Utisci korisnika

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Advanced Web Application Technologies

Modul: Kontrole za prikaz i manipulaciju podacima

Autor: Marko Stojićević

Naziv jedinice: SqlDataSource kontrola


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test sqldatasource kontrola
- SqlDataSource kontrola (PDF dokument)SqlDataSource kontrola upravlja zadacima selektovanja, ažuriranja, ubacivanja i brisanja podataka. Koristi se u kombinaciji sa kontrolama za prikaz podataka (data-bound kontrole). Prevlači se sa Data sekcije tulboksa na web formu. Nalazi se u Data sekciji tulboksa. Postoji i AccessDataSource kontrola koja se koristi za pristup Access bazi podataka. Može se povezati sa bilo kojom kontrolom koja poseduje DataSourceID svojstvo.


Dodavanje SqlDataSource kontrole

Prevlači se sa Data sekcije tulboksa na web formu. Klikom na strelicu u gornjem desnom uglu ove kontrole otvara se prozor SqlDataSource Tasks.

 

 

Da bi se konfigurisala ova kontrola potrebno je kliknuti na stavku “Configure Data Source”.


Konfigurisanje izvora podataka

Klikom na opciju “Configure Data Source” pokreće se wizard, čiji je prvi korak prikazan na slici

Ukoliko je već uspostavljana konekcija sa željenom bazom podataka u prikazanoj DropDownList kontroli se može odabrati konekcija. Ukoliko nije kliknemo na dugme New Connection...


Dodavanje konekcije

Klikom na dugme „New Connection...“ otvara se prozor “Add Connection“ prikazan na slici


U tekst polju pored natpisa “Server name:”, treba uneti naziv SqlServera sa kojim se uspostavlja konekcija. U slučaju povezivanja na lokalnu express verziju SqlServera pišemo ”(local)\SqlExpress” ili “.\SqlExpress”. Ispod natpisa “Log on to the server” treba odabrati tip autentifikacije, mi ćemo odabrati windows autentifikaciju. Iz padajuće liste ispod natpisa “Select or enter a database name“, treba odabrati bazu podataka na SqlServeru sa kojom se uspostavlja konekcija. U primeru na slici odabrana je baza pubs, standardna baza podataka za vežbanje.


Prikaz konekcionog stringa

Klikom na dugme OK vraćamo se na prethodni korak wizarda, ali je sada u DropDownList kontroli odabrana konekcija na pubs bazu podataka i vidi se konekcioni string na ovu bazu. Ovo je prikazano na slici ispod:


Čuvanje konekcionog stringa u web.config fajlu

Klikom na dugme Next prelazimo na prozor prikazan na slici:

 

 

Čekiranjem ponuđene opcije konekcioni string se upisuje u web.config fajl aplikacije. Klikom na dugme Next prelazi se na sledeći korak wizarda.


Konfigurisanje SELECT naredbe

U ovom koraku wizarda treba konfigurisati SELECT komandu. SELECT komanda se može specificirati specificiranjem korisničke SQL naredbe ili uskladištene procedure, ili izborom atributa tabele ili pogleda.

 

 

U primeru na slici odabrali smo sve kolone iz tabele authors. Kada je SELECT naredba definisana nad jednom tabelom, wizard je u stanju da sam generiše INSERT, UPDATE i DELETE komandu. To se postiže klikom na dugme “Advanced...”.


Generisanje INSERT, UPDATE i DELETE komande

Čekiranjem opcije kao na slici vrši se generisanje INSERT, UPDATE i DELETE naredbe SqlDataSource kontrole.

 

 

Klikom na dugme OK vraćamo se na prethodni korak wizarda.


Poslednji korak wizarda

Sada se prelazi na poslednji korak wizarda koji je prikazan na slici ispod. U ovom koraku wizarda se može testirati SELECT komanda. Wizard završavamo klikom na dugme Finish.

 

 


DISTINCT opcija

Pretpostavimo da želimo da prikažemo sve države u kojima žive autori knjiga koji su prikazani u tabeli authors. Ovo se postiže čekiranjem opcije „Return only unique rows“.

 

Čekiranjem opcije „Return only unique rows“ generiše se DISTINCT opcija selekt naredbe kao što je prikazano na slici.


Povezivanje DropDownList kontrole sa izvorom podataka

Sada ćemo na formu dodati jednu DropDownList kontrolu. Klikom na strelicu u gornjem desnom uglu ove kontrole otvara se prozor “DropDownList Tasks”, kao što je prikazano na slici


 

Klikom na link “Choose Data Source” prelazimo na sledeći prozor.


Prikaz kolone iz tabele u DropDownList kontroli

U ovom prozoru treba definisati kolonu iz tabele koju želimo da prikažemo na mestu stavke tzv. DataTextField i vrednost koju pridružujemo stavci tzv. DataValueField. Za DataValueField uglavnom se uzima kolona koja predstavlja ID tabele. Na slici ispod je prikazano povezivanje DropDownList kontrole sa podacima iz baze podataka.


Korisnički interfejs

Na slici ispod je prikazan korisnički interfejs aplikacije kod koje je DropDownList kolona povezana sa podacima iz baze na opisani način.

 

DataTextField, DataValueField

Markerski kod generisan povezivanjem DropDown list kontrole sa podacima iz baze je sledeći:

<asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" 
    DataSourceID="SqlDataSource1" DataTextField="au_lname"
DataValueField="au_id">
</asp:DropDownList>

Sada ćemo napisati sledeći kod unutar SelectedIndexChanged događaja DropDownList kontrole:

protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Write(DropDownList1.SelectedValue);
}

 

Prikaz korisničkog interfejsa

Svojstvo AutoPostBack DropDownList kontrole ćemo postaviti na vrednost “true”. Izborom stavke na web strani se ispiju ID izabranog autora kao na slici ispod.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:2


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: