Utisci korisnika

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Ekonomika i organizacija poslovanja

Modul: Osnovi poslovnih finansija

Autor: Goran Mitić

Naziv jedinice: Troškovi poslovanja


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test troškovi poslovanja
- Troškovi poslovanja (PDF dokument)Ulaganje u reprodukciju i trošenje elemenata proizvodnje


Uslov za ostvarivanje rezultata preduzeća je ulaganje u reprodukciju elemenata proizvodnje (elemenata reprodukcije), odnosno, materijala, sredstava za rad i radne snage. Sredstva za proizvodnje u procesu reprodukcije gube svoje prvobitne karakteristike da bi se dobili novi proizvodi. Istovremeno se odvija i proces trošenja vrednosti sredstava za proizvodnju i stvaranje novih vrednosti.

Ulaganje u reprodukciju ispoljava se u dva oblika i to kao:

 • trošenje elemenata proizvodnje
 • angažovanje vrednosti u procesu reprodukcije.


Trošenje elemenata proizvodnje

Trošenje elemenata proizvodnje odvija se tako što radna snaga uz pomoć sredstava za rad deluje na materijal radi dobijanja novog proizvoda. Trošenje se ispoljava kao:

 • trošenje radne snage
 • trošenje materijala
 • trošenje sredstava za rad.

Naturalni i novčani vid trošenja

Trošenje elemenata proizvodnje ispoljava se u dva vida:

 • naturalni vid trošenja
 • novčani (finansijski) vid trošenja.


Naturalno trošenje je proces menjanja upotrebnih vrednosti elemenata proizvodnja. Trošenjem elemenata proizvodnje u naturalnom vidu nastaju utrošci.Utrošci

Utrošci su količine elemenata proizvodnje koji se troše u procesu reprodukcije.

Kao bitno svojstvo utrošaka, količina utrošenih elemenata proizvodnje zavisi od intenziteta trošenja i vremena trošenja. Intenzitet trošenja predstavlja količinu utrošaka elemenata proizvodnje u jedinici vremena.

Utrošci elemenata proizvodnje razlikuju se po:
 • stima na kojima nastaju
 • mogućnostima meranja
 • jedinicama mere kojima se iskazuju
 • vezi s nosiocima 
 • drugim karakteristikama.

Za pojam utroška nije bitno da li oni nastaju na radnim mestima na kojima se proizvode novi proizvodi (tehnološka radna mesta ili radna mesta izrade), ili nastaju na drugim radnim mestima (netehnološka – režijska radna mesta).

Utrošci elemenata proizvodnje uslovljeni su:
 • tehničkim 
 • organizacionim faktorima.Tehnički faktori trošenja

Tehnički faktori trošenja su oni tehnički elementi na kojima se zasniva tekuća proizvodnja i koji na proizvodnju utiču direkno ili indirektno.

Najznačajnije grupe tehničkih faktora su:
 • karakteristike proizvoda
 • karakteristike tehnološkog procesa
 • karakteristike sredstava za rad
 • karakteristike materijala
 • tehnički uslovi rada
 • tipovi proizvodnje 
 • novo tehničke opremljenosti rada.Organizacioni faktori trošenja

Organizacioni faktori su određena dejstva radnika i kolektiva preduzeća na proces reprodukcije. Dejstvo organizacionih faktora na utroške elemenata proizvodnje ispoljava se u određenim slabostima na polju iskorišćavanja tehničkih uslova privređivanja. Pod njihovim uticajem stvarni utrošci elemenata proizvodnje povećavaju se u odnosu na neophodne utroške za proizvodnju određenog proizvoda.

Drugi vid trošenja elemenata proizvodnje je novčani vid. Izražavanjem trošenja elemenata proizvodnje u novčanom vidu dobijaju se troškovi.

Troškovi predstavljaju novčani izraz utrošaka. Da bi postojali troškovi neophodno je da do trošenja dolazi u procesu reprodukcije, odnosno samo ona trošenja koja nastaju u proizvodnji ili prometu imaju karakter troška.Utrošci elemenata proizvodnje

Prema elementima proizvodnje koji se troše, utrošci se dele na:
 • utroške materijala
 • utroške sredstava za rad
 • utroške radne snage.


Utrošci materijala

Utrošci materijala su količine upotrebnih vrednosti materijala utrošene u proizvodnji. Osnovna karakteristika trošenja materijala u procesu proizvodnje je postepeno unošenje materijala u proces proizvodnje i njegova jednokratna upotreba u tom procesu.

U zavisnosti od faktora koji uslovljavaju trošenje, utrošci materijala se dele na:
 • standardne utroške 
 • stvarne utroške.


Standardni utrošci materijala nastaju pod delovanjem tehničkih faktora. Oni predstavljaju izraz maksimalne racionalnosti trošenja.

Standardni utrošci materijala predstavljaju stvarno utrošene količine materijala u procesu proizvodnje. Oni su veći od standardnih utrošaka za iznos utrošaka nastalih pod uticajem organizacionih faktora. Osnovni pojavni oblici organizaciono uslovljenih utrošaka materijala su:
 • škart materijala
 • kalo materijala 
 • rastur materijala.Škart, kalo i rastur materijala

Škart materijala nastaje usled nabavke pogrešnog materijala, grešaka u konstrukciji proizvoda, pogrešno izvedenog procesa rada, primena neadekvatnih sredstava za rad...

Kalo materijala predstavlja gubljenje određenih karakteristika materijala (mase, upotrebne vrednosti, itd.). Nastaje usled nepoštovanja režima uskladištenja i manipulacije materijalom (temperatura, vlaga, rukovanje materijalom, itd.).

Rastur materijala nastaje usled prekomernog, neracionalnog trošenja materijala. Nastaje i usled organizacionih slabosti i iskazuje se u nemogućnosti kontrole trošenja omogućavajući rastur i rasipanje materijala.Materijal


Sa stanovišta uloge u procesu reprodukcije razlikuju se sledeće grupe materijala:
 • osnovni materijal (materijal za izradu)
 • pomoćni materijal i energija
 • režijski materijal.


Osnovni i pomoćni materijal

Osnovni materijal služi za izradu gotovog proizvoda. Na trošenje osnovnog materijala utiču:
 • karakteristike proizvoda
 • karakteristike tehnološkog procesa
 • karakteristike sredstava za rad
 • karakteristike samog osnovnog materijala 
 • tehnički uslovi rada.

Pri izradi proizvoda pored osnovnog materijala troši se i određena količina pomoćnog materijala. Ovaj materijal ulazi u sastav proizvoda ili potpomaže odvijanje tehnološkog procesa i tako omogućava dobijanje novog proizvoda.Režijski utrošci

Režijski utrošci materijala nastaju trošenjem materijala na pripremno – završnim radnim mestima odnosno na poslovima:
 • održavanja sredstava za rad
 • uređenja radnog mesta
 • zaštite na radu
 • organizavanja nabavke
 • skladištenja
 • prodaje, itd.

Zajedničko svim režijskim utrošcima materijala je da ne ulaze u suspstancu novog proizvoda.Utrošci sredstava za rad

Utrošci sredstava za rad su pretpostavljeni iznosi fizičke istrošenosti sredstava za rad.

Osnovna karakteristika trošenja sredstava za rad je jednokratno unošenje u proces proizvodnje i višekratna upotrebljivost u tom procesu. Osnovni oblici stvarnog trošenja sredstava za rad su:
 • habanje
 • starenje 
 • lom i kvar.


Utrošci radne snage

Radna snaga je skup fizičkih i umnih sposobnosti čoveka da radi. Intenzitet trošenja radne snage izražava se količinom radne snage koja se troši u jedinici vremena. Standardni intenzitet je onaj intenzitet koji obezbeđuje minimalne utroške rada po jedinici proizvoda.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:12


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: