Utisci korisnika

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Web dizajn

Modul: FrontPage

Autor:

Naziv jedinice: Tabele


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test tabeleKREIRANJE TABELE

 

Za rad sa tabelama koristi se opcija Table glavnog menija. Ova opcija nema uvek isti izgled jer je osetljiva na sadržaj. To znači da sadržaj ove opcije menija zavisi od toga da li je tabela već kreirana ili ne, šta je selektovano u okviru već kreirane tabele i da li je bilo šta selektovano.

 

Najpre postavite kursor miša na mesto gde želite da kreirate tabelu. Na liniji menija izaberite opciju Table/Insert/Table. U okviru dijaloga Insert Table, u delu Table size u polje Columns unesite broj kolona tabele (3), u polje Rows broj redova tabele(3). Kliknite na OK. Unesite u ćelije tabele po jednu reč.

 

 

VELIČINA TABELE

 

Visina i širina ćelija tabele se automatski menja prilikom unosa teksta i objekata. Prilikom pomeranja kursora preko linije koja razdvaja redove pojavljuje se kursor u obliku dvostrane strelice. Držite pritisnut taster miša i povucite nadole ili nagore da biste promenili visinu reda.

 

Ako želite da promenite širinu kolone, postavite kursor miša na liniju koja razdvaja kolone, pojavljuje se kursor u obliku dvostrane strelice. Držite pritisnut taster miša i povucite udesno ili ulevo da biste promenili širinu kolone.

 

 

FORMATIRANJE TABELE

 

Pozicionirajte kursor miša u bilo koju ćeliju. Izaberite Table/Select Table i označiće se cela tabela. Zatim izaberite Table/Table Properties/Table.

 

Opcija Alignment služi za pozicioniranje tabele (uz levu marginu – Left, na centar strane – Center, uz  desnu marginu – Right, Default - podrazumevano). Float omogućava da tekst teče pored tabele. Polje Specify width i  Specify height služe za podešavanje širine i visine ćelija tabele i mogu se izraziti u procentima i u pixelima. Podesite da širina bude 60 procenata a visina 30 procenata.

 

Opcija Cell Padding određuje u pikselima, prazan prostor koji se javlja između sadržaja ćelije i okvira ćelije. Opcija Cell Spacing određuje razmak između pojedinih ćelija. Unesite u ova polja vrednosti 5 i 5.

 

U delu Borders moguće je definisati veličinu okvira (Size) i boju okvira (Color). Opcije Light border i Dark border služe da odredite boju gornjoj i levoj ivici tabele i donjoj i desnoj ivici tabele. U polje Size unesite broj 3 i izaberite boje koje želite u Light Border i Dark Border. Ako za Light Border zadate neku tamnu boju, a za Dark Border svetlu, tabela će izgledati kao da je utisnuta u stranicu. Kliknite na OK i videćete kako sad izgleda vaša tabela.

 

 

FORMATIRANJE ĆELIJA TABELE

 

Označite celu tabelu. Izaberite Table/Table Properties/Cell.

Polje Specify width i  Specify height služe za podešavanje širine i visine ćelija tabele i mogu se izraziti u procentima i u pixelima.

  

U  odeljku Layout možete zadati kako se tekst i grafički objekti smeštaju u ćeliju. Horizontal Alignment određuje horizontalni položaj teksta ili objekta u okviru ćelije. Moguće opcije su Default (podrazumevano), Left (levo), Right (desno), Center (centrirano) i Justify. Izaberite opciju Center.

 

Vertikalni položaj teksta u tabeli se određuje pomoću Verical Alignment. Moguće opcije su Default (podrazumevano), Top (gornje), Middle (srednje), Baseline (osnovna linija), Bottom (donje). Izaberite opciju Middle. Opcija Baseline poravnjava sva slova u redu, bez obzira na veličinu.

 

Opcija Header Cell pretvara tekst u okviru ćelije u polucrni mada stvarni izgled zavisi od čitača koji se koristi. Pomoću opcije No Wrap možete podesiti da tekst ostane u jednom redu. U delu Borders moguće je definisati boju celog okvira (Color). Izaberite neku boju i linije unutar okvira tabele će biti drugačije boje u odnosu na ivice tabele. Opcije Light border i Dark border služe da odredite boju donjoj i desnoj ivici tabele i gornjoj i levoj ivici tabele. U odeljku Backbround - Color možete podeiti boja koja će biti pozadina tabele. Pozadina tabele može biti i slika. U odeljku Background - Use background picture i na Browse možete pronaći sliku koju želite za pozadinu.

 

 

POZADINA TABELE

 

Ukoliko želite da pozadina tabele bude u boji, kliknite na liniji menija  Table/ Table Properties/ Table i u prozoru Table Propeties u odeljku Backbround - Color izaberite boju koju želite. Kliknite na OK da vidite kako izgleda tabela.

Pozadina tabele može biti i slika. Kliknite na liniji menija  Table/ Table Properties/ Table i čekirajte u odeljku Background - Use background picture i na Browse ponađite sliku koju želite da postavite kao pozadinu. Kliknite na Apply pa OK.

 

  

SPAJANJE I DELJENJE ĆELIJA U TABELI

 

Često je potrebno izvršiti spajanje više ćelija tabele u jednu ili deljenje jedne ćelije tabele na više ćelija.

 

Za spajanje više ćelija u jednu najpre je potrebno selektovati ćelije koje se žele spojiti, a zatim izabrati opciju Table/Merge Cells glavnog menija.

 

Za deljenje jedne (ili više) ćelija najpre je potrebno selektovati ih, a zatim izabrati opciju Table/Split Cells glavnog menija. Otvoriće se prozor Split Cells. Ako želite da dodate kolonu označite Split into Column, a u  polje Number of columns treba uneti broj kolona. Ako želite da dodate red označite Split into Rows, a u Number of rows broj redova na koliko se želi podeliti ćelija.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:1


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: