Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Upper-Intermediate

Modul: The Passive

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: The Passive


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test the passive 

THE PASSIVE VOICE (PASIV)

 

 

Glagoli imaju dva stanja: AKTIV ili radno stanje i PASIV ili trpno stanje.

 

·          Ako subjekat rečenice vrši radnju, onda je glagol u AKTIVU

 

Somebody cleans the office every day. (Neko čisti ovu kancelariju svakog dana.)

 

·          Ako subjekat rečenice trpi radnju, onda je glagol u PASIVU.

 

The office is cleaned every day. (Ova kancelarija se čisti svakog dana.)

 

·          Objekat aktivne rečenice (the office) postaje subjekat pasivne rečenice i dolazi na početak rečenice, a glavni glagol (clean) se stavlja u pasiv (is cleaned).

 

·          Pasiv se gradi od odgovarajućeg oblika glagola to be i past participle-a (prošlog participa) glavnog glagola.

 

 

Somebody cleaned the office yesterday. (Neko je juče očistio ovu kancelariju.) (AKTIV)

The office was cleaned yesterday. (Ova kancelarija je očišćena juče.) (PASIV)

 

Somebody was cleaning the office. (AKTIV)

The office was being cleaned. (PASIV)

 

Somebody can clean the office. (AKTIV)

The office can be cleaned. (PASIV)

 

Ostale oblike pogledajte u modulu Pasive Voice sa kursa Intermediate.

 

Upotreba:

Pasiv se koristi

 

·          Kada ne znamo ko je izvršio radnju

The house was built in the 19th century. (Kuća je izgrađena u 19.-om veku.)

 

·          Kada izvršilac radnje nije bitan.

Wine is served during the lunch. (Vino se služi tokom ručka.)

 

·          Ako želimo da označimo izvršioca radnje, koristimo predlog by.

 

These cakes have been made by mother. (Ove kolače je napravila moja majka.)

 

 

Napomena: Samo prelazni glagoli (glagoli koji imaju objekat iza sebe) mogu da se stave u pasiv.

 

 

PASIV GERUNDA I PASIV INFINITIVA

 

Pasiv gerunda glasi:

being + past participle

 

Pasiv infinitiva glasi:

to be + past participle

 

U engleskom jeziku postoje određeni glagoli koji zahtevaju iza sebe gerund (glagolsku imenicu), koji se gradi kada se na glagolsku osnovu doda nastavak -ing. Iza takvih glagola dolazi i pasiv gerunda.

 

The children enjoy being taken to the zoo. (Deca uživaju da ih vode u zoološki vrt.)

 

Neki od najvažnijih glagola koji zahtevaju gerund iza sebe su:

love, like, hate, enjoy, adore, can’t stand, mind, detest, stop, finish, suggest, avoid, consider, delay, deny, describe, imagine, remember, resent.

 

Some people like being contacted by phone. (Neki ljudi vole da budu kontaktirani putem telefona.)

I can`t stand being charged too much. (Ne podnosim kad mi previše naplate.)

He hates being phoned after 11pm. (On mrzi da ga zovu posle 23.)

 

Posle određenih glagola dolazi to + infinitive, tako da iza njih ide pasiv infinitiva. Iza takvih glagola dolazi i pasiv infinitiva.

 

Jane started to be respected (by her colleagues). (Džejn su počeli da poštuju.)

 

Takvi glagoli su:

want, hope, plan, need, expect, promise, offer, refuse, try, forget, learn, would like, would love, would prefer, would hate, appear, begin, come, continue, seem, tend, agree, aim, attempt, struggle.

 

Jim hoped to be selected by the team captain. (Džim se nadao da će ga kapiten tima odabrati.)

He wants to be connected to cable Internet. (On hoće da se poveže na kablovski Internet.)

We need to be told what to do. (Treba nam neko da nam kaže šta da radimo.)

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:28


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: