Utisci korisnika

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Intermediate

Modul: The First Conditional

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: The First Conditional


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test the first conditional 

CONDITIONAL SENTENCES (USLOVNE/POGODBENE REČENICE)

 

 

Kondicionali (uslovne rečenice) su zavisne rečenice koje se uvode veznikom if (ako). U zavisnosti od toga kolika je mogućnost za ostvarenje radnje svi kondicionali se dele na prvi, drugi i treći kondicional.

 

THE FIRST CONDITIONAL (PRVI KONDICIONAL)

 

Prvi kondicional se još naziva i realni. Sam naziv kaže da postoji velika mogućnost za ostvarenje radnje koja se uslovljava. Kao i u svakoj složenoj rečenici, razlikujemo kondicionalnu (uslovnu) rečenicu i glavnu rečenicu.

Uslov se u prvom kondicionalu izražava u Present Simple Tense-u, dok se u glavnoj rečenici javlja Future Simple (will + infinitiv bez to).

 

If you finish your homework on time, you will get a good mark. (Ako završiš domaći zadatak na vreme, dobićeš dobru ocenu.)

If she spends all the money, she will not go shopping. (Ako potroši sav novac, ona neće ići u kupovinu).

 

·          Kao varijacije prvog kondicionala javljaju se sledeće izmene.

 

Umesto oblika will+infinitiv mogu se javiti ostali modalni glagoli sa infinitivom.

 

If you want to lose weight, you should/must eat less bread. (Ako želiš da oslabiš, trebalo bi / moraš da jedeš manje hleba.)

If everything is in order, you may/can leave at once. (Ako je sve u redu, možeš odmah otići.)

 

U glavnoj rečenici se može desiti da se takođe javi Present Simple Tense. To se dešava kada govorimo o naučnim činjenicama ili drugim izvesnim radnjama.

 

If you heat ice it turns to water. (Ako zagrevaš led pretvoriće se u vodu.)

If there is an economy crisis prices go up. (Ako nastane ekonomska kriza cene rastu.)

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:11


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: