Utisci korisnika

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- Računarske mreže

Modul: Mrežne arhitekture

Autor: Predrag Matorkić

Naziv jedinice: Token Ring


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test token ring
- Token Ring (PDF dokument)Token Ring je tehnologija koja u sebi uključuje i kabliranje i topologije pa shodno tome koristi RING topologiju a kablovi su parični (UTP, FTP varijante) ali nisu kao za Ethernet mreže. Token Ring kao i Ethernet je istovremeno i tehnologija i protokol.

Access Method u Token Ring tehnologiji se naziva Access Passing. Kao što je ranije rečeno RING topologija a samim tim i Token Ring tehnologija koristi MAU uređaj kao centralni mrežni uređaj. Princip je sledeći: Čim se priključi prvi računar u MAU uređaj on generiše specijalan paket unapred predefinisane strukture koji se naziva TOKEN. Svi Token Ring mrežni adapteri znaju razliku između Token i normalnog mrežnog paketa. Na slici je dat primer funkcionisanja Token paketa:

 

 

Slika 45: TOKEN


Recimo da je računar A na slici 45 prvi priključen na MAU uređaj. Shodno tome on generiše TOKEN paket. Nakon toga smo priključili i ostala dva računara, računar B i C. Token paket se uvek kreće u istom smeru pa prema tome izlazi iz računara A i ulazi u računar B, dalje izlazi iz računara B i ulazi u računar C. Kada izađe iz računara C Token paket ponovo ulazi u računar A. Bitno je da zapamtimo da samo računar koji primi Token paket može nešto poslati na mrežu. Odnosno računar koji je primio Token paket ubije taj paket, zatim pošalje na mrežu podatke u vidu normalnih mrežnih paketa i nakon završetka slanja podataka ponovo generiše novi Token paket i prosleđuje ga sledećem računaru. Na taj način Token paket kruži mrežom.

Bitno je reći da zahvaljujući tom pricipu rada u Token Ring mrežama nema kolizije signala jer samo jedan računar koji je primio Token paket može nešto slati na mrežu. Ostali računari čekaju da prime Token paket da bi nešto poslali na mrežu. Evidentno je da je ovo mnogo efikasniji metod u odnosu na Ethernet metod jer nema nikakvih gubitaka usled kolizija signala. Druga prednost Token Ring tehnologije je u pogledu veličine MTU-a mreže, odnosno mreža je znatno efikasnija. MTU Token Ring mreža, a u zavisnosti od verzije Token Ring-a, kreće se od 4 do 16 kB (kilo-bajta).
Najveća mana im je u poređenju sa Ethernet tehnologijom niski protoci mreža. Protoci na Token Ring mrežama su: 4Mb/s, 16 Mb/s i 100Mb/s koje su u poslednjih nekoliko godina uspeli da komercijalizuju kao standard. Ali ako poredimo 100 Mb/s Token Ring mreže i 100Mb/s Ethernet mreže videćemo da u slučaju Token Ring mreže to je sigurnih 100 Mb/s jer nema gubitaka usled kolizija kao kod Ethernet tehnologije. Doduše Ethernet tehnologija je istovremeno uspela da standardizuje mnogo brže protoke od 100 Mb/s tako da je očigledno koja tehnologija je i dalje u prednosti što se tiče komercijalnog korišćenja i primene. Drugi aspekt koji Ethernet tehnologiji daje prednost u odnosu na Token Ring tehnologiju je sigurno cena implementacije same tehnologije jer su cene Token Ring tehnologije i infrastrukture mnogo veće nego za Ethernet tehnologiju što je vrlo bitan činilac pri odlučivanju koja tehnologija će biti primenjena.

Važno je napomenuti da mrežni adapteri u Token Ring mrežama zauzimaju mnogo višlje mesto po važnosti nego u Ethernet mrežama jer pored osnovnog zadatka konverzije signala rade i sa Token paketima. Naravno mnogo je veći rizik za rad same mreže jer u slučaju kvara nekog od mrežnih adaptera cela mreža otežano radi ili pada. Pošto je sama tehnologija skupa svi mrežni činioci su urađeni u kvalitetu pa su prekidi rada mreže vrlo retki.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:7


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: