Utisci korisnika

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Adobe InDesign CS5.5

Modul: Rad sa grafičkim i tekstualnim objektima u InDesign-u

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Unošenje vektorske i rasterske grafike


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test unošenje vektorske i rasterske grafike
- Unošenje vektorske i rasterske grafike (PDF dokument)InDesign može da otvori veliki broj različitih formata rasterskih i vektorskih grafika, koje je najbolje da prethodno obradite u programima kao što su Adobe Illustrator ili Photoshop, s obzirom da InDesign nema alatke uz pomoć kojih možete vršiti detaljnu obradu grafike, već samo prikaz u onutar okvira koje okreirate za tu svrhu. Ali zato imate mogućnos da unešenu grafiku obradite u njenom izvornom programu ili programu koji je namenjen za to, u slučaju kada je selektujete i pokrenete komandu Edit > Edit Original ili ukoliko držite Alt i dva puta kliknete na grafiku koju želite da obradite. Ukoliko želite sami da izaberete u kojem će programu biti otvorena grafika, najbolje je da iz podmenija Edit > Edit With > ... odaberete željeni program i u njemu otvorite grafiku.

 

 

 

Što se tiče vektorskih dokumenata, InDesign najbolje radi sa EPS, PDF i Ai formatima, a kada su u pitanju rasterski dokumenti najbolje radi sa TIFF i PSD formatima. Pored toga, u InDesign možete ubaciti, odnosno importovati sledeće formate:

 • BMP - izvorni Windows bitmap format
 • EPS - PostScritpt format namenjen za profesionalno štampanje
 • GIF - rasterski format namenjen za Web
 • PNG - savremenija verzija GIF formata namenjena za Web
 • JPEG - rasterski format namenjn uglavnom za Web; standardni format fotografija
 • Ai - izvorni format programa Adobe Illustrator
 • PDF - PostScript format
 • PSD - izvorni format programa Photoshop
 • TIFF - standardni format za obradu profesionalnih fotografija i štampanje


Prilikom unosa dokumenata koji su kreiranu u Illustrator-u ili Photoshop-u, unećete i Spot boje ukoliko su postojale u njemu, a njih ćete potom moći da nađete kao uzorke u panelu Swatches.

Formati koje ne podržava InDesign su uglavnom izvorni vektorski formati iz programa poput AutoCad, CorelDraw, kao i SVG format - HTML jezik za prikazivanje vektorske grafike. Zato bi najbolje bilo ukoliko koristite takav program da dokument sačuvate kao EPS kako bi ste ga uspešno uneli u InDesign.

Postoji razlika između vektorskih i rasterskih formata. Iako ih ne možete detaljno uređivati u InDesign-u kao u izvornim programima, vektorski formati su i dalje bazirani na vektorima što automatski znači da možete uvećati grafiku ili smanjiti koliko želite, a da pri tom ne izgubite na kvalitetu slike, dok u sa rasterskim dokumentom nije takav slučaj. Ukoliko uvećate rasterski dokument postoji mogućnost (u zavisnosti od uvećanja, kvaliteta i rezolucije samog rasterskog dokumenta) da će izgubiti na kvalitetu.

 

 

 

Kao što smo videli u lekciji gde smo kreirali okvire i vektorske objekte, okvir za grafiku može biti kreiran okvir, vektorski objekat, čak i objekat koji smo sami nacrtali Pen ili Pencil alatkom, ukoliko je zatvorena vektorska putanja. Postoji više načina da unesete grafiku. Komanda za unos grafike u aktivni dokumen nalazi se u padajućem meniju File > Place...  (Ctrl+D), čime otvarate Place Dialog Box.

Ukoliko želite da ubacite grafiku u postojeći okvir koji ste za to namenili, selektujte ga i potom pokrenite Place Dialog Box, ukoliko niste selektovali određeni okvir, po unosu grafike InDesign će Vam dati mogućnost da ga odaberete ili da kreirate novi Marquee metodom (klik+prevlačenje kreira okvir u koji će biti smeštena grafika).

 

 

Izgled Place Dialog Box-a uz pomoć kojeg nalazite grafički dokument na Vašem računaru

 

U donjem levom uglu se nalaze tri Check Box-a:

 • Show Import Options - pre otvaranja grafike prikazuje opcije unosa grafike u zavisnosti od izabranog formata dokumenta.
 • Replace Selected Item - ukoliko ste selektovali okvir koji je već u sebi imao grafiku, štikliranjem ove opcije ćete je zameniti novom grafikom koju izaberete
 • Create Static Captions - ukoliko je štiklirana ova opcija pored unosa odabrane grafike, InDesign će Vam ponuditi da odmah zatim kreirate i tekstualni okvir koji će sadržati ime selektovane grafike, zasebno od okvira u kojem je grafika


Ukoliko ste pre pokretanja komande Place selektovali prazan vektorski objekat, bilo tekstualni, grafički ili običan, grafika će biti ubačena unutar njega, ukoliko ste selektovali okvir sa već postojećom grafikom i štiklirali opciju -Replace Selected Item- zamenićete staru grafiku novom koju ste odabrali. Ukoliko Vam opcija -Replace Selected Item- nije štiklirana, InDesign očekuje da sami nađete okvir ili kreirate jedan, što se dešava i kada niste selektovali nikakav okvir. Tada će klikom na komandu Open, Dialog Box -Place- biti zatvoren, a kursor će imati u desnom uglu četku i prikaz grafike koju unosite, do momenta kada ne kliknete na određeni okvir ili vektorski objekat, ili kreirate sami novi okvir za unešenu grafiku.

 

 

 

Izgled kursora dok ne odaberete okvir u koji će biti ubačena grafika

 

Kada Vam kursor ovako izgleda, odnosno kada InDesign očekuje odabir okvira, u mogućnosti ste to da poništite tastaturnom prečicom Esc ili izaberite drugu alatku u ToolBox-u.

InDesign Vam daje mogućnost izbora više dokumenata za unos iz Dialog Box-a -Place-. Selektujte više grafičkih dokumenata, klikom na Open zatvorite Dialog Box, a kursor će u ovom slučaju pored četkice imati i broj koji se odnosi na broj unetih dokumenata. Tastaturnim prečicama strelica ulevo i udesno, možete da menjate prikaz dokumenta koji će biti unešen u slučaju da kliknete na okvir ili vektorski objekat. Sada možete sve te unešene dokumente da postavite u različite okvire, klikom na različite okvire, postavljaćete jednu po jednu grafiku.

Pored Place komande, InDesign Vam daje mogućnost da prenesete dokument direktno iz foldera Windows-a ili Mac-a. Selektujte grafički dokument u folderu i potom ga prenesite u InDesign, onog momenta kada budete pustili levi taster miša, pojaviće se kursor koji smo malo pre prikazali, očujući da izaberete ili napravite okvir za grafiku. U slučaju da ste na ovaj način uneli grafiku u InDesign i pustili levi taster miša kada je kursor bio na okviru ili vektorskom objektu, InDesign će grafiku direktno u tu i postaviti.

Kada ubacite grafiku u InDesign, to ne znači da je ona automatski postala deo tog dokumenta, već da je Linked File (povezani fokument putem linka). InDesign je otvara i prikazuje samo na osnovu njene "adrese" na računaru (npr. C:\Windows\Pictures), odnosno Link-a. To  je nešto na šta trebate da obraćate pažnju jer "Linked Files" imaju svoje prednosto što ne povećavaju veličinu dokumenta, a samim tim brže otvarate i radite u dokumentu, ali isto tako imaju i svoje mane. U slučaju kada se "pokida" veza između dokumenta u InDesign-u i Linked dokumenta (unešene slike na njenoj izvornoj poziciji na računaru), ona neće moći da se vidi u InDesign-u. Zato je nekada potrebno od takvog dokumenta napraviti Embeded Link (ugrađena veza) čime dobijamo grafiku koja je faktički postala deo InDesign dokumenta u koji smo je ubacili i na taj način je ne možemo nikako izgubiti, ali nam je dokument veći za njenu veličinu u Kb (Kilobytes).


Panel Links

Panel Links je koristno pomagalo u slučaju kada radite sa unošenjem grafike u InDesign. Možete ga pokrenuti komandom Window > Links ili tastaturnom prečicom Shift+Ctrl+D. U ovom panelu ćete imati detaljan uvid u sve dokumente koje ste uneli, u to da li su Linked ili Emebed, možete videti sve informacije vezane za grafiku itd.

 

 

 

 1. Trouglić ispred prikaza slike znači da postoji više istih slika u dokumentu; broj kopija možete videti odmah posle imena - (5) -
 2. Trenutno selektovana grafika označena plavom bojom
 3. Oznaka da je izgubljena veza (Link) sa unešenom grafikom; klikom će Vam se otvoriti Dilaog box iz kojeg možete ponovo locirati sliku na računaru (komanda Relink)
 4. Oznake sa desne strane označavaju na kojoj se stranici nalazi grafika, prikazana oznaka -PB- znači da se grafika nalazi van stranica
 5. Relink - otvara Dialog Box za traženje "missing link" (izgubljene veze) ili u slučaju kada želite grafiku da zamenite nekom drugom
 6. Go to Link - centrira na radnoj površini trenutno selektovanu grafiku u panelu
 7. Update Link - u slučaju da ste na unešenoj grafici izvršili određene promene u drugom programu (ako je ona Likned File), te izmene se neće videti u InDesign-u ali će ih on primetiti (prikazuje ikonicu trougla sa znakom uzvika u sebi) i ponuditi ovu opciju koja ažurira vezu sa unešenom grafikom
 8. Edit Original - otvara izvorni program trenutno selektovane grafike u kojem možete izvršiti promene koje će biti automatski zapamćene u InDesign-u
 9. Link Info - Informacije vezane za trenutno selektovanu grafiku


Ukoliko ste određenoj grafici primenili transformacije (Rotate, Scale, Shear) prilikom izmene grafike (ReLink), InDesign će zameniti samo sliku ali će na njoj ostaviti iste transformacije.

Ukoliko kliknete na prikaz grafike u panelu Links desnim tasterom miša, otvoriće Vam se meni sa nekim dodatnim komandama:

 

 

 

Pored poznatih komandi - Relink..., Go To Link, Edit Original, Edit With, tu su i:

 • Copy Link(s) To... - pruža Vam mogućnost da selektovane grafike u panelu kopirate u novom folderu na računaru
 • XMP File Info - detalje informacije selektovane grafike koje se mogu naći u Dialog Box-u -File Info-
 • Embed Link - komanda koju smo pominjali ranije, služi za ubacivanje selektovane grafike u sam dokument InDesign-a u kojem radite, čime povećavate njegovu veličinu ali ne možete da izgubite Link. Takva grafika će u panelu Links i dalje moći da se vidi samo će imati ikonicu  kojom Vas InDesign obaveštava da je to Embeded Link

 

 

 

 • Hide Link Information Pane - sakriva deo panela koji prikazuje sve informacije vezane za selektovanu grafiku
 • Reveal in Explorer; Bridge; Mini Bridge - prikaz selektovane grafike u eksploreru, programu Bridge ili njegovoj mini verziji koja se nalazi u sastavu InDesign-a


Većinu pomenutih komandi možete videti i u slučaju kada otvorite meni sa opcijama panela Links.


Uklapanje grafike u okvir

Prvi korak u radu sa unosom grafike u dokument InDesign-a smo naučili, sada sledi drugi, a to je postavljanje grfike u okvir i uklapanje sa okvirom. Ono što ćete raditi u najvećem broju slučajeva jeste da napravite okvir na željenom mestu u okviru dizajna vaše stranice, u odgovarajućim dimenzujama, a da potom i samo unesete grafiku u njega. Ali u ovoj lekciji ćemo naučiti kako da uradite i mnogo više od toga.

Ono što smo do sada ustanovili jeste da svaka unešena grafika u InDesign-u se nalazi u okviru, bilo da je to selektovani kada ste ubacili grafiku komandom Place, bilo da ste sami napravili Marquee okvir u koji je postavljena grafika, čak i kada samo klikente bez da kreirate okvir, znajte da je InDesign postavio Vašu grafiku u određenom okviru koji sam formirao. To znači da možete vršiti izmene i transformaciju odvojeno za okvir i grafiku u njemu, evo i kako:

U slučaju da selektujete grafiku alatkom Selection Tool klikom u okviru nje, izabraćete okvir grafike i prilikom transformacije, uticaćete samo na njega, dok ukoliko selektujete grafiku alatkom Direct Selection Tool izabraćete grafiku unutar okvira.

Selektujte grafiku bilo kojom od alatki za selekciju, a potom utičite na to sa čime trenutno želite da radite ikonicama iz kontrolnog panela, koje smo pomenuli u jednoj od pređašnjih lekcija - Select Container (selekcija okvira) i Select Content (selekcija grafike unutar okvira).

 

 

 

Selektujte grafiku alatkom Selection Tool, a potom ćete prelaziti sa selekcije okvira na selekciju grafike, i obratno, u slučaju kada dva puta kliknete levim tasterom miša na grafiku.

Primetićete da se kursor kao i boja graničnog okvira menjaju kada je selektovan okvir i kada je selektovana grafika. Kursor izgleda kao crni trougao kada je preko selektovanog okvira, dok u prelaska kursorom preko selektovane grafike, kursor izgleda kao bela šaka, koja asocira na prevlačenje grafike unutar granice okvira, čime odlučujete koji deo nje će se u okviru videti.

 

 

Na slici levo selektovan je okvir, dok je na slici desno selektovana grafika unutar okvira

 

Oba granična okvira imaju standardne kontrolne ručkice u obliku belih kvadrata uz pomoć koji možete najbrže vršiti dve transformacije - Scale i Rotate. Ukoliko smanjite okvir, to ne znači da ste smanjili i grafiku u njemu, već samo deo kroz koji se grafika vidi. Isto važi i u slučaju kada menjate veličinu grafike, ukoliko je npr. jako uveličate ne znači da ste time uvećali i okvir već samo prikaz grafike u okviru iste veličine.

 

 

Na slici levo okvir je ostao iste veličine ali je grafika povećana, dok je na slici desno
grafika ostala iste veličine ali je okvir smanjen

 

Dokle god Vam je selektovana grafika, sve transformacije se odnose samo na nju i na taj način možete pozicionirati uveličan/smanjen deo grafike u okviru. Ukoliko ni grafika, niti okvir nisu selektovani, izaberite Direct Selection i prinestite kursor okviru dok se ne pojavi (bez klika i selekciju), kada se pojavi možete da kliknete na jednu od tačaka usidrenja (Anchor Points) okvira i na taj način držeći levi taster miša, vršite izmene okvira prevlačeći tačku usidrenja na novu poziciju. Takođe, kada je selektovan okvir, možete odabrati Pen Tool ili jednu od alatki skrivenu u grupi sa njom (mada smo videli da ih sve možemo koristiti u radu sa Pen alatkom koristeći samo tastaturne prečice) kako bi ste vršili izmene na izgledu okvira uz pomoć tačaka usidrenja i njenih ručkica (ukoliko ima Smooth Anchor Point). To ne možete raditi sa grafikom koja se nalazi u okviru, na njoj možete vršiti samo osnovne transofmacije.

Kako ne bi ste morali sami da centrirate grafiku u okviru, izmeštanjem uz pomoć pametnih vođica, postoje komande u InDesign-u koje Vam olakšavaju centriranje, a nalaze se kao ikonice na desnoj strani Kontrolnog panela, kao i u padajućem meniju Object > Fitting > ...

 

 

 

Ikonice Frame Fitting u kontrolnom panelu

 

 • Fill Frame Proportionally  - ova komanda uvećava/umanjuje grafiku kako bi se proporcionalno poklopla sa okvirom i tako ga celog ispunila čak iako joj se ne vidi određeni deo. Time se grafici ne menja odnos dužine i širine. Na taj način ne postoji praznina između okvira i grafike u njoj ukoliko je grafika manja. Tastaturna prečica je Alt+Shift+Ctrl+C.
 • Fit Content Proportionally  - ova komanda uvećava/umanjuje grafiku dok se proporcionalno ne poklopi sa okvirom ali će se u ovom slučaju cela videti, ponovo zadržavajući izvornu proporciju. Tastaturna prečica je Alt+Shift+Ctrl+E.

 

 

 

 • Fit Frame to Content  - ova komanda uvećava/umanjuje okvir dok ne bude veličine grafike u njemu. moraju da budu istih proporcija jer u suprotnom može da se desi da proširite ili suzite grafiku. Tastaturna prečica je Alt+Ctrl+C.
 • Fit Content to Frame   - ova komanda uvećava/umanjuje grafiku dok ne stane cela u okvir. Obratite pažnju na to da okvir i grafika moraju da budu istih proporcija jer u suprotnom može da se desi da proširite ili suzite grafiku. Tastaturna prečica je Alt+Crtl+E.
 • Center Content  - ova komanda centrira grafiku u njenom okviru. Tastaturna prečica je Shift+Ctrl+E.


Među ovim komandama postoji i Frame Fitting Options... koja otvara istoimeni Dialog Box, u kojem možete da podesite kako će InDesign postavljati novounešene grafike u njihovim okvirima.

 

 

 

 • Auto Fit - štikliranjem ove opcije Vaš okvir će uvek biti veličine grafike i prilikom promene veličine će biti zavisni jedan od drugog menjajući se jednako
 • Fitting - padajući meni za izbor jedne od opcija za uklapanje grafike sa okvirom
 • Align from - izbor tačke gde će se poklopiti grafika i okvir
 • Crop Amount - isecanje vidljivog dela grafike okvirom u mm sa gornje, donje, leve i desne strane. Klikom na polomljeni lanac isecanje sa svih strana će biti jednako


Content Grabber

Kada prelazite kursorom preko centra grafičkog objekta koji u sebi sadrži određenu grafiku, u slučaju da nije selektovan pojaviće se tzv. Content Grabber, krug koji Vam ukazuje na to da ćete klikom izabrati grafiku unutar okvira (čak i u slučaju da to uradite alatkom Selection Tool), a u slučaju da kliknete na taj krug i prevlačite, vršili bi ste izmeštanje grafike unutar okvira.

 

 

Na slici možete videti izgled Content Grabber-a u trenutku kada prelazite kursorom preko centra grafičkog
objekta koji nije selektovan, a u sebi sadrži određenu grafiku

 

Content Grabber može da bude korisno pomagalo koje Vam omogućava da automatski (alatkom Selection i Direct Selection Tool) selektujete jednim klikom željeni deo objekta - okvir ili grafiku unutar njega. Ukoliko ga ne vidite ili želite da ga sakrijete, to možete uraditi pokretanjem komande View > Extras > Hide/Show Content Grabber (Hide - ukoliko je prikazan i želite da ga prikrijete; Show - ukoliko ga ne vidite a želite da vidite ovo pomagalo).

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:0


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: