Utisci korisnika

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Organizacija vremena (stara verzija)

Modul: Time management

Autor: Test Instruktor

Naziv jedinice: Time managament kao kapital i resurs


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test time managament kao kapital i resurs
- Time managament kao kapital i resurs (PDF dokument)



 

Šta je time management – upravljanje vremenom? Upravljanje vremenom je način života i rada, kojim svoje vreme koristimo na najekonomičniji način. Ideja o upravljanju vremenom postoji više od jednog veka. Medjutim, sve do početka osamdesetih godina prošlog veka izraz ''upravljanje vremenom'' (time menagement) nije ušao u opštu upotrebu, niti stekao pravo gradjanstva. Tek ranih osamdesetih godina XX veka, menadžeri i poslovni ljudi razmišljaju o vremenu kao resursu, o vremenu kao novcu, o vremenu kao  alatu produktivnosti kojim se ne može, već mora upravljati ukoliko želimo da budemo bolji od drugih, i to je osnovna strategija upravljanja vremenom.

Upravljanje vremenom sve više postaje praksa u zapadnom poslovnom svetu, a pravi procvat kako u teoriji tako i u praksi doživljava u SAD. Veliki broj  poslovnih ljudi a posebno trenera-instruktora sve više promovišu  problem Upravljanja vremenom kao osnovni alat u podizanju produktivnosti  i poslovne uspšnosti svojih organizacija.

Šta je vreme? Postoje brojne definicije i odredjenja ovog  pojma. Sa stanovišta menadžment procesa, pod vremenom podrazumevamo dragoceni neobnovljiv resurs vezan za obavljanje brojnih ljudskih delatnosti. S pravom ga možemo smatrati neobnovljim resrusom. Svi imamo isto vreme na raspolaganju, a načini na koji ga trošimo su različiti. Vreme se ne treba trošiti na stvari koje ne daju rezultat.

Vreme je novac, a da li je baš tako, jer izgubljeni novac i loše investicije se mogu nadoknaditi kasnije pametnijim ulaganjm, kreditima, prodajom nekretnina. Jednom prošlo vreme, medjutim, ne može se povratiti. Propušteni sat ili dan ne može se povratiti ma koliko novca imali. Vreme je jedino bogatstvo koje se ne može povratiti ako se izgubi i zato je puno vrednije od novca.

Vreme je specifični kapital, koji zahteva krajnu racionalnost i veštinu upravljanja. Vreme je jedino bogatstvo koje se ne može povratiti ako se izgubi i zato je puno vrednije od novca.

Vreme je investicija, jer ako se pravilno i dinamično investira u one aktivnosti koje donose dobit, vreme postaje krajnje isplativ resurs. Vreme nije moguće uskladištiti i trošiti kad nam zatreba, kad nam se ukažu potrebe, već se mora sa njim vešto upravljati, planirati, što je conditio sine qua non uspeha u postizanju ciljeva menadžera i organizacije.

Vreme je faktor produktivnosti, alat rasta proizvodnje, odnosno pružanja usluga,  gde se za kraće i racionalnije vreme postižu veći uspesi i rezultati.

Cilj upravljanja vremenom iskazuje se kroz sledeće parametre:

·         povećanje efikasnosti i efektivnosti u poslovanju organizacije;

·         povećanje vremena bavljanja važnim poslovima;

·         delegiranje poslova koje neko može obavljati umesto nas.

Vreme kao kapital, kao novac, kao resurs, kao faktor pruduktivnosti, ni u kom slučaju ne sme biti iznad kontrole menadžera i zaposlenih. Ukoliko se desi da vreme ovlada njima, da ih stihijski  pregazi, oni u tom slučaju postaju neuspešni, gube trku sa vremenom, gube  moć konkurencije i poslovne uspešnosti.

Menadžer ni po koju  cenu ne sme dozvoliti da vreme upravlja sa njim

Ukoliko se desi da vreme  upravlja menadžerom u tom slučaju on će se naći u sledećim situacijama:

1) Biće neefikasan: posao koji obavlja trajaće duže,  neće ispunjavati rokove;

2) Biće neefektivan: razlika izmedju efikasnosti i efektivnosti, je u tome što se efikasnost odnosi na ulaz, a efektivnost na rezultat. Menadžer je plaćen za rezultat, za ono što postigne,za ono sto stvori,sto je vidljivo i opipljivo;

3) Neće napredovati u službi: traći vreme na aktivnosti koje ga ne zapažaju kao vrednog , odgovornog i poslovnog čoveka (probija rokove).

4) Imaće dobru priliku i ''šansu'' da postane zamenjiv: cilj svakog poslodavca je profit, a to može ostvariti samo sa uspešnim menadžerima i zaposlenim.

5) Vaši podredjeni neće biti u stanju da dobro obavljaju svoj posao: jer im ne obezbedjujete vodjstvo i pomoć.

6) Vaš šef počeće da vas smatra za nekoga koji traći vreme: neorganizovani pravite grške, gubite stvari, zaboravljate obaveze i sl.

Koji su razlozi neupravljanja vremenom?

Postoji više razloga neupravljanja vremenom, a sve ih možemo sistematizovati na tri grupe: psihološke, eksterne i interne razloge. Svaki razlog zaslužuje kratko objašnjenje:

* psihološki razlozi: ovo su najčešći razlozi da se neupravlja vremenom, a reč je pre svega o raznim psihološkim preprekama koje se odnose na:

·        nejasne ciljeve i prioritete posla,

·        strah od slobodnog vremena,

·        strah od gubitka kreativnosti, i menjanja statusa QWO,

·        zdravstveni problemi (smanjuju nivo energije)

·        haotično stanje na poslu i prisustvo više uloga.

* eksterni razlozi:

·        karakter društvenog sistema,

·        stepen zaposlenosti odnosno nezaposlenosti,

·        lokacija organizacije.

* interni razlozi:

·        dezorganizovani saradnici,

·        odvojeno krivo vreme,

·        nedovoljno kompetentne osobe za rešavanje odredjenih problema,

·        obavljanje posla umesto drugih,

·        zadatak je prekompleksan,

·        radni prostor je neorganizovan i neprikladan.

·        stalno prisustvo ''kradljivaca vremena''.

Četiri pravila za uspešno upravljanje vlastitim vremenom:

Prvo pravilo:

Jasno definisani ciljevi sa područja života

Drugo pravilo:

Sposobnost potpune koncentracije za vreme obavljanja posla.

Treće pravilo:

Obavljanje posla u pravo vreme

Četvrto pravilo

Pravljanje rasporeda radne aktivnosti

Uspešni menadžer u svojim prvim početnim koracima moraju shvatiti da rade za novac, za profit, za vreme koje upravo donosi i novac i profit i uspešan razvoj karijere, a time i poslovne uspešnosti organizacije.

Kako i na koji način menadžer može uštediti vreme? Navodimo najprostije načine.

Red.br.

Sredstvo uštede

Načini uštede

1.

Automobil

- Ako ga koristite svakodnevno za odlazak i dolazak na posao, koristite ga kada je najmanja saobraćajna gužva.

- Muzički uredjaj u automobilu koristite da nešto naučite, saznate korisnu informaciju, umesto da slušate bezvredno brbaljanje na radiju.

2.

Diktafon

- Nikad ne putujte bez džepnog diktafona, kako biste mogli da hvaate važne beleške u automobilu, poslovnim sastacima, telefonskom razgovoru i sl.

- Dikakafon treba da je na dohvat ruke, u džepu ili pored kreveta. Pomoću diktofona moći ćete da udvostručite vreme i da nadmašite konkurente.

3.

Elektronska

pošta

- Svakodnevno odvojite vreme za čitanje elektronske pošte. Sve važne internet stranice organizujte tako da im možete odmah pristupiti.

- Vaš radni dan neka počne sa čitanjem ove pošte

- E-mail može biti enzim produktivnosti ako se pravilno koristi. Omogućva praktično trenutni odgovor. Ekonomičniji je od telefona ili faksa. Mogu se slati dokumenta i fotografije. Poruke da su kratke. - Vodite računa o virusu.

4.

Laptop

- Veme koje provodite čekajući početak sastanka (ako ste pre vremena došli), ili ispred hotelske recepcije, iskoristite da organizujete dokumenta u laptopu.

5.

Pisani mediji

- Odreknite se uobičajne literature tokom čitave nedelje

-  Bacite u djubre sportsku i žutu štampu,

- Pročitajte ozbiljne novine, novine svojih poslovnih partner, ili privredna glasila koja se tiču vaših klijenata, dobavljača i konkurenata, kako biste saznli ono što ih brine.

 

6.

Fiksni i

Mobilni telefon

- Ukucajte brojeve mobilnih i fiksnih telefona, faksova, i i-mail adrese, kako bi uštedili dnevno vreme. Telefonske imenike, radne beležnice ,i olovku držite pored telefona.

- Razgovor sa mob. telefonom obavljajte krakto, po

mogućstvu u odlasku i dolasku na posao.

- Ne ćaskajte sa mobilnim ili fiksnim telefonom, već pažnju usmerite na poslovanje organizacje.Razgovor neka bude kratak. Razgovor počnite navodeći cilj poziva.

7.

Kafa

Izbegavajte piti kafu sa zaposlenim u organizaciji, već isključivo sa poslovnim partnerom, klijentima, dobavljačima ili konkurentima. Postarajte se da saznate kakvu kafu vole.

8.

Banka

-Ne odlazite u banku ili poštu za vreme pauze, i smenske primopredaje dužnosti, jer će te izgubiti dragoceno vreme.

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:8


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: