge,
 • (Close): zatvaranje dokumenta koji je trenutno aktivan,
 • (Close All): zatvaranje svih dokumenata koji su otvoreni,
 • (Save): čuvanje aktivnog dokumenta,
 • (Save As...): čuvanje aktivnog dokumenta u nekom drugom formatu ili pod drugim imenom,
 • (File Info…): skup svih informacija koje dokument sadži u sebi – Metadata,
 • (Print…): uređenje parametara vezanih za štampanje dokumenta i pokretanje štampe,
 • (Exit): napuštanje programa.

 

Edit Menu sadrži sve one osnovne opcije koje ćete koristiti za uređivanje dokumenta, kao što su:

 

 • (Undo): ukoliko napravite grešku u toku rada, možete se vratiti jedan korak ili više koraka unazad. Isto ćete uraditi i tastaturnom prečicom Ctrl+Z,
 • (Redo): ovom komandom možete poništiti jedan ili više koraka unazad (Undo) vraćajući se na prethodno stanje. Isto ćete uraditi i tastaturnom prečicom Shift+Ctrl+Z,
 • (Cut, Copy, Paste, Paste in Front, Paste in Back…): šta god da je u datom momentu izabrano, bilo da je to ceo dokument, izabrani objekti itd., opcija Cut će isti iseći i ukloniti ga, dok će Copy samo iskopirati, ne brišući objekat na kom je izvršena komanda. Uz pomoć komande Paste, ono što je isečeno/iskopirano (Cut/Copy), biće prenešeno na novu željenu poziciju i to na vrh postojećih objekata ili ispod njih (u zavisnosti od toga koju smo komandu Paste izabrali),
 • (Clear): izabrani objekti će biti uklonjeni,
 • (Tracing Presets…, Print Presets…, Perspectiv Grid Presets…): predefinisane opcije za uređenje nekih najčešće korišćenih komandi u radu sa Illustrator-om,
 • (Keyboard Shortcuts): tastaturne prečice su od velike važnosti u Illustrator-u jer nam omogućuju olakšan i ubrzan rad. Bilo bi veoma korisno da ih pregledate i za početak naučite one najosnovnije koje će vam u početku biti potrebne. Kako kurs bude odmicao, učeći nove komande i opcije, pokušajte da naučite i njihove tastaturne prečice. Ovde možete, osim pregleda, i da ih menjate po želji. Komanda je Edit > Keyboard Shortcuts…

 

 

Pri vrhu prozora ćete primetiti padajući meni Set. U njemu se nalaze trenutno zapamćeni setovi. Ispod njega se nalazi padajući meni tastaturnih prečica za komande iz menija i alate. Centralni deo zauzimaju skraćenice, koje su radi lakšeg pronalaženja svrstane u dve grupe, npr. za skraćenice iz padajućeg menija Menus Commands (komande iz padajućih menija npr. File, Edit, Object...), dok su za alatke u grupi Tools.

Pojedinim skraćenicama u komandama iz padajućih menija pristupate tako što kliknete na trougao pored imena menija, a zatim na željenu skraćenicu iz te grupe.

Pošto vidite koja je skraćenica za datu komandu, možete kliknuti na nju da biste upisali novu.

 

Kada završite sa upisivanjem nove skraćenice, Illustrator će vas obavestiti u slučaju da je ta skraćenica već zauzeta porukom u dnu Dialog Box-a. Sa desne strane možete videti sledeće ikonice:

 • OK - klikom na ovu komandu prihvatate novu skraćenicu,
 • Cancel - poništavate sve promene koje ste napravili u Dialog Box-u,
 • Save - čuva novi set tastaturnih prečica,
 • Delete - briše sačuvani Set  tastaturnih prečica,
 • Export Text - čuva postojeće stanje tastaturnih prečica tj. set kao tekstualni dokument.

 

 

Ispod prikaza tastaturnih prečica se nalaze još tri ikonice:

 • Undo/Redo: u slučaju da promenite određenu tastaturnu prečicu, Undo će vas vratiti na pređašnje stanje te prečice, a ikonica će se preimenovati u Redo. Klikom na Redo ćete se opet vratiti na promenjenu verziju prečice.
 • Clear: briše tastaturnu prečicu za izabranu komandu ili alatku.
 • Go To: u slučaju da ste uneli tastaturnu prečicu koja već postoji za neku alatku ili komandu, ova ikonica će vas prebaciti u prikaz na nju kako biste joj dali novu prečicu.

 

 

Pošto izvršite izmene u meniju tastaturnih prečica, možete sačuvati izmene:

 • u trenutnom setu (ukoliko nije predefinisani set proizvođača, Illustrator Defaults),
 • u novom setu kojem ćete dati ime, a on će biti zasnovan na izmenama koje ste izvršili u trenutno aktivnom setu.

 

Određene komande moraju da budu sastavljene od kombinacija tastaturnih prečica. Prečice za komande iz padajućih menija moraju da sadrže Ctrl i izabranu tastaturnu prečicu ili Function Keys (F1-F12). U suprotnom ćete dobiti poruku upozorenja. Za razliku od njih, tastaturne prečice alatki ne mogu imati kombinaciju Ctrl ili Alt tastera sa određenim drugim slovom na tastaturi, kao ni Function Keys.

Tom novokreiranom setu možete pristupiti iz padajućeg menija Set. Da biste izbrisali set, otvorite ga, a zatim kliknite na ikonicu kante za otpatke.

Za sada je važno da ste upućeni u to da sve komande u Illustratoru-u imaju svoje tastaturne prečice i da su one veoma korisne u radu. S obzirom na to da vam je većina komandi za sada nepoznata, najbolje bi bilo da se po završetku svake lekcije vratite na ove prečice i pregledate one čije ste komande u toj lekciji naučili, kako biste ih i sami probali.

O ostalim padajućim menijima (Object, Type, Select, Effect, View, Window i Help) i njihovim opcijama govorićemo dok budemo obrađivali te oblasti Illustrator-a ponaosob.

U nastavku komandne linije nalaze se dve ikone za pristup nekim često korišćenim komandama u okviru Illustrator-a:

 

 1. Link na Adobe Bridge aplikaciju
 2. Arrange Documents - meni za izbor prikaza više aktivnih dokumenata

 

Na samom kraju Menu Bar-a nalazi se Workspace Menu.


Tools Panel (panel sa  alatkama - Toolbox)

Na levoj strani ekrana je panel sa alatkama (Tools) poznatiji kao Toolbox. Ovo je mesto gde ćemo naći sve različite alate koji su nam potrebni za rad na dokumentima. U Illustrator-u CS5 predefinisan izgled alatki je u dve kolone, ali ih možemo staviti samo u jednu kolonu klikom na dva trouglića (strelice) na samom vrhu panela. Kliknite ponovo ukoliko želite da vratite na dve kolone. Ukoliko želite da Toolbox sklonite na drugo mesto ili uklonite, kliknite na dve isprekidane linije na vrhu, odmah ispod dva trouglića, držeći taster miša pomerite panel gde god vam odgovara u okviru radne površine. Videćete da se pojavo “X”  pored dve strelice u vrhu. Klikom na njega sakrićete ceo panel, a opet ga vratiti opcijom Window > Tools. Pripojićete ga opet uz levu stranu radnog prostora tako što ćete ga povući ka njoj i kada se pojavi plava linija koja označava da će se panel "pripojiti" uz tu stranu, pustite miša.

ToolBox privezan i ToolBox slobodan

 

Neki od alata iz Toolbox-a imaju svoje opcije koje se modifikuju u slučaju kada dvaput kliknete na neku od alatki. Ukoliko postoji, otvoriće se ili Dialog Box opcija za izabranu alatku ili njen panel u kom se vrši kontrola nad alatkom (panele i grupe panela ćemo obraditi u sledećoj lekciji).

 

U panelu sa alatkama postoje alati koji u sebi sadrže nekoliko podalata ili alata slične namene. Mali trougao, koji se nalazi desno od alatke, pokazuje da ona sadrži još jedan ili više skrivenih alata. Ako kliknete na takvu alatku i držite par sekundi levi taster miša na njoj, pojaviće se podmeni sa skrivenim alatkama, njihovim nazivom i tastaturnom prečicom. Crni kvadratić ispred alatke pokazuje koja je alatka od ponuđenih aktivna.


 

 

Ukoliko kursorom miša dođete do neke druge alatke i pustite levi taster miša, ta alatka će biti prikazana u ToolBox-u, dok će ostale biti skrivene. Možete da kliknete na vertikalno polje sa desne strane podmenija, koje ima trouglić na sebi, da biste izdvojili te skrivene alatke kao posebne u novom prozoru, koji ćete potom isključiti na "X".

 

Određena alatka se aktivira tako što mišem kliknemo na nju, a deaktivira prelaskom na neku drugu alatku. Alatke imaju široki spektar funkcija  pa njima možemo crtati, bojiti, selektovati objekte, pisati, vršiti navigaciju u okviru dokumenta, itd. U svakoj od narednih lekcija ćemo se upoznavati sa određenom alatkom ili grupoma alatki koje se iza nje u Tools Panelu kriju.

 

Control Panel (kontrolni panel)

Odmah ispod komandne linije (Menu Bar) nalazi se kontrolni panel (Control Panel). Opcije prikazane u kontrolnom panelu variraju u zavisnosti od tipa objekta ili alatke koju ste izabrali, i na osnovu toga će se menjati. U toku rada u Illustrator-u, često će se ponavljati neke od standardnih opcija ovog panela, poput Fill Color - ispuna bojom, Stroke Color- boja konture, Stroke - dodatne opcije za izgled konture otvaraju Stroke Panel, Style - izbor stila, Opacity- opcije providnosti objekata otvaraju Transparency Panel, Document Setup - podešavanje opcija aktivnog dokumenta, Preferences - opcije vezane za izgled interfejsa Illustrator-a i dodatna podešavanja vezana za sam program.

 

Svaka nova operacija će, u kontrolnom panelu, pružati dodatne opcije za trenutnu alatku ili komandu, i još mnogo toga što bi vam pomoglo u radu.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:12


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: