Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Adobe Illustrator CS5

Modul: Transformacija vektorskih putanja i objekata

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Transformacija vektorskih putanja i objekata


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test transformacija vektorskih putanja i objekata
- Transformacija vektorskih putanja i objekata (PDF dokument)Crtanje objekata u Illustrator-u je samo početak stvaranja kompletnog izgleda vaše grafike. Onog momenta kad napravite jedan objekat ili više objekata, možete ih deformisati i manipulisati njima na mnogo načina. Time ćete dobiti nove oblike i šansu da iskažete kreativnost. Ovakvi procesi se zovu transformacija, a to podrazumeva i najmanje izmeštanje objekta, njegova promena veličine ili rotiranje.

Svaka stranica dokumenta je, kao što smo već rekli, određena X i Y koordinatama. Objekti su pozicionirani u okviru stranica takođe na osnovu njenih koordinata. Svakom objektu možete menjati poziciju u odnosu na njegove koordinatne vrednosti u okviru stranice gde se nalazi. Te vrednosti možete najbolje videti u panelu Transform, a možete ih aktivirati komandom Window > Transform.

 

 

Panel Transform takođe možete otvoriti iz kontrolnog panela u slučaju kada izaberete neki objekat. Podmeni kontrolnog panela Tansform ćete otvoriti klikom na sam tekst Transform koji se nalazi na desnom kraju kontrolnog panela.

 

 

S obzirom na to da Selection Tool koristimo za izmeštanje objekata, ukoliko želite da to bude veoma precizno i u skladu sa vrednostima koordinatne ose stranice, dva put kliknite na njenu ikonicu crne strelice u vrhu Tool Box-a kako biste otvorili Dialog Box za unos parametara za izmeštanje selektovanog objekta. Ukoliko niste selektovali određeni objekat, neće se otvoriti taj Dialog Box. Kada podesite X i Y osu izmeštanja, klikom na OK ćete izmestiti objekat na nove koordinatne vrednosti, a u slučaju da kliknete na Copy - ostavićete izabrani objekat na istom mestu, a premestićete njegovu kopiju koju će Illustrator napraviti.

 

 

Ako vam za izmeštanje objekta nije bio potreban ovaj Dialog Box sa preciznim parametrima, izmeštanje biste uradili prevlačeći objekat na novo željeno mesto sa Select Tool alatkom, a ukoliko držite Alt dok ga prevlačite na novo mesto, izmestićete njegovu kopiju, kao sa klikom na Copy u Dialog Box-u.


Granični okvir - Bounding Box

U više navrata do sada pomenuli smo granični okvir koji se pojavi oko objekta, zatvorene ili otvorene vektorske putanje, kada te objekte selektujemo. Izborom više objekata, granični okvir se menja uokvirujući sve objekte koje smo selektovali.

 

 

 

Granični okvir nam omogućava da na izabranom objektu primenimo nekoliko osnovnih oblika transformacije poput promene veličine (Scale), rotiranja (Rotate). Kontrolu nad tim transformacijama vršimo uz pomoć ručkica koje okvir ima na uglovima i sredinama svake stranice. Ovih osam ručkica izgledaju poput tačaka usidrenja (Anchor Points) iako nemaju veze sa njima. Izmeštajući jednu od ručkica, vršimo transformaciju na našem izabranom objektu. Kada kliknete na jednu od ručkica, držeći levi taster miša, daljim prevlačenjem menjate veličinu objekta. Držite Shift dok ovo radite i promena veličine će biti proporcionalna. Ukoliko prinesete kursor miša malo izvan jedne od ugaonih ručkica, kursor će se promeniti u iskrivljene obostrane strelice i ukoliko sada kliknete i držite levi taster miša, rotiraćete selekciju. Držite Shift i rotiraćete selekciju za 45 stepeni. Illustrator predefinisano pokazuje granični okvir svakog selektovanog objekata, ali ukoliko vam smeta i želite da ga sakrijete u trenutnom radu, učinićete to komandom View > Hide Bounding Box ili preko tastaturne prečice Shift+Ctrl+B. Na isti način ćete ga povratiti.

 

 

Kada je isključen Bounding Box, isti okvir i funkcije možete postići kada selektujete objekat i aktivirate Free Transform Tool (E) koji se nalazi u Tool Box-u među alatkama za transformaciju.


Transform panel

Ovaj panel smo već pomenuli i videli kako se aktivira. Može biti veoma koristan bilo šta da radite u okviru Illustrator-a. Uz pomoć njega možete odrediti poziciju svakog elementa u okviru koordinatne ose vaše stranice u dokumentu. Sve ovo što smo radili proizvoljno kontrolišući ručkice Bounding Box-a, iz panela Transform, možemo raditi dosta preciznije. Unosom novih parametara u jedan od prozora vrednosti nećemo promeniti ništa na objektu dok ne kliknemo Enter. Ukoliko ste uneli novu vrednost u neki prozor i držite Alt, kada prihvatate promenu na Enter, napravićete kopiju objekta koji ste transformisali.


Alatke za transformaciju

Illustrator poseduje i dodatne alatke za transformaciju poput promene veličine (Scale Tool), rotacije (Rotation Tool), refleksije (Reflect Tool - obrtanje u ogledalu) ili iskrivljenje (Shear Tool) vektorskih putanja i objekata.

 

 

 

Četiri alatke koje pominjemo rade na istom principu i upoznavanjem samo jedne od njih lako će vam biti da koristite sve ostale.

Po selektovanju objekta alatku za rotiranje RotateTool  možete izabrati iz ToolBox-a. Nalazi se u gornjem levom uglu alatki za transformaciju ili tastaturnom prečicom R. Po izboru alatke, primetićete da se u centru selektovanog objekta pojavio mali krug sa krstićem, to je Origin Point (nulta tačka).

 

 

Kako biste rotirali objekat, kliknite bilo gde u okviru radne površine (sem na nultutačku ili veoma blizu nje) i držeći levi taster miša prevlačite kursor u željenom pravcu rotacije. Što dalje kliknete mišem od Origin Point-a objekta, to ćete imati bolju kontrolu rotiranja, što bliže kliknete alatka za rotiranje će biti osetljivija. Kao što već znate, držeći Shift na tastaturi, objekat će se rotirati po 45 stepeni. Ukoliko kliknete na Alt dok rotirate (ne pre početka operacije jer ćete time otvoriti Dialog Box za komandu nad rotacijom), napravićete kopiju objekta sa zadatom rotacijom.

 

Kada Vam je uključena opcija Smart Guides (pametne vođice), u toku rotacije preko ove alatke možete videti prikaz tačnog broja u stepenima za koji ćete rotirati objekat

 

Origin Point je centar rotacije selektovanog objekta. Po Default-u će se nalaziti u centru objeka, čime bi se postigla rotacija oko sopstvene ose. Ukoliko samo kliknete negde u okviru radne površine, bez da nastavite da prevlačite mišem i vršite rotaciju, zadaćete novo mesto Origin Point-u selektovanog objekta. To možete i tako što ćete kliknuti na njega i preneti ga na željeno mesto. (Obratite pažnju na to da za svaku od ove četiri alatke važi da ćete jednim klikom van selekcije samo pomeriti Origin Point.)

Postoje tri načina da otvorite Dialog Box ili panel za unos parametara ovih alatki. Ukoliko dva puta kliknete na njenu ikonicu Tool Box-a, ukoliko izaberete alatku, a potom selektujete objekat i pritisnete Enter ili držeći Alt kliknete na neku od tačaka usidrenja izabranog objekta pre nego da krenete da prevučete objekat u određenom pravcu.

 

 

Ovde možete precizno uneti željeni ugao rotacije. Klikom na OK rotacija će biti automatski izvršena, dok u slučaju da kliknete na Copy, rotacija će biti izvršena na novom objektu koji ste tom rotacijom napravili.


Transformacija više objekata

Kada selektujete više objekata, Illustrator vrši operacije ovim alatkama na taj način što im svima odredi zajednički Origin Point. Uglavnom će vam to odgovarati kada transfotmišete određenu grupu objekata, ali desiće se da vam je potrebno da se svaki od njih, bez obrzira na to gde se nalazi od nulte tačke, okreće npr. tačno za 45 stepeni i da se takođe svaki rotira oko svog centra rotacije (kao da imaju zasebne nulte tačke). Upravo zato postoji opcija Transform Each... (transformiši svaki za sebe) koja je napravljena tako da koliko god objekata da ste selektovali, svaki će pri određenoj transformaciji imati svoj Origin Point. Pokrenućete je po odabiru grupe objekata komandom Object > Transform > Transform Each... kako biste otvorili njen Dialog Box. To isto možete uraditi desnim klikom na selektovane objekte izborom Transform > Transform Each... iz podmenija ili tastaturnom prečicom Alt+Shift+Ctrl+D.

 

 

Iako je napravljena prvenstveno zbog kontrole nad transformacijom više objekata, uz pomoć ove opcije i njenog Dialog Box-a možete vršiti transformaciju i nad samo jednim objektom, kontrolišući tako više tipova transformacije odjednom.


Transform Again (ponovna transformacija)

Illustrator uvek pamti poslednje podešavanje parametara određene vrste transformacije. Na taj način možete ponoviti poslednju transformaciju koju ste primenili na objektu, novom (kao i na istom na kojem je već primenjena transformacija ako želite dodatno da ga transformišete) selektovanom uz pomoć komande Object > Transform > Transform Again. To isto možete uraditi desnim klikom na selektovani (novi ili stari) objekat i izborom Transform > Transform Again iz podmenija ili tastaturnom prečicom Ctrl+D.


Naprednije alatke za transformaciju i pravljenje kompleksnijih oblika od objekata

Alatke za crtanje osnovnih geometrijskih objlika poput Rectangle Tool, nisu dovoljne u slučaju kada želimo da napravimo neke kompleksnije oblike, kako geometrijske tako i amorfne. Spajanjem više prostih geometrijskih oblika već smo na dobrom putu da od toga napravimo nešto kompleksnije. Svi oblici u prirodi i oko nas, koliko kod da izgledaju komplikovano, u svojoj osnovi se sastoje od kombinacije prostih geometrijskih oblika. Tako ćete i vi često, kada nešto crtate, pokušati da pre svega sagledate svoj crtež u skici, kao kombinaciju takvih oblika, koji spajanjem i daljom transformacijom daju konačan rezultat.


Shape Builder Tool   (alatka za pravljenje novog oblika od više objekata)

Na prvi pogled ova alatka, čija je tastaturna prečica Shift+M, vam pomaže da spojite više objekata koje se preklapaju u jedan.

 

 

Ali ova alatka je mnogo više od toga. Kako biste je upotrebili, pre svega treba da selektujete dva ili više objekta i izaberete Shape Bulder Tool iz ToolBox-a.

 

 

  • Kliknite u okviru radne površine i prevucite kursor miša. Pojaviće se crvena linija u pravcu u kojem prevlačite i svi objekti preko kojih prelazite biće istaknuti. Pustite levi taster miša i primetićete da su svi ti istaknuti objekti sada spojeni u jedan

 

Istaknuti objekti koje spajamo imaju crveni okvir i ispunu

 

  • Držite Alt kad krenete da prevlačite mišem preko objekata koji će ponovo biti istaknuti. U ovom slučaju, svi ti istaknuti objekti biće uklonjeni iz skupa koji ste izabrali. To možete raditi takođe držeći Alt i klikom na delove objekata koje želite da uklonite

 

 

  • Držite Shift kad krenete da prevlačite mišem preko objekata i linija Shape Builder alatke će se pretvoriti u Marquee selekciju, čime imate veću kontrolu nad onim što dodajete ili oduzimate

Ovu alatku ćete koristiti ne samo kad želite da preklopljene objekte spojite u jedan, već i kada želite da toj kombinaciji objekata uklonite određeni deo koji vam smeta.

Dva puta kliknite na ikonicu alatke u Tool Box-u kako biste otvorili njen Dialog Box.

 

 

  • Gap Detection - u slučaju kada vaša putanja nije cela zatvorena kako bi formirala objekat, ova opcija otkriva to i pomaže Illustrator-u da tu putanju gleda kao objekat prilikom rada sa Shape Builder alatkom
  • Options - ova alatka može po pravljenju novog objekta u isto vreme da konačni rezultat ispuni bojom (Fill Color). Iz padajućeg menija Pick Color From možete izabrati između Color Swatches i Artwork. Ukoliko izaberete Color Swatches izborom boje iz panela Color Swaches (o čemu ćemo govoriti više kasnije), vaši spojeni objekti će dobiti novu boju koju ste prethodno izabrali. Ako izaberete opciju Artwork, klikom na boju ispune (Fill Color) objekta odakle počinjete da prevlačite liniju, tu boju primenjujete na svim objektima kada budu spojeni. Aktivacijom Check Box-a Cursor Swatch Preview, vaš kursor će se pre prevlačenja linije kojom ističete objekte za spajanje, pretvoriti u kvadratić sa prikazom boje ispune koju ste izabrali iz Swatches panela ili samo odredili (o bojenju objekata ćemo detaljnije govoriti u narednim lekcijama). Što se tiče Check Box-a Consider Open Filled Paths as Closed, Illustrator će, ukoliko su štiklirane sve putanje koje imaju zadatu ispunu bojom, gledati kao zatvorene objekte.
  • Highlight - kontrolišete na koji način će objekti preko kojih prelazite linijom ili Marquee selekcijom dok radite Shape Builder alatkom, biti istaknuti kao i kojom će bojom biti ispunjeni.

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:2


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: