Utisci korisnika

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- English - Pre-Intermediate

Modul: The Future: Will / Going to

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: The Future: Will / Going to


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test the future: will / going to
- The Future: Will / Going to (PDF dokument)Future Simple Tense (Prosto buduće vreme) se gradi od modalnog glagola will i osnovnog oblika glagola (infinitiv bez to).

Potvrdni oblik

 Jednina (singular) Množina (plural)
 I will (I'll) work – Ja ću raditi We will (We'll) work – Mi ćemo raditi
You will (You'll) work – Ti ćeš raditi You will (You'll) work – Vi ćete raditi
 He will (He'll) work – On će raditi
She will (She'l) work – Ona će raditi
It will (It'll) work – Ono će raditi
 They will (They'll) work – Oni će raditi

 

Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Future Simple Tense-u se gradi inverzijom (u odnosu na potvrdni oblik) modalnog glagola will i lične zamenice.


Upitni oblik – Yes/No questions

Jednina (singular)  Množina (plural)
 
Will I work? – Da li ću ja raditi? Will we work? – Da li ćemo mi raditi?
Will you work? – Da li ćeš ti raditi? Will you work?– Da li ćete vi raditi?
Will he work? – Da li će on raditi?
Will she work? – Da li će ona raditi?
Will it work? – Da li će ono raditi?
Will they work? – Da li će oni raditi?

 

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

Jednina (singular)Množina (plural)
Will I work? – Yes, I will / No, I won't Will we work? - Yes, we will / No, we won't
Will you work? – Yes, you will / No, you won't Will you work? – Yes we will / No, we won't
Will he work? – Yes, he will / No, he won't
Will she work? – Yes, she will / No, she won't
Will it work? – Yes, it will / No, it won't 
Will they work? –Yes, they will/ No, they won't

 

Upitni oblik – Wh- questions

Jednina (singular)Množina (plural)
Where will I work? – Gde ću ja raditi? Where will we work? – Gde ćemo mi raditi?
Where will you work? – Gde ćeš ti raditi? Where will you work?– Gde ćete vi raditi?
Where will l he work? – Gde će on raditi?
Where will she work? – Gde će ona raditi?
Where will it work? – Gde će ono raditi?
Where will they work? – Gde će oni raditi?

 

Odrični oblik

Jednina (singular)Množina (plural)
I will not (won't) work – Ja neću raditi We will not (won't) work – Mi nećemo raditi
You will not (won't) work – Ti nećeš raditi You will not (won't) work – Vi nećete raditi
He will not (won') work – On neće raditi
She will not (won't) work – Ona neće raditi
It will not (won't) work – Ono neće raditi 
They will not (won't) work – Oni neće raditi

 

Upotreba

Future Simple Tense (Prosto buduće vreme) koristimo:

 • da bismo govorili o radnjama koje predviđamo da će se desiti u budućnosti (future predictions).
  • She will travel to Jamaica next year. - Ona će putovati na Jamajku sledeće godine.
  • Will it rain tomorrow? - Hoće li padati kiša sutra?

 • za odluke donete u trenutku govora.
  • A: "We ran out of sugar."                 B: "I will go and buy some."
   (Nestalo nam je šećera.)                      (Otići ću i kupiću ga.)


Za razliku od prostog budućeg vremena o čijoj je upotrebi bilo reči, kada govorimo o svojim planovima i odlukama donetim ranije, koristimo konstrukciju:

Be+Going To+Infinitive

 • A: I've got a headache.                 B: I will get you an aspirin.
  (Boli me glava.)                            (Doneću ti aspirin.)
  (Odluka koja nije mogla biti doneta ranije jer B nije znao da A boli glava.)

 • I bought the tickets for the cinema. I'm going to see a film. - Kupio sam karte za bioskop. Ići ću da gledam film.
  (Čim je kupio karte znači da je odluku doneo pre trenutka govora, odnosno da je planirao.)


Ponekad je razlika između upotrebe ova dva načina izražavanja budućnosti veoma mala. Kada koristimo going to konstrukciju, mi znamo da će se nešto desiti na osnovu nečega što sada možemo jasno videti, dakle iznosimo predviđanje zasnovano na nekom dokazu.

 • Look at those black clouds. It is going to rain. - Pogledaj te sive oblake. Pašće kiša.
 • I feel terrible. I think I'm going to be sick. - Osećam se grozno. Mislim da će mi pozliti.


U situacijama kada je verovatnoća da će se radnja desiti manja, bolje je koristiti will+inifinitiv.

 • Marko will probably arrive at about 6 o'clock. - Marko će verovatno stići oko 6 sati.

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:80


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: